SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY NGƯỜI GIÀU SANG CŨNG NHƯ NGƯỜI NGHÈO KHÓ

sống trên đời này fan giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đang ban đến ta cám ơn Trời cho dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát vết mờ do bụi giàu nặng nề như nhau. Nào ai biết trước định mệnh ngày sau ông Trời sẽ trao. Này nhà béo lầu quà son Này lợi danh chức quyền cao sang. Có nghĩa gì đâu sao chắc bền vững hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình yêu chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi đang mất sau này như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du gồm đây rồi lại mất. Cuộc sống đời thường mong manh xin nói ai đừng thay đổi trắng rứa đen. Nào bạn sang giàu đừng vày tham tiền quăng quật nghĩa anh em. Fan ơi! cần nhớ cát những vết bụi là ta mai này giường qua.Người nhớ mang lại ta là cát bụi trở về cát lớp bụi Xin bạn nhớ cho.

Bạn đang xem: Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó


Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Bột Nở Mauripan Mới Nhất Năm 2022, Cách Sử Dụng Bột Nở Mauripan

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.