Thông Tư 01/2018/Tt-Btc

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 01/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày thứ 2 tháng 01 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ghê PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ ANTOÀN GIAO THÔNG

Căn cứ Luật chi tiêu nhà nước ngày 25 tháng6 năm 2015;

Căn cứ quyết nghị của Quốc hội số50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách chi tiêu trung ương năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm năm 2016 của chính phủ quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của Luậtngân sách bên nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấutổ chức của bộ Tài chính;

Căn cứ ra quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Ủy ban Antoàn giao thông đất nước và Ban bình yên giao thông tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Thực hiện nay Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01tháng 01 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về nhiệm vụ, phương án chủ yếu tiến hành Kế hoạchphát triển kinh tế - xóm hội cùng dự toán giá thành nhà nước năm 2018;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Tài bao gồm Hànhchính sự nghiệp;

Bộ trưởng cỗ Tài bao gồm banhành Thông tư mức sử dụng việc cai quản và thực hiện kinh phí bảo vệ trật trường đoản cú an toàngiao thông như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Thông tư này dụng cụ việc quản lý và sử dụngkinh phí bảo đảm an toàn trật tự an ninh giao thông (sau phía trên viết tắt là TTATGT).

Bạn đang xem: Thông tư 01/2018/tt-btc

b) Thông tứ này không kiểm soát và điều chỉnh đốivới nguồn tởm phí bảo đảm an toàn hoạt đụng của văn phòng và công sở Ủy ban bình an giao thông Quốcgia và văn phòng và công sở Ban an ninh giao thông tỉnh, tp trực trực thuộc trung ươngtheo biên chế được cấp bao gồm thẩm quyền giao cùng định mức phân chia chi thống trị hànhchính chính sách tại đưa ra quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về định mức phân bổ dự toánchi thường xuyên năm 2017.

2. Đối tượng áp dụng.

a) Ủy ban an toàn giao thông quốc gia;

b) Bộ giao thông vận tải, bộ Công an, Hội đồngnhân dân với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương;

c) Ban an ninh giao thông tỉnh, tp trựcthuộc trung ương; Ban bình an giao thông cấp cho huyện;

d) các lực lượng trực tiếp gia nhập đảm bảoTTATGT trực thuộc bộ Công an, bộ Giao thông vận tải đường bộ và Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương;

đ) những cơ quan, 1-1 vị, tổ chức, cá thể khác cóliên quan đến việc quản lý, thực hiện kinh phí bảo đảm TTATGT.

Điều 2. Nguồn kinh phí bảo đảmTTATGT

1. Chi phí nhà nước sắp xếp từ nguồn chi những hoạtđộng tài chính theo phân cấp làm chủ ngân sách hiện tại hành trong dự trù chi thườngxuyên của các Bộ, cơ quan tw và địa phương;

2. Túi tiền trung ương bổ sung có mục tiêu chongân sách địa phương. Giai đoạn 2018-2020, túi tiền trung ương bổsung có kim chỉ nam cho địa phương 70% số thu xử phân phát vi phạmhành thiết yếu trong lĩnh vực an toàn giao thông phần ngân sách trung ương được hưởngphát sinh trên địa bàn từng địa phương năm kia liền kề năm hiện nay hành (dự toánnăm 2018 sẽ căn cứ vào số triển khai năm 2016; dự toán năm 2019 sẽ địa thế căn cứ vào sốthực hiện nay năm 2017 và dự trù năm 2020 sẽ địa thế căn cứ vào số triển khai năm 2018).

3. Các khoản hỗ trợ, viện trợ củacác tổ chức cá thể trong và kế bên nước đến hoạt động bảo vệ TTATGT;

4. Các nguồn thu không giống theo lao lý của pháp luật.

Điều 3. Nội dung đưa ra bảo đảmTTATGT

1. Nội dung chi chung

a) chi tuyên truyền, phổ biếnpháp luật bình an giao thông;

b) Chi họp báo hội nghị sơ kết, tổngkết, tập huấn triển khai nhiệm vụ, công tác đảm bảo an toàn TTATGT;

c) Chi hoạt động kiểm tra, giám sát về công tácbảo đảm TTATGT;

d) đưa ra tập huấn nghiệp vụ về TTATGT;

đ) bỏ ra tiền lương thao tác làm việc vào ban đêm, có tác dụng thêmgiờ trực tiếp giao hàng công tác đảm bảo an toàn TTATGT theo biện pháp của điều khoản hiệnhành;

e) Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện đi lại phục vụcho công tác bảo vệ TTATGT theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành;

g) bỏ ra xăng dầu, thay thế trang thiết bị, phươngtiện ship hàng cho công tác bảo đảm TTATGT;

h) chi thống kê, đối chiếu số liệu; xây dựng,duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu giao hàng công tác bảo đảm an toàn TTATGT;

i) bỏ ra khen thưởng mang lại tập thể, cá thể có thànhtích xuất sắc đẹp trong công tác bảo vệ TTATGT theo nguyên lý của pháp luật;

k) chi hợp tác thế giới về TTATGT;

l) chi thăm hỏi,hỗ trợ nàn nhân tai nạn ngoài ý muốn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong những vụ tainạn giao thông đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, trong dịp TếtNguyên đán, “Ngày nhân loại tưởng niệm những nạn nhân tử vong do tai nạn giaothông”;

m) chi khác giao hàng trực tiếp côngtác bảo đảm TTAGT.

2. Nội dungchi quánh thù bảo đảm an toàn TTATGT của Ủy ban bình an giao thông Quốc gia, cỗ Giaothông vận tải

a) bỏ ra xây dựng chương trình, planer thực hiệncác chiến lược, đề án quốc gia, các chiến thuật phối đúng theo liên ngành về bảo đảmTTATGT trình cấp gồm thẩm quyền phê duyệt, để những Bộ, ngành cùng địa phương thựchiện;

b) Chi công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp, kiểmtra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương nhằm giải quyết, khắc chế hậu quả những vụtai nàn giao thông đặc trưng nghiêm trọng, những vấn đề đột nhiên xuất, phức hợp bảo đảmTTATGT bên trên phạm vi cả nước;

c) chi khắc phục sự cố gắng đảm bảo an ninh giaothông, phòng ùn tắc giao thông;

d) bỏ ra nhân rộng lớn các mô hình điểm về bảo đảmTTATGT;

đ) Chi tiến hành các trọng trách khác vì Thủ tướngChính che giao.

3. Nội dung bỏ ra đặc thù bảo vệ TTATGT tại BộCông an

a) Chi tiến hành quá trình khảo sát tai nạn giaothông;

b) Chi tu dưỡng cho cán bộ, chiếnsỹ trực tiếp tham gia bảo đảm an toàn TTATGT đêm hôm (bao gồm cả lực lượng cảnh sátkhác thâm nhập trực tiếp mang lại nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo chế độ tại Nghị địnhsố 27/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 3 năm 2010 của chủ yếu phủquy định việc huy động các lực lượng Cảng gần cạnh khác cùng công an làng phối phù hợp với Cảnhsát giao thông đường đi bộ tham gia tuần tra, kiểm soát TTATGT đường đi bộ trong trườnghợp cần thiết và Thông bốn số 47/2011/TT-BCA ngày thứ 2 tháng 7 năm 2011 của bộ Công an giải pháp chi tiếtthi hành một vài điều của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP của bao gồm phủ)

c) đưa ra sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mởrộng công trình sở chỉ huy, đội, đồn, trạm điều hành và kiểm soát giao thông, vị trí tạmgiữ phương tiện vi phạm luật TTATGT;

d) Chi bán buôn tập trung một sốphương tiện, trang thiết bị đề nghị trang bị thống nhất ship hàng cho công tác bảo đảmTTATGT do bộ trưởng liên nghành Bộ Công an ra quyết định theo định mức, tiêu chuẩn, cơ chế hiệnhành.

đ) Chi cung cấp công an một số địaphương có nguồn thu khó khăn để chi giao hàng công tác đảm bảo TTATGT bên trên địabàn. Bộ trưởng liên nghành Bộ Công an ban hành tiêu chí, nguyên tắc, nội dung hỗ trợ để thốngnhất trong tổ chức triển khai triển khai thực hiện.

4. Nội dungchi đặc thù đảm bảo TTATGT của địa phương

a) chi xây dựng chiến lược và biệnpháp phối hợp các ban, ngành và thiết yếu quyền những cấp (bao tất cả cả cấp xã) trongviệc tiến hành các giải pháp bảo đảm an toàn TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông;

b) Chi thực hiện các trách nhiệm đặcthù của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc tw quy định trên điểm a, điểmb cùng điểm c Khoản 3, Điều này;

c) chi xây dựng những chương trình,đề án về đảm bảo TTATGT, nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ TTATGT;

d) Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra,đôn đốc việc phối hợp buổi giao lưu của các ngành, những tổ chức và các đoàn thểtrong lĩnh vực bảo đảm TTATGT, khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn, côngtác cứu giúp hộ, cứu nạn, tự khắc phục hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông vận tải gây ra;

đ) bỏ ra khắc phục sự thế đảm bảoATGT, chống ùn tắc giao thông;

e) Trường vừa lòng địa phương thành lậpBan ATGT trên quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh giấc theo qui định tại khoản1 Điều 7 ra quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 mon 6 năm 2017 của Thủ tướngChính phủ: câu chữ chi bảo đảm TTATGT của quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh giấc doChủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực trực thuộc trungương quy định, đảm bảo phù thích hợp trên cửa hàng nội dung dụng cụ tại Thông tưnày;

g) Chi tiến hành các nhiệm vụ khácphục vụ thẳng công tác bảo đảm an toàn TTAGT do quản trị Ủy bannhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw quyết định.

Điều 4. Nấc chi

1. Mức đưa ra cho công tác bảo đảm an toàn TTATGT thực hiệntheo định mức, cơ chế chi tiêu tài chủ yếu hiện hành bởi cơ quan công ty nước gồm thẩmquyền quy định.

2. Đối với văn bản chi chưa có mức bỏ ra do cơquan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền quy định, chủ tịch Ủy ban bình an giao thông Quốcgia, bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải vận tải, bộ trưởng liên nghành Bộ Công an, Hội đồng quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng nấc chi của các nhiệm vụ, nộidung chi gồm tính chất tương tự như đã được cấp tất cả thẩm quyền quy định, tất cả hóa đơn,chứng từ hòa hợp pháp, trong phạm vi dự trù được giao và chịu trách nhiệm về quyếtđịnh của mình.

3. Một số mức chi luật như sau:

a) Chi công tác làm việc phí, hội nghị, hướng dẫn triểnkhai triển khai nhiệm vụ, công tác bảo vệ TTATGT thực hiện theo phương pháp tạiThông bốn số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng bốn năm 2017 của bộ Tài chính quy địnhchế độ công tác làm việc phí, chế độ hội nghị.

b) đưa ra tập huấn nhiệm vụ vềTTATGT thực hiện theo mức sử dụng của luật pháp về bài toán sử dụng ngân sách đầu tư từ ngânsách bên nước nhằm đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức,viên chức.

c) bỏ ra khen thưởng theo biện pháp tại Nghị định số91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số Điều của chính sách Thi đua khen thưởng.

