Vòi Thứ Nhất Chảy Đầy Hồ Sau 2 Giờ

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi sản phẩm công nghệ hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi thiết bị nhất. Vòi đồ vật ba bóc hết tất cả hồ đầynước trong 4 giờ. Ví như 2/5 hồ đã bao gồm nước, tín đồ ta mở 3 vòi cùng lúc thì sau mấy giờ đồng hồ hồ sẽ đầy nước?

Ai giải tương đối đầy đủ mình tick cho


*

vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi sản phẩm công nghệ hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thiết bị nhất. Vòi vật dụng ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Ví như 2/5 hồ đã có nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau? giờ đồng hồ hồ sẽ đầy nước.

Bạn đang xem: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ


*

vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi đồ vật hai có sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm công nghệ nhất. Vòi trang bị ba tháo hết hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ nước đã có nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi thì sau .... Giờ đồng hồ hồ vẫn đầy nước ?


Bài giải:

Mỗi tiếng vòi đầu tiên chảy được:

1 : 2 = 1/2 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi trang bị hai tung được:

1/3 x một nửa = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ cha chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi chảy được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ tất cả 2/5 nước fan ta sẽ mở bố vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ


Bài giải:

Mỗi giờ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi trang bị hai tan được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ cha chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ tất cả 2/5 nước người ta đã mở tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* phương pháp hiểu 2:(Có lẽ cách hiểu này đúng với ý bạn ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi trước tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi máy hai bao gồm sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm nhấtVòi đồ vật 3 gỡ hết tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã bao gồm nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 với vòi 2 chảy vào còn vòi vĩnh 3 cởi nước ra)thì sau mấy giờ hồ đang đầy nước.

Giải:

Mỗi tiếng vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thiết bị hai chảy được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ cha chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không tồn tại nước thì từng giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước nên chảy vào nhằm đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian chảy đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
comment (0)

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi trang bị hai gồm sức chảy bởi 1/3 vòi vật dụng nhất. Vòi đồ vật ba tháo tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Trường hợp 2/5 hồ đã bao gồm nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau.....giờ hồ đang đầy nước?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi diệt

vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng . Vòi máy hai có sức chảy bằng 1/3 vòi đầu tiên . Vòi máy ba bóc hết tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Giả dụ 2/5 hồ đã có nước , fan ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau ... Tiếng hồ đã đầy nước .


Lớp 5 Toán
2
0
gởi Hủy

khó quá


Đúng 0

phản hồi (0)

Trong 1 giờ, vòi đầu tiên chảy được là một trong : 2 = 1/2(hồ)

Trong 1 giờ, vòi vật dụng hai rã được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi máy ba bóc hết tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần hồ nước cần tan thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi cùng mở, trong 1 giờ, lượng nước vào bể là: 50% + 1/6− 1/4= 5/12 (hồ)

Thời gian để hồ đầy là: 3/5: 5/12= 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS:....

Xem thêm:

nhớ k cho chính mình nha

học tốt


Đúng 0
comment (0)

Vòi trước tiên chảyđầy hồ nước sau 2 giờ . Vòi sản phẩm công nghệ hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thứ nhất . Vòi lắp thêm ba tháo hết hồđầy nước trong 4 tiếng . Giả dụ 2/5 hồđã bao gồm nước người ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau mấy giờ hồ nước sẽđầy nước ?


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi bỏ

1 tiếng vòi 1 tan được là:

1:2=1/2(hồ)

1 giờ đồng hồ vòi 2 rã đượclà

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 giờ đồng hồ vòi 3 tan được là:

1:4=1/4(hồ)

1 giờ cả 3 vòi tan được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước bạn ta đã mở 3 vòi trong các giờ là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 giờ.

k mk nha


Đúng 0

comment (0)

Bài giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi tiếng vòi lắp thêm hai chảy được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước tín đồ ta đang mở bố vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* giải pháp hiểu 2:(Có lẽ biện pháp hiểu này đúng cùng với ý người ra đề bên trên Violympic)

Bài 1c:Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi sản phẩm hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi sản phẩm công nghệ nhấtVòi thiết bị 3 gỡ hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã tất cả nước, fan ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 và vòi 2 chảy vào còn vòi 3 tháo nước ra)thì sau mấy giờ đồng hồ hồ sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi đầu tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi tiếng vòi lắp thêm hai rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không tồn tại nước thì từng giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước đề xuất chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tan đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ


Đúng 0
phản hồi (0)

1/- Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi đồ vật hai bao gồm sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất . Vòi sản phẩm ba tháo hết hồ đầy nước vào 4 tiếng . Giả dụ 2/5 hồ đã có nước , tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ đồng hồ hồ đang đầy nước ?


Lớp 5 Toán
0
0
Gửi hủy

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi máy hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi sản phẩm công nghệ nhất. Vòi đồ vật ba bóc hết tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu như 2/5 hồ nước đã có nước, người ta mở đồng thời 3 vòi thì sau … tiếng hồ vẫn đầy nước?


Lớp 5 Toán
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Bài giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ vòi sản phẩm hai tung được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi tan được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước fan ta đã mở tía vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* cách hiểu 2:(Có lẽ giải pháp hiểu này đúng với ý tín đồ ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai tất cả sức chảy bởi 1/3 vòi sản phẩm nhấtVòi lắp thêm 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã bao gồm nước, tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi(vòi 1 với vòi 2 chảy vào còn vòi 3 toá nước ra)thì sau mấy tiếng hồ vẫn đầy nước.

Giải:

Mỗi tiếng vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi đồ vật hai tan được: 1/3 x 1/2 = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không tồn tại nước thì từng giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước yêu cầu chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian rã đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ

chắc thế


Đúng 0

bình luận (0)

Vòi trước tiên chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi trang bị hai có sức chảy bởi 1/3 vòi trước tiên . Vòi máy ba tháo hết hồ đầy nước vào 4 giờ . Nếu 2/5 hồ nước đã bao gồm nước , bạn ta mở đồng thời 3 vòi thì sau .... Tiếng hồ sẽ đầy nước ?


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi diệt

* biện pháp hiểu 1:

Bài giải:

Mỗi tiếng vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi tiếng vòi trang bị hai tan được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ tía chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi tiếng cả 3 vòi tan được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ gồm 2/5 nước người ta đã mở ba vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* giải pháp hiểu 2:(Có lẽ giải pháp hiểu này đúng cùng với ý người ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thứ hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi máy nhấtVòi sản phẩm 3 bóc hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã có nước, bạn ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 cùng vòi 2 tan vào còn vòi 3 dỡ nước ra)thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước.