Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước

Quý khách hàng sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay lập tức bản không thiếu thốn của tài liệu trên trên đây (163.62 KB, 19 trang )


Bạn đang xem: Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước

Ủy ban quần chúng. # thị thành là chủ thiết lập và thống trị hệ thống nước thải, những nhà SVTH: Vũ Hoàng Pmùi hương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kyên ổn Dung23Chương 2: Giới Thiệu Về Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước TPhường.HCMsản phẩm công nghệ cách xử trí nước thải, đồng thời là nhà đầu tư chi tiêu các dự án chi tiêu chương trình chống ngập nước, giải pháp xử lý nước thải… cùng với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: - Nghiên cứu giúp, desgin chiến lược cùng những giải pháp kiểm soát anh em, triều bên trên địa phận thành thị cùng các vùng phú cận, xác định những dự án ưu tiên với phân kỳ thực hiện mang lại từng quần thể vực; điều păn năn những chuyển động, dự án công trình tiêu thải nước, để xử lý cnạp năng lượng bạn dạng tình trạng ngập nước bên trên địa phận thành phố.- Xây dựng planer lâu dài, trung hạn, thường niên về nước thải city bao gồm cả kế hoạch ưu tiên phòng ngập và thoát nước bên trên địa bàn đô thị trình Ủy ban dân chúng thành thị.- Tổ chức tích lũy, đo lường, điều tra khảo sát, những thống kê, lưu trữ khá đầy đủ các tài liệu, có so sánh, Reviews dự liệu tương quan cho những điểm bị ngập cùng dự đoán trước tình trạng ngập nước trên địa phận thị thành nhằm tđam mê mưu những biện pháp chống kháng, khắc phục và hạn chế.- Làm manh mối vào câu hỏi phân tích lập dự án quy hướng toàn diện chương trình kháng ngập, thải nước bên trên địa phận thành phố; thđộ ẩm tra những vật án kiến tạo bao gồm liên quan và dữ thế chủ động kết hợp, khuyến cáo các giải pháp nhằm mục đích đảm bảo tính thống tuyệt nhất vào bài toán cai quản cùng giải quyết những vấn đề kháng ngập và nước thải của thành phố Sài Gòn.- Làm nhà những dự án công trình đầu tư về chương trình kháng ngập nước, ra quyết định cùng khuyến cáo chính sách nguồn ngân sách đầu tư trên thành phố; tổ chức, bình chọn và quan sát và theo dõi quá trình thực hiện các dự án phòng ngập cùng thoát nước đang tiến hành, từ đó đánh giá hiệu quả cùng đề xuất những chiến thuật nhằm mục tiêu đẩy mạnh những kết quả tổng hòa hợp trình Ủy ban dân chúng thị thành.- Nghiên cứu vớt, update, lời khuyên những tiêu chuẩn chỉnh nước thải, phương pháp xác định chỉ giới đảm bảo sông, kênh rạch, luồng lạch sông rạch, mức sử dụng nghệ thuật nạo vét làm cho cửa hàng thống duy nhất vào xây dựng, soát sổ, phối hợp những dự án công trình thải nước
2.3 Cơ cấu tổ chức: 2.3.1 Ban lãnh đạo: - 01 Giám Đốc: Giám đốc Trung trọng tâm Chống ngập là tín đồ cầm đầu Trung trung tâm, Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Ủy ban dân chúng thành phố, Chủ tịch Uỷ ban quần chúng. # đô thị, trước lao lý về tổng thể hoạt động vui chơi của Trung trung tâm, Chịu trách nát nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng dân chúng thị trấn, Ủy ban quần chúng. # tỉnh thành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông làng mạc, Sở Xây dựng theo quy định- 02 Phó Giám Đốc: là người góp Giám đốc Trung chổ chính giữa, Chịu trách nát nhiệm trước Giám đốc Trung vai trung phong với trước điều khoản về các trọng trách được phân công; thay mặt đại diện Giám đốc Trung trọng tâm lúc được Giám đốc Trung trọng điểm ủy nhiệm quản lý những hoạt động vui chơi của Trung trung tâm.SVTH: Vũ Hoàng Phương thơm Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kyên Dung25Chương thơm 2: Giới Thiệu Về Trung Tâm Điều Hành Cmùi hương Trình Chống Ngập Nmong TP..HCM2.3.2 Các phòng ban: - Văn uống phòng: tsay mê mưu giám đốc trung trung ương chống ngập về công tác quản trị văn uống phòng, quản trị công nghệ ban bố và công tác bảo vệ trật tự vào ban ngành.