Thông Báo Tuyển Sinh Sau Đại Học Đại Học Y Dược Tphcm 2018

*
2087thông báo

Bạn đang xem: Thông báo tuyển sinh sau đại học đại học y dược tphcm 2018

Phúc đáp xin thiết lập thuốc, hóa chất, VTYT giao hàng khám chữa bệnh

Phúc đáp xin cài đặt thuốc, hóa chất, VTYT giao hàng khám trị bệnh


Phúc đáp xin cài đặt VTYT, chất hóa học tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú

Phúc đáp xin cài đặt VTYT, hóa chất tại Tờ trình số 197/TTr-TTYT của TTYT Đồng Phú


Phúc đáp xin download thuốc, hóa chất, VTYT ship hàng khám chữa dịch -TTYT Chơn Thành

Phúc đáp xin cài đặt thuốc, hóa chất, VTYT giao hàng khám chữa bệnh -TTYT Chơn Thành


Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long

Phúc đáp CV 126/TTYT-KD của TTYT Phước Long


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 05/8/2022)


Bảo đảm cung ứng, kiểm soát ngặt nghèo giá thuốc chữa bệnh cúm mùa

Bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa


Thực hiện Công năng lượng điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng bao gồm phủ

Thực hiện Công năng lượng điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng thiết yếu phủ


Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai thực hiện và report kết quả thực hiện các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm ráng đất, bán đất vào vùng đồng bào DTTS

Công văn 307/BDT-CSDT V/v triển khai tiến hành và báo cáo kết quả tiến hành các biện pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng vay lãi nặng, lừa đảo cầm thay đất, cung cấp đất vào vùng đồng bào DTTS


Thực hiện thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng chính phủ

Thực hiện thông tin số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng chính phủ


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 30/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 30/7/2022)


Công văn kiến nghị phối hợp đưa thông tin về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cho sinh viên dân tộc thiểu số.

Công văn kiến nghị phối hợp cung cấp tin về chế độ hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc bản địa thiểu số.


Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh


Kế hoạch phân chia và tiêm vắc xin chống COVID-19 liều nói lại dịp 12 cho những người trên 18 tuổi năm 2022

Kế hoạch phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nói lại đợt 12 cho tất cả những người trên 18 tuổi năm 2022


Tiếp tục đẩy nhanh quy trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19


Công năng lượng điện về bức tốc công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19

Công điện về bức tốc công tác tiêm vắc xin chống Covid 19


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 24/7/2022)

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 24/7/2022)


Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc phát hành riêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang tin tức điện tử tống họp, “báo hoá” social và biêu hiện tại “tư nhân hoá” báo chí

Quyết định 1418/QĐ-BTTTT về việc ban hành riêu chí dấn diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang tin tức điện tử tống họp, “báo hoá” social và biêu hiện “tư nhân hoá” báo chí


Tăng cường công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường công tác phòng, phòng dịch Covid-19


Tạm ngừng, hoàn thành kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tạm ngừng, ngừng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tư vấn du học


Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác làm việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 16/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 16/7/2022)


TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 08/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 08/7/2022)


Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều kể lại (mũi 3) cho trẻ nhỏ từ 12 mang lại 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 mang lại 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước


Thực hiện thông tin số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng bao gồm phủ

Thực hiện thông tin số 180/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng chủ yếu phủ


Xem thêm: Tìm Giáo Viên Dạy Tiếng Anh Tại Nhà Hà Nội 2022, Danh Sách Gia Sư Tiếng Anh

Thực hiện tại Công năng lượng điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của cục Y tế

Thực hiện nay Công năng lượng điện số 829/CĐ-BYT ngày 23/6/2022 của bộ Y tế


Cung cấp cho Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin chống COVID-19 vắt định, lưu đụng trên địa bàn tỉnh

Cung cấp Danh sách các điểm tiêm chủng vắc xin chống COVID-19 núm định, lưu rượu cồn trên địa phận tỉnh


Tăng cường công tác phòng, kháng dịch COVID-19

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 02/7/2022)


Công tác bảo quản, thực hiện vắc xin phòng Covid-19

Công tác bảo quản, thực hiện vắc xin chống Covid-19


Kết luận của Phó quản trị UBND tỉnh trằn Tuyết Minh tại cuộc họp trực con đường đến cung cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh

Kết luận của Phó quản trị UBND tỉnh nai lưng Tuyết Minh tại buổi họp trực đường đến cung cấp xã về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa phận tỉnh


Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn phiên bản thông báo đáp ứng GSP đối với kho bảo quản thuốc của bệnh xá Công an tỉnh

Phúc đáp kiến nghị về quy trình, thủ tục, văn bản thông báo đáp ứng nhu cầu GSP so với kho bảo vệ thuốc của trạm xá Công an tỉnh


Biên bản cuộc họp bảo đảm an toàn nguồn cung ứng dịch truyền Dextran Injection

Biên bản cuộc họp đảm bảo an toàn nguồn đáp ứng dịch truyền Dextran Injection


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 27/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 27/6/2022)


Báo cáo tình hình đáp ứng thuốc Dextran 40 Injection

Báo cáo tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection


Thực hiện Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng bao gồm phủ

Thực hiện tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng chủ yếu phủ


Đẩy nhanh quá trình tiêm vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tiến trình tiêm vắc xin chống COVID-19


Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB

Phúc đáp Công văn số 241-CV/BBVCSSKCB ngày 02/6/2022 của BBVCSSKCB


Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 18/6/2022)

Phân loại lever dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ thời điểm ngày 18/6/2022)


Thực hiện Công năng lượng điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của cục Y tế

Thực hiện nay Công năng lượng điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của bộ Y tế


Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của người sử dụng CP Pymepharco

Phúc đáp Công văn số 131-TT/PMP của chúng ta CP Pymepharco


Giá vật tứ y tế dùng chạy thận nhân tạo

Giá vật tứ y tế cần sử dụng chạy thận nhân tạo


Tăng cường công tác làm việc phòng chống, dịch Covid-19

Tăng cường công tác làm việc phòng chống, dịch Covid-19


Giải thể những khu biện pháp ly tập trung trên địa bàn tỉnh

Giải thể các khu biện pháp ly triệu tập trên địa bàn tỉnh


Giải thể bệnh viện dã chiến số 2 điều trị người mắc bệnh dương tính Covid-19 tỉnh Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)

Giải thể bệnh viện dã chiến số 2 điều trị người bệnh dương tính Covid-19 tỉnh giấc Bình Phước (tại Plaza An Lộc, thị thị Bình Long)


KẾ HOẠCH phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 cho dưới 12 tuổi năm 2022

KẾ HOẠCH phân chia và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Moderna) mũi 2 đợt 5 cho trẻ em từ 6 mang lại dưới 12 tuổi năm 2022


Công năng lượng điện về việc tăng cường tiếp nhấn và tiến hành tiêm vắc xin chống COVID-19

Công điện về việc tăng cường tiếp nhận và thực thi tiêm vắc xin phòng COVID-19


*

*

*

*