Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là

- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Bộ phận của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập phù hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ sốBài 8: chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: vật dụng tự triển khai các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết đến 2, mang lại 5Bài 12: dấu hiệu chia hết đến 3, mang đến 9Bài 13: Ước và bộiBài 14: Số nguyên tố. Vừa lòng số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số ra quá số nguyên tốBài 16: Ước chung và bội chungBài 17: Ước chung phệ nhấtBài 18: Bội chung nhỏ tuổi nhấtÔn tập chương 1 số học

Mục lục

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 6 bài 13: Ước với bội giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách bài bác tập toán, học xuất sắc toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp những bội nhỏ hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta gồm B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp các bội của 7 nhỏ tuổi hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát những số là bội của 7 là 7k với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm những số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 cùng 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 32 là

Vậy x ∈ B(15) và 40≤ x ≤70 yêu cầu x ∈45;60

b. Vị x ⋮ 12 yêu cầu x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta có x ∈12;24

c. Ta có Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) với x >12 phải x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x đề xuất x là ước cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn gồm 42 mẫu tem. Tuấn mong mỏi chia đầy đủ số tem đó vào các phong bì. Trong các cách phân chia sau, giải pháp nào thục hiện được? Hãy điền vào chỗ trống trong trường đúng theo được chia:


*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 bắt buộc cách đầu tiên thực hiện tại được. Số tem trong một phong suy bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 đề nghị cách đồ vật hai thục hiện được. Số phong suy bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân chia hết cho 8 bắt buộc cách thứ bố không thực hiện được


*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của:

a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số tất cả hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Xem thêm: Cách Làm Bánh Khoai Môn Chiên Trứng, Cách Làm Bánh Khoai Môn Chiên

Các số tất cả hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm toàn bộ các số bao gồm hai chữ số là cầu của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số bao gồm hai chữ số là cầu của 50 là 10;25;50

b. Ta gồm Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy các số gồm hai chữ số là ước của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Vì chưng 6 ⋮(x -1) cần (x-1) ∈ Ư(6)

Ta có Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Bởi vì 14 ⋮ (2x +3) đề nghị (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta gồm Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 yêu cầu (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: bao gồm bao nhiêu bội của 4 từ bỏ 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong tứ số tự nhiên liên tục thì có một số là bội của 4 đề nghị số bội của 4 tự 12 mang lại 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn vẫn xem: Tập hợp những số bao gồm hai chữ số là bội của 32 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.


*

- Chọn bài xích -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp những số trường đoản cú nhiênBài 3: Ghi số trường đoản cú nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phép cùng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy quá với số mũ tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ sốBài 8: phân chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: đồ vật tự thực hiện các phép tínhBài 10: đặc điểm chia hết của một tổngBài 11: dấu hiệu chia hết cho 2, mang đến 5Bài 12: dấu hiệu chia hết mang đến 3, mang đến 9Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên tố. Thích hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số trong những ra vượt số nguyên tốBài 16: Ước thông thường và bội chungBài 17: Ước chung bự nhấtBài 18: Bội chung bé dại nhấtÔn tập chương một số học