- Phòng Tổ chức cán bộ: tsay đắm mưu giám đốc về tổ chức, bộ máy, cán bộ theo phân cấp, chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và lao động của ban ngành, công tác thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ nội bộ. - Phòng Kế hoạch - Tài chính: tmê man mưu giám đốc về công tác kế hoạch, công tác tiền của kế toán bình thường của cơ sở. - Phòng Quản lý đầu tư: tsay mê mưu giúp giám đốc xây dựng kế hoạch, quản lý các dự án đầu tứ, trùng tu sửa chữa hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải bên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.- Phòng Quản lý khối hệ thống thoát nước: tsay đắm mưu giúp giám đốc thực hiện về quản lý thoát nước (trừ nước thải) trên địa bàn thành phố Sài Gòn.- Phòng Quản lý nước thải: tmê say mưu giúp giám đốc thực hiện về quản lý thoát ncầu thải bên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng Nghiên cứu vãn với Quản lý vận hành: tham mưu giám đốc thực hiện
nghiên cứu các giải pháp kiểm soát ngập, các quy trình quản lý vận hành công trình kiểm soát ngập, hệ hto61ng thu nhặt xử lý ncầu thải và xây dựng thể chế về quản lý quy hoạch phát triển đô thị trong lĩnh vực tiêu thoát ncầu, hệ thống kênh rạch bên trên địa bàn thành phố HCM. 2.3.3 Các Ban Quản lý dự án chi tiêu chế tạo công trình:- Ban QLDA cải tạo kênh Ba Bò: giúp chủ đầu tư dự án quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án cải tạo kênh Ba Bò. - Ban QLDA 1547: giúp chủ đầu tư dự án quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các dự án xây dựng các công trình kiểm soát triều.- Ban QLDA công trình thoát nước đô thị: giúp chủ đầu tư dự án quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các dự án thoát nước.- Ban QLDA hỗ trợ kỹ thuật lập dự án khả thi xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè: giúp chủ đầu bốn dự án quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật vệ sinc môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Lập nghiên cứu khả thi xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc – Thị Nghè. SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung26Chương 2: Giới Thiệu Về Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nước TP..HCM2.4 Mối tình dục liên kết cùng với các đơn vị chức năng khác vào buổi giao lưu của cơ quan:2.4.1 Đối với các snghỉ ngơi - ngành thuộc tỉnh thành - Trung trọng tâm chống ngập bao gồm trách nhiệm phối phù hợp với các sngơi nghỉ - ngành, các tổ chức triển khai bao gồm trị của đô thị nhằm kết thúc nhiệm vụ chung cùng trọng trách riêng biệt của từng cơ sở. - Khi giải quyết và xử lý rất nhiều vụ việc nằm trong thẩm quyền của Trung trung tâm kháng ngập bao gồm liên quan cho các slàm việc - ngành thì Trung trung tâm phòng ngập phải Bàn bạc với rước chủ ý bằng văn uống phiên bản. Thủ trưởng những ssống - ngành được hỏi ý kiến tất cả trách nhiệm nghiên cứu trả lời trong thời hạn hình thức.2.4.2 Đối cùng với Ủy ban quần chúng. # những quận - huyện- Trung chổ chính giữa chống ngập khuyên bảo phối hợp với chế tạo ra điều kiện nhằm Ủy ban quần chúng các quận - thị trấn triển khai các ngôn từ về công tác chống kháng ngập, bay
nước city và cách xử trí nước thải trên địa bàn thành phố HCM.- Giúp Ủy ban dân chúng đô thị lãnh đạo, lý giải các quận - thị trấn về trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của ngành, nghành nghề dịch vụ công tác làm việc do Trung trung ương làm chủ.2.4.3 Đối với quan hệ nam nữ quốc tế:- Trung vai trung phong phòng ngập được thẳng quan hệ tình dục, thao tác làm việc với những cơ sở, viện, trường của nước ngoài, những tổ chức triển khai Chính phủ, phi Chính phủ, những tổ chức tài chính nước ngoài để thực hiện các trách nhiệm được giao.