Tôi Không Cô Đơn Nhờ Em Gian Em Dối

Tôi không cô đơn vì anh gian anh dối Quen đến tôi vay nhiều cay đắng xưa nay Tay đagn vào tay xưa tôi phía trên hay Lời ái ân vơi đầy chỉ cần cơn gió heo mây.Tôi không cô đơn vì tôi giỏi tôi biết Anh yêu mang lại vui bằng ngôn ngữ trên môi yêu cầu anh xa tôi, phải ai phổ biến đôiBài toán anh dứt rồi, phương trình số quá là tôi.Cô 1-1 mà chi, cô đơn làm gì Khi tình nhân bỏ ra đi không lời thăm hỏi phân trình cô đơn mà chi, đơn độc được gì khi tình tôi chẳng ra gì Thêm ốm héo tuổi Xuân thì.Tôi không cô đơn, mà cô đơn chi nữa Trăm phong thơ anh còn muôn dấu nhỏ tem Nay rước thơ anh cho trăng khuya xem Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn.

Bạn đang xem: Tôi không cô đơn nhờ em gian em dối


Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Vì Sao Người Dùng Nên Hạn Chế Sử Dụng Wifi Công Cộng? Sử Dụng Wifi Công Cộng Có An Toàn Không

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.