Xem thêm: Gợi Ý 20 Cách Làm Bánh Sandwich Tam Giác, Máy Nướng Bánh Mì Sandwich Bulla

d) đưa ra thăm hỏi, cung cấp nạnnhân tai nạn đáng tiếc giao thông, mái ấm gia đình nạn nhân bị chết:

- trong các vụ tai nạn thương tâm giaothông quan trọng nghiêm trọng: Chi hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/người bị tửvong; không thực sự 02 triệu đồng/người bị yêu mến nặng;

- trong mùa TếtNguyên đán, “Ngày trái đất tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giaothông”: chi thăm hỏi không thực sự 02 triệu đồng/người so với nạn nhân bịthương nặng, mái ấm gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có yếu tố hoàn cảnh khókhăn.

đ) nút chi bồi dưỡng cho cán bộ,chiến sỹ thẳng tham gia đảm bảo an toàn TTATGT đêm hôm (bao bao gồm cảlực lượng cảnh sát khác gia nhập trực tiếp mang đến nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo quyđịnh trên Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 3 năm 2010 của thiết yếu phủ): về tối đa 100.000 đồng/người/ca (01 ca từđủ 04 tiếng trở lên).

Điều 5. Lập, phân bổ, chấphành cùng quyết toán khiếp phí bảo đảm TTATGT

1. Việc lập, phân bổ, chấp hành và quyết toánkinh phí bảo đảm TTATGT tiến hành theo chính sách của Luật ngân sách nhà nước vàcác văn phiên bản hướng dẫn Luật.

2. Thông tư này lý giải thêm một vài nội dung vềlập và phân bổ dự toán:

Hàng năm, cùng với thời hạn lập dự toán thu-chi túi tiền nhà nước năm; những cơ quan, đơn vị được giao trọng trách bảo đảmTTATGT lập dự trù kinh phí bảo vệ TTATGT với tổng hợp chung vào dự toán thu,chi chi tiêu nhà nước hàng năm của Bộ, cơ quan, đơn vị gửi cơ hòm chínhcùng cấp để tổng hợp report cấp gồm thẩm quyền phê chăm chú theo quy định; trongđó:

a) Đối cùng với Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, BộGiao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải lậpdự toán khiếp phí bảo đảm an toàn TTATGT, tổng hợp kinh phí thực hiệnnhiệm vụ bảo vệ TTATGT của Ủy banAn toàn giao thông quốc gia do công sở Ủy ban lập.

b) Đối với bộ Công an

Bộ Công an lập dự toán chi đảm bảo TTATGT nguồn xử phạt viphạm hành bao gồm trong lĩnh vực an ninh giao thông được giao.

Giai đoạn 2018-2020, bộ Công an lập dự toán chi bảo vệ TTATGT tương xứng 30% nguồnxử phạt phạm luật hành chủ yếu trong lĩnh vực an ninh giao thông phần ngân sáchtrung ương được hưởng năm ngoái liền kề năm hiện nay hành, trong các số đó chi tiết:

- Phần cỗ Công an và các đơn vị trựcthuộc thẳng thực hiện;

- Phần cung cấp công an một vài địaphương có nguồn thu khó khăn nhằm chi giao hàng công tác bảo vệ TTATGT trên địabàn.

c)Đối với địa phương:

- SởGiao thông vận tải,Công an tỉnh, tp trực thuộc trungương,Ban bình an giao thông những cấp lập dự trù kinh phí bảo đảm TTATGTtheo trách nhiệm được giaogửi cơ hậu sự chính cùng cấp xem xét, tổng hợpchung vào dự trù chi chi tiêu hàng năm report Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, nhằm trình Hội đồng quần chúng tỉnh theo quyđịnh. Riêng rẽ đối vớiCôngantỉnh, thành phố trực thuộc tw lập dự toánbao bao gồm cả kinhphí tiến hành nhiệm vụ đảm bảo TTATGT củaCông an huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh,Công an phường, thị xã gửi cơ quantài chủ yếu cùng cấp địa phương, đồng gửi cỗ Công an nhằm theo dõi, làm chủ chung lựclượng của ngành Công an.