- Theo ủy quyền của Ủy ban quần chúng thành phố, Trung vai trung phong kháng ngập được tổ chức triển khai đón rước và thao tác cùng với những đoàn khách nước ngoài theo giải pháp.2.4.4 Đối cùng với các tổ chức Đảng, Đoàn thể:- Đối với các Ban của Thành ủy và Đảng ủy Kăn năn Dân Chính Đảng thị thành, Trung trung tâm phòng ngập có quan hệ trực tiếp nhằm trải qua kia mừng đón rất nhiều nhà trương, kim chỉ nan với chỉ đạo của Thành ủy và của Đảng uỷ Khối hận Dân Chính Đảng thị thành.- Păn năn hợp với các đoàn thể thành phố trong quá trình thực hiện trách nhiệm của Trung trung ương nhằm mục đích tạo ra điều kiện nhằm các đoàn thể tđắm đuối gia chủ kiến với Trung trung tâm trong Việc tổ chức triển khai thực hiện chế độ chế độ tất cả liên quan mang lại đơn vị chức năng.- Đối với rất nhiều vấn đề mập, có tương quan mang lại đoàn thể quần bọn chúng làm sao thì Giám đốc Trung tâm cần mời tđam mê gia hoặc hỏi chủ kiến (bằng văn uống bản) lãnh đạo SVTH: Vũ Hoàng Phương thơm Anh GVHD:ThS Phạm Thị Klặng Dung27Chương 2: Giới Thiệu Về Trung Tâm Điều Hành Chương thơm Trình Chống Ngập Nước TP.HCMcủa đoàn thể quần bọn chúng kia trước lúc trình Ủy ban quần chúng thị thành.2.5 Tình hình thực hiện công tác chống ngập trên địa bàn TP HCM quy trình 2001 – 2009:2.5.1 Mục tiêu, trọng trách tiến độ 2001 – 2009:- Phấn đấu xóa các điểm ngập hiện lên tuy nhiên tuy nhiên với Việc ngăn ngừa tạo nên những điểm ngập bắt đầu (xóa được tối thiểu 70/100 điểm ngập mập hiện tất cả vào nội thị); tăng tốc triển khai những dự án nước thải, tuyệt nhất là các dự án công trình ODA để giải quyết cơ phiên bản chứng trạng ngập; liên tiếp hoàn thiện qui định cai quản, đại lý pháp luật, hình thức phối hợp cùng
trở nên tân tiến các nguồn lực có sẵn trong nghành nghề dịch vụ thoát nước.- Hoàn thành đúng quy trình cùng bảo đảm an toàn chất lượng, kết quả những dự án thoát nước đã có phê chăm sóc gồm những: 3 dự án công trình thực hiện vốn ODA, 68 dự án áp dụng vốn nội địa và những dự án công trình cấp bách thường niên của Sở Giao thông vận tải; các dự án công trình Tham mê Lương – Bến Cát - rạch Nước Lên, Bờ hữu sông dùng Gòn và các công trình đê bao khoanh vùng vùng ven, ngoại thành bởi Sở Nông nghiệp và PTNT, các quận, huyện làm chủ đầu tư.- Ngăn ngăn với nâng cao một bước cơ bạn dạng tình trạng độc hại vệ sinh môi trường thiên nhiên nước của đô thị, xử lý cơ phiên bản triệu chứng chìm trong mùa mưa với xử trí môi trường nước thành phố tiến trình 2001 – 2009.- Vận động phần lớn tầng lớp quần chúng. # tđê mê gia và sản xuất sự biến đổi tích cực vào câu hỏi thống trị, đảm bảo an toàn, duy trì gìn cùng chi tiêu tạo, cải cách và phát triển khối hệ thống thoát nước của đô thị. Đảm bảo có kế hoạch cai quản, kiểm soát để ko phát sinh thêm những điểm ngập mới; 2.5.2 Kết quả tình hiện:Trên cửa hàng Nghị quyết Đại hội Đảng cỗ đô thị lần vật dụng VII cùng Thông báo số 119-TB/TU ngày 28 mon 5 năm 2001 của Ban Thường vụ Thành ủy về bài toán thực hiện thực hiện Chương trình kháng ngập nội thị trong thời điểm mưa; Ủy ban dân chúng đô thị đã ban hành Quyết định số 57/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 7 năm 2001 về kế hoạch tiến hành Chương thơm trình phòng ngập nội thị trong đợt mưa với xử lý môi trường thiên nhiên nước tỉnh thành giai đoạn 2001 – 2005; đồng thời tích cực và lành mạnh xúc tiến triển khai Quy họach tổng thể khối hệ thống thải nước thành thị HCM mang đến năm 2020 (Quyết định 752/QĐ-TTg, ngày 19 mon 6 năm 2001) và Quy họach tbỏ lợi kháng ngập (Quyết định 1547/QĐ-TTg, ngày 28 mon 10 năm 2008) của Thủ tướng Chính SVTH: Vũ Hoàng Phương thơm Anh GVHD:ThS Phạm Thị Kim Dung28Chương 2: Giới Thiệu Về Trung Tâm Điều Hành Chương Trình Chống Ngập Nmong TPhường.HCMche.Trong quá trình triển khai, thành phố vẫn phối hợp thực hiện các chiến thuật công trình xây dựng với phi công trình; triệu tập lãnh đạo tàn khốc, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra
