Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 31 có số phần tử là

Cho tập phù hợp A gồm những số thoải mái và tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa nhỏ tuổi hơn 15.a) Hãy viết tập hợp A theo phong cách liệt kê những phần tử.b) chất vấn xem trong những số 10; 13; 16; 19, số như thế nào là thành phần thuộc tập thích hợp A, số nào ko thuộc tập đúng theo A?c) hotline B là tập hợp các số chẵn nằm trong tập hòa hợp A. Hãy viết tập vừa lòng B theo hai cách.


Đề bài

Cho tập hòa hợp A gồm những số tự nhiên vừa lớn hơn 7 vừa bé dại hơn 15.

Bạn đang xem: Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 31 có số phần tử là

a) Hãy viết tập thích hợp A theo cách liệt kê những phần tử.

b) kiểm soát xem một trong những số 10; 13; 16; 19, số nào là thành phần thuộc tập vừa lòng A, số nào không thuộc tập đúng theo A?

c) gọi B là tập hợp những số chẵn trực thuộc tập thích hợp A. Hãy viết tập vừa lòng B theo nhì cách.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) Các bộ phận của một tập vừa lòng viết trong hai vệt ngoặc nhọn , phương pháp nhau bởi vì dấu phẩy “,” hoặc có thể dấu chấm phẩy “;” (đối cùng với trường hòa hợp các bộ phận là số). Mỗi bộ phận được liệt kê một lần, sản phẩm tự liệt kê tùy ý.

Xem thêm:

b) phần tử x ở trong tập hòa hợp A được kí hiệu (x in A), đọc là “ x ở trong A”. Phần tử y ko thuộc tập vừa lòng A được kí hiệu là (y otin A), phát âm là “y không thuộc A”.

c) gồm 2 phương pháp viết tập hợp:

- Liệt kê các bộ phận của tập hợp.

- Chỉ ra đặc điểm đặc trưng mang lại các thành phần của tập hợp.


Lời giải đưa ra tiết

a) Ta gồm tập vừa lòng A = 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

b) Ta có: (10 in A;,,13 in A;,,16 otin A;,,19 otin A)

c) cách 1: B = 8; 10; 12; 14

phương pháp 2: B = {x| x là số tự nhiên và thoải mái chẵn, 7

*
Bình luận

Bài tiếp theo

*
*

*
GIẢI TOÁN 6 SỐ VÀ ĐẠI SỐ TẬP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG vào THỰC TIỄN GIẢI TOÁN 6 MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT TẬP 1 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ GIẢI TOÁN 6 SỐ VÀ ĐẠI SỐ TẬP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN GIẢI TOÁN 6 HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG TẬP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG trong THẾ GIỚI TỰ NHIÊN CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG. CÁC HÌNH HÌNH HỌC CƠ BẢN GIẢI TOÁN 6 MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT TẬP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
CHƯƠNG 9. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤTgửi Hủy vứt