- Hội đồng quần chúng tỉnh,thành phố trực trực thuộc trung ương ra quyết định mức phân bổ kinh phí chi phí trungương bổ sung có phương châm cho ngân sách chi tiêu địa phương từ thu nhập xử phát vi phạmhành chính trong lĩnh vực bình yên giao thông đến lực lượng công an tỉnh, thànhphố trực thuộc tw để tiến hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn TTATGT bên trên địa bàntheo chế độ tại điểm b, khoản 9, Điều 9 Luật túi tiền nhà nướcvà mức phân chia cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảmTTATGT trên địa bàn theo lý lẽ của cấp gồm thẩm quyền.

Riêng năm 2018, địaphương sử dụng 70% số ghê phí giá cả trung ương bổ sung có mục tiêu cho địaphương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực bình yên giao thông đến lực lượngcông an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai nhiệm vụ bảo đảmTTATGT trên địa bàn, 30% còn lại cho những lực lượng không giống của địa phương tham giacông tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn theo đúng chính sách tại Điểm7.2, Khoản 7, Mục II nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 củaChính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế- buôn bản hội và dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2018.

- ngân sách đầu tư chi đến lực lượng Côngan tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được triển khai bằng vẻ ngoài lệnh chitiền lao lý tại Điều 19 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày30 mon 12 năm 2016 của bộ Tài thiết yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm 2016 của chủ yếu phủquy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật giá thành nhà nước.

3. Những tổ chức, cá thể sử dụngkinh phí đảm bảo TTATGT cần chi theo nội dung được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệtvà trong dự toán chi chi phí nhà nước đã có giao, đảm bảo đúng cơ chế chihiện hành trong phòng nước; chịu sự kiểm tra, kiểm soát điều hành của cơ quan chức năng có thẩmquyền; thực hiện thanh toán, quyết toán ngân sách đầu tư hàng năm theo phương tiện pháp luậthiện hành.

Điều 6. Côngtác kiểm tra

Ủy ban an ninh giao thông Quốcgia, Bộ giao thông vận tải, bộ Công an, Sở Giao thông vận tải đường bộ và Ban An toàngiao thông có trọng trách phối hợp với cơ quan tài chính thuộc cấp soát sổ địnhkỳ, bỗng nhiên xuất các cơ quan, đơn vị chức năng về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách đầu tư bảođảm TTATGT.

Điều 7. Tổ chứcthực hiện

1. Thông tưnày có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ thời điểm ngày 01 mon 3 năm 2018.

2. Thông tứ số 137/2013/TT-BTC ngày 07 tháng 10 năm trước đó của cỗ Tài bao gồm hướng dẫn quản lý, áp dụng và thanhtoán, quyết toán tởm phí bảo đảm an toàn TTATGT do túi tiền nhà nước cung cấp hết hiệu lựckể từ thời điểm ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Trường hợp các văn bạn dạng dẫn chiếutại Thông tư này được sửa đổi, vấp ngã sung, thay thế thì áp dụng theo những văn bạn dạng sửađổi, vấp ngã sung, sửa chữa thay thế đó.

4. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng phản ánh về bộ Tài chính để kịp thờigiải quyết ./.

Nơi nhận: - Văn phòng tw Đảng; - văn phòng Tổng túng bấn thư; - công sở Quốc Hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - Văn phòng chính phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - những Bộ, những cơ quan tiền ngang Bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ; - Ủy ban trung ương Mặt trận non sông Việt Nam; - trung ương Đoàn bạn trẻ cộng sản hồ nước Chí Minh; - Hội Liên hiệp thiếu nữ Việt Nam; - Hội dân cày Việt Nam; - Hội Cựu binh sĩ Việt Nam; - Ủy ban ATGTQG; - HĐND, UBND, Sở Tài chính, Sở GTVT, viên Thuế, KBNN những tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương; - Cục soát sổ văn bản (Bộ bốn pháp); - Công báo; - Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ; - Website bộ Tài chính; - các đơn vị thuộc bộ Tài chính; - Lưu: VT, HCSN. (500 b)