nhằm mục đích dỡ gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh quy trình tiến độ những dự án trọng điểm tất cả nguồn ngân sách tự ngân sách cùng những dự án ODA để sớm ngừng chuyển vào quản lý và vận hành, khai quật đóng góp phần kéo bớt, xóa được nhiều điểm ngập.Mặc mặc dù chạm mặt các trở ngại, Chương trình phòng ngập cùng cách xử trí môi trường thiên nhiên nước đã được thành phố tập trung chỉ huy quyết liệt với giành được đầy đủ kết quả nhất định. đa phần chiến thuật về tổ chức quản lý siêng ngành đã có thưc hiện nay, các công trình xây dựng, dự án được đẩy nhanh quá trình, ngừng cùng đẩy mạnh tác dụng đã nâng bớt, xóa được rất nhiều điểm ngập. Cụ thể:2.5.2.1 Các giải pháp làm chủ đang triển khai:- Ban hành Chỉ thị số 27/2002/CT-UBND ngày 19 mon 12 năm 2002 và Quyết định số 319/2003/CT-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 về cai quản sông rạch nhằm tăng cường công tác làm việc quản lý hệ thống sông sông ngòi, phân phát hiện cùng xử trí kịp lúc các hành động đánh chiếm sông, kênh rạch.- Ban hành cỗ định nấc thải nước, quyết định về điều chỉnh giá thành bảo vệ môi trường xung quanh đối với nước thải nhằm bảo đảm an toàn nguồn vốn mang đến việc trùng tu, bảo dưỡng, quản lý khối hệ thống thải nước mưa, nước thải của đô thị.- Công tác quản lý khối hệ thống hạ tầng thoát nước đã có được tập trung vào ngành nhằm quản lý duy tu tập trung: Tổng khối lượng cai quản, tu bổ cống thải nước cấp cho 2, 3 bên trên địa bàn thành thị đã tăng cấp 2 lần (tự 516.662 md vào thời điểm năm 2001 tăng thêm 1.039.512 md vào thời điểm năm 2008) với số cửa ngõ xả tăng cấp 2,7 lần (từ 228 cửa ngõ xả vào khoảng thời gian 2001 tăng thêm 627 cửa ngõ xả vào khoảng thời gian 2008). - Tăng cường công tác làm việc tuần tra và quản lý, bảo đảm sông ngòi nước thải, phòng san phủ, lấn chiếm trái phép; pân hận hợp với quận - thị trấn, sở - ngành trong nghành thải nước, xóa, sút ngập cùng tulặng truyền dạy dỗ xã hội.- Tổ chức lập qui hoạch cụ thể thoát nước mang lại 05 giữ vực còn lại theo qui hoạch tổng thể và toàn diện nước thải. Huy động trí tuệ của các bên công nghệ với người dân trong bài toán góp chủ ý tạo ra các đề án, công tác phòng ngập.- Hoàn thiện lý lẽ quản lý về tổ chức triển khai cỗ máy nhằm thống độc nhất vô nhị cai quản hạ tầng thoát nước:SVTH: Vũ Hoàng Phương Anh GVHD:ThS Phạm Thị Klặng Dung
*
GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬPhường NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.doc 19 1 4
*
*
Thực trạng và một số giải pháp cải thiện hiệu quả vào tuyển dụng cán bộ công chức tại Ủy ban quần chúng Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minch 30 1 1

Xem thêm:

*
212 Giải pháp tăng cung cổ phiếu niêm yết trên trung chổ chính giữa giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 120 442 0
*
349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ vào hoạt động marketing của các ngân hàng tmùi hương mại cổ phần bên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minc 106 722 4
*
517 Phát triển dịch vụ tiền giấy của ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời kì hậu WTO 81 567 0
*
93 Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các khu vực chế xuất – khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minch đến năm 20trăng tròn 93 629 2
*
Báo cáo "Một số đặc thù tư tưởng của nhóm tín đồ không thành niên tội vạ sinh hoạt thị thành TP HCM " doc 4 946 7
*
LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP. GIẢM THIỂU 96 694 0
*
Xây dựng mô hình quán điểm cafe trung nguyên dành cho người trẻ tuổi tại thành phố hồ chí minch 106 535 0
*


(208.5 KB - 19 trang) - GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG NGẬPhường NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.doc