Xếp ngẫu nhiên 10 người thành một hàng ngang

Một tiểu đội gồm 10 tín đồ được xếp thốt nhiên thành mặt hàng dọc, trong các số ấy có anh A và anh B. Tính tỷ lệ sao cho:


Một tè đội có (10) bạn được xếp thiên nhiên thành hàng dọc, trong số ấy có anh (A) và anh (B). Tính xác suất sao cho:


LG a

(A) với (B) đứng tức khắc nhau

Phương pháp giải:

Buộc A cùng B và coi đó là một trong những phần tử.

Bạn đang xem: Xếp ngẫu nhiên 10 người thành một hàng ngang

Lời giải chi tiết:

Không gian mẫu của các hoán vị của (10) người.

Suy ra: (n(Omega ) = 10!)

Gọi (E) là vươn lên là cố “(A) cùng (B) đứng ngay thức thì nhau”

Vì (A) cùng (B) đứng liền nhau bắt buộc ta coi (A) cùng (B) như một phần tử (α)

Số cách sắp xếp thành hàng dọc (α) với (8) người sót lại là (9!) (cách)

Mỗi thiến (A) với (B) cho nhau trong và một vị trí xếp mặt hàng ta gồm thêm (2!) biện pháp xếp không giống nhau.

Suy ra: (n(E) = 9!.2!)

Vậy: (P(E) = n(E) over n(Omega ) = 9!2! over 10! = 1 over 5)


LG b

Trong hai người có một fan đứng ở chỗ số 1 và tín đồ kia đứng tại vị trí cuối cùng.

Phương pháp giải:

+) Xếp A hoặc B vào địa chỉ thứ nhất.

+) Xếp người sót lại vào vị trí cuối cùng.

Xem thêm: Hãy Viết Một Bức Thư Cho Bạn Hoặc Người Thân Nói Về Ước Mơ Của Em (15 Mẫu)

+) Xếp 8 fan còn lại.

Lời giải bỏ ra tiết:

Gọi (F) là biến cố: “Trong hai người có một người đứng ở đoạn số (1) và fan kia đứng tại vị trí cuối cùng”.

Số cách xếp (A) và (B) vào vị trí số (1) với vị trí cuối là (2) (cách).

Số cách xếp người còn sót lại vào vị trí cuối cùng là 1 cách.

Số giải pháp xếp( 8) người còn sót lại vào (8) vị trí sót lại là (8!) (cách)

Suy ra: (n(F) = 2.8!)

Vậy (P(F) = n(F) over n(Omega ) = 2.8! over 10! = 1 over 45)

desotoedge.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.9 bên trên 9 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp desotoedge.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện desotoedge.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép desotoedge.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.