Trăm Trâu Trăm Cỏ Trâu Đứng Ăn Năm Trâu Nằm Ăn Ba Lụ Khụ Trâu Già Ba Trâu Một Bó

Home Blogs giải bài bác toán cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, nhỏ đứng ăn uống năm con nằm ăn tía bố con già nạp năng lượng một"" hỏi bao gồm từng nào con trâu từng loại?
*

Trâu đứng ăn năm.Trâu nằm nạp năng lượng tía.Lụm khụm trâu già,Ba nhỏ một bó.Trăm trâu nạp năng lượng cỏ.Trăm bó no nê.Hỏi cho giảng đề,Ngô nkhiếp nlỗi điếc.Quý Khách đã xem: Giải bài xích tân oán cổ sau: "" trăm trâu trăm cỏ, con đứng ăn uống năm bé ở ăn cha ba con già ăn uống một"" hỏi có bao nhiêu bé trâu mỗi loại?

(Ý bài xích toán : Có một trăm con trâu ăn hết một trăm bó cỏ. Mỗi bé trâu đứng ăn uống đưọc năm bó. Mỗi bé trâu ở nạp năng lượng được ba bó với tía bé trâu già thì chia nhau chỉ nạp năng lượng đưọc một bó. Hỏi có từng nào nhỏ trâu đứng, từng nào con trâu ở và từng nào con trâu già).

Bạn đang xem: Trăm trâu trăm cỏ trâu đứng ăn năm trâu nằm ăn ba lụ khụ trâu già ba trâu một bó


*

Trăm trâu, trăm cỏ( bao gồm 100 con trâu, 100 bó cỏ)

Trâu đứng nạp năng lượng năm ( nhỏ đứngnạp năng lượng năm bó cỏ)

Trâu nằm ăn cha ( co trâu ở ăn bố bó cỏ)

Lụ khụ trâu già, cha con một bó( cha con trâu già nạp năng lượng hết một bó)

Hỏi bao gồm từng nào bé mỗi loại ?


*

Điện thoại tư vấn D là trâu đứng, N là trâu năm, G là trâu già. Ta có:5D + 3N + G/3 = 100 Giả sử sức ăn uống của từng nhiều loại trâu tăng thêm vội vàng 3 lần: đứng 15, ở 9, già 1, số cỏ 100x3=300

15D + 9N + 1G = 300

Giả sử từng bé ăn ít đi 1 bó cỏ. Trong thời điểm này trâu già không ăn, số cỏ còn lại: 300 -100=200

14D + 8N = 200(1)

Chia(1)mang lại 2: 7D + 4N = 100

(4N luôn luôn chẵn phải D buộc phải chẵn; D với N đều>=1 đề nghị D 100) Nếu: D=12 thì 84 + 4N = 100 => N=4

(12x15 + 4x9 + G = 300) =>G = 84 D=10 thì 70 + 4N = 100 => N=7,5 (loại) D=8 thì 56 + 4N = 100 => N=11

(8x15 + 11x9 + G =300) => G = 81 D=6 thì 42 + 4N = 100 => N=14,5 (loại) D=4 thì 28 + 4N = 100 => N=18

(4x15 + 18x9 + G = 300) => G = 78 D=2 thì 14 + 4N = 100 => N=21,6 (loại)Đáp số:1).D=12 ; N=4 ; G=842).D=8 ; N=11 ; G=813).D=4 ; N=18 ; G=78

Đúng 0 Bình luận (0)

CÂU 3:

Bài tân oán cổ:

Trăm trâu, trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu ở ăn ba

Lụ khú trâu già

Hỏi tất cả bao nhiêu bé trâu đứng, trâu nằm, trâu già?

Lớp 5 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

Bài toán thù cổ:

trăm trâu , trăm cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

trâu nằm nạp năng lượng ba

Lụ krúc trâu già

Ba nhỏ một bó

Hỏi có từng nào trâu đứng , trâu nằm, trâu già?

Lớp 1 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

Trăm bó cỏ, trăm nhỏ trâu,

Trâu đứng nạp năng lượng năm,

Trâu nằm nạp năng lượng bố,

Lụ khú trâu già

Ba con một bó.

Xem thêm:

Hỏi tất cả từng nào nhỏ trâu từng loại?

Lớp 4 Tân oán 0 0 Gửi Hủy

Trăm bó cỏ, trăm con trâu

Trâu đứng ăn năm

Trâu ở nạp năng lượng ba

Lụ khụ trâu già,

Ba bé một bó.

Hỏi bao gồm bao nhiêu bé trâu mỗi loại?

Lớp 5 Toán 1 0 Gửi Hủy

Giả sử từng bó cỏ được chia thành 3 bó cỏ con. Vậy có toàn bộ 300 bó cỏ con.Trâu đứng ăn uống 15 bó, nhỏ ở ăn uống 9 bó, trâu già từng nhỏ 1 bó (cỏ con).Giả sử số trâu đứng là a, trâu nằm là b, trâu già là c (a,b,c nguyên ổn dương). Ta tất cả hệ:300=15a+9b+c (1)100= a+b+c (2)Từ (2) => c=100-a-b, nuốm vào (1) được 200=14a+8b, suy ra 7a+4b=100.Vì 100 phân chia không còn mang lại 4 buộc phải 7a đề xuất chia không còn mang lại 4. Suy ra a phân tách hết cho 4. Đặt a= 4t (t ngulặng dương), ta có: 28t+4b=100=>7t+b=25 (3).Từ (3) suy ra 1Với t=1 gồm a=4, b=18, c=78Với t=2 bao gồm a=8,b=11,c=81Với t=3 có a=12,b=4,c=84KL: Bài toán thù gồm 3 nghiệm kể trên

Đúng 0
Bình luận (0)

Trăm nhỏ trâu trăm bó cỏ

Trâu đứng nạp năng lượng năm

Trâu ở nạp năng lượng ba

Lụ krúc trâu già

Ba con một bó

Hỏi tất cả từng nào trâu từng loại ?

Lớp 5 Toán thù 1 0 Gửi Hủy

GỌI SỐ TRÂU ĐỨNG LÀ XSỐ TRÂU NẰM LÀ Y( x, y nằm trong n*)số trâu già là 100-(x+y)ta co pt sau5x+3y+/3=10015x+9y+100-x-y=30014x+8y=2007x+4y=100ta có x bé dại hơn hoặc = 12 để bằng lòng ĐK của bàicố kỉnh x= 4 ta tìm kiếm được y = 18 thoả mãntrâu đứng 4 nhỏ nằm 18 bé già 78 con

Đúng 0
Bình luận (0)

"https://desotoedge.com/Trăm bó cỏ,trăm nhỏ trâu,

Trâu đứng ăn năm,

Trâu ở ăn uống cha,

Lụ khụ trâu già

Ba nhỏ một bó"https://desotoedge.com/.

Hỏi tất cả bao nhiêu trâu mỗi loại?

Lớp 5 Toán thù 4 0 Gửi Hủy

hotline x là trâu đứng, y là trâu ở, z là trâu già (x,y,z là số từ bỏ nhiện tại 15*x + 9*y + z = 300 (2)

Lấy (2) trừ đi (1) ta có 14*x + 8*y = 200

7*y + 4*y = 100

y = 25 - x*7/4

y là số tự nhiên và thoải mái phải y x*7/4 Đúng 0
Đúng 0 Đúng 0 3 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 0