Viết Chương Trình Nhập Vào 1 Dãy Số Nguyên

Câu trả lời được chuẩn xác đựng đọc tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi vì những chuyên gia, thầy giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.quý khách đã xem: Viết chương trình nhtràn lên 1 hàng số nguyên


*

Bài $1$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=1;

Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgnhao so phan tu trong day"https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); readln(n);

For i:=1 lớn n do

Begin

Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgA"https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 to lớn n do

If A thủ thuật 5 =0 then

S:=S* A ;

Writeln("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgTong cac phan tu phân chia het mang lại 5 trong sở hữu la"https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg,S);

Readln

End.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 1 dãy số nguyên

Bài $2$

Program Hotboy;

Uses crt;

Var A:array of integer;

I,n : byte;

S:real;

Begin

Clrscr ;

S:=0;

Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgnhao so phan tu vào day"https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); readln(n);

For i:=1 to lớn n do

Begin

Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgA"https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); readln(A);

End;

For i:=1 lớn n do

If A =0 then

S:=S+ sqr(A) ;

Writeln("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgTong binh phuong cac phan tu duong vào sở hữu la"https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg,S);

Readln

End.

Xem thêm: Trần Thiện Thanh Ai Nói Yêu Em Đêm Nay, Lời Bài Hát Ai Nói Yêu Em Đêm Nay

Hãy giúp những người biết câu trả lời này nắm nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiếtAnnihilatorsTrả lời1572

Điểm

17639

Cám ơn

891


*

Thành viên Biệt nhóm Hăng Hái

Bài 1:

Bài 2:

Program FNG;Uses crt;Var A: array of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgNhap n: "https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 khổng lồ n bởi Begin Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgA = "https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); Readln(A); If A End; Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgS = "https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Bài 3:

Program FNG;Uses crt;Var A: array of longint; n,i,s: longint;Begin Clrscr; Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgNhap n: "https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); Readln(n); s:=0; For i:=1 lớn n vì Begin Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgA = "https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg); Readln(A); If A>0 then s:=s+sqr(A); End; Write("https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpgS = "https://desotoedge.com/viet-chuong-trinh-nhap-vao-1-day-so-nguyen/imager_3_17955_700.jpg,s); ReadlnEnd.

Hãy góp mọi fan biết câu trả lời này nạm nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết

Sub đăng ký kênh góp Ad nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TIN 8 - TẠI ĐÂY

Bạn mong muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện

Đáp án tham khảo cuộc thi Đại sứ vnạp năng lượng hoá đọc 2021

quý khách mong muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý bởi vì báo cáo vi phạm?