Từ Tuyền Tuyến Tôi Về Thăm Căn Nhà Ngoại Ô

từ bỏ tiền tuyến đường tôi về, thăm tòa nhà ngoại ô, thấy lòng mến vô bờ. Cũng con phố này đây, cũng ngôi nhà này đây, còn mang kỷ niệm đầỵ nhưng trăng tối nay, không thể tha thiết giống như các mùa trăng ham mê Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, Triền miên man khắc khoải chìm giữa form nhạc đêm dài Năm xưa anh đi, từng tối vạm võ vùng ngoại thành có fan mong. Hôm nao tôi đi, quê cũ thưa bạn vì quyết tử cho non sông. Hơn hai mươi năm, lửa binh hủy hoại vùng ngoại thành lắm thống khổ Tôi theo chân anh, vai súng xuất hành cùng hiên ngang viết sử xanh. Chạnh lòng thấy u hoài, lúc xưa mình ở đây, với tình yêu vơi đầy Khóm hoa mặt hàng dậu thưa, lối làng mình còn kia, cơ mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên mang, khơi nhiều nhung lưu giữ cho những ngày vui đã qua Tôi quay gót ra đi, không với theo gì hơn, quan sát đêm khuya vắng tanh càng thấy thương ngoại ô bi thảm

Bạn đang xem: Từ tuyền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô

bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 22 bài.
Bích Phượng

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.