Sinh con tháng 7 năm 2020 ngày nào tốt

Để góp người tiêu dùng thuận tiện vào câu hỏi coi ngày tốttháng 7 năm 2020 cũng tương tự dễ dàng vào việc so sánh những ngày vào tháng 7/20trăng tròn với nhau. Chúng tôi vẫn tổng phù hợp tất cả ngày đẹp nhất trong tháng 72020 tương tự như đưa ra các ngày không giỏi vào tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta ko yêu cầu coi ngày giỏi tháng 7 năm 20đôi mươi xuất xắc coi ngày đẹp tháng 7 năm 20đôi mươi bởi vì đã gồm dự định thực hiện công việc vào một ngày cụ thể vào thời điểm tháng 7, quý các bạn vui miệng tìm tới ngày tương ứng với lựa chọn xem chi tiết hoặc lựa chọn lý lẽ Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày rõ ràng.


Bạn đang xem: Sinh con tháng 7 năm 2020 ngày nào tốt

Xem ngày giỏi tháng 8 năm 2020


Xem ngày giỏi tháng 9 năm 2020


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng đắn ban bố của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 7 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 7


Lịch âm

12

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 7


Lịch âm

13

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Đinch Mùi, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 7


Lịch âm

14

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 7


Lịch âm

15

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 7


Lịch âm

16

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 7


Lịch âm

17

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 7


Lịch âm

18

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 7


Lịch âm

19

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 7


Lịch âm

20

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 7


Lịch âm

21

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 7


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinc Tỵ, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 7


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 7


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 7


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 7


Lịch âm

27

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 7


Lịch âm

28

Tháng 5


Ngày Xấu


Xem thêm:

Ngày Nhâm Tuất, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 7


Lịch âm

29

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 7


Lịch âm

30

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 7


Lịch âm

1

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 7


Lịch âm

2

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 7


Lịch âm

3

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 7


Lịch âm

4

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 7


Lịch âm

5

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 7


Lịch âm

6

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 7


Lịch âm

7

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 7


Lịch âm

8

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 7


Lịch âm

9

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 7


Lịch âm

10

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Quý Mùi, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là tổng đúng theo ngày tốt tháng 7 năm 20trăng tròn mà lại chúng tôi mong mỏi gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác biệt. Thế cần, Lúc nắm bắt được ngày xuất sắc xấu vào tháng 7/2020 thì bạn cần tra cứu: coi ngày xuất sắc hòa hợp tuổi để có kết quả chi tiết và đúng đắn duy nhất cho mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2021

♦Ngày giỏi mon hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày tốt mon 3 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng bốn năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 1hai năm 2021


Xem phong thủy 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy mặt hàng ngày


Ngày sinh
123456789101112131415161718192021 22232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Syên ổn điện thoại cảm ứng thông minh có phải là thiết bị phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi con số vào dãy sim điện thoại cảm ứng thông minh đông đảo mang phần lớn tích điện riêng rẽ, tùy thuộc vào hiếm hoi tự của dãy số cơ mà Slặng điện thoại cảm ứng có thể tác động tới bạn theo phía xuất sắc (Cát) giỏi xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn syên phong thủy tốt mang lại 4 đại nghiệp đời người!
Bằng hồ hết lưu ý quẻ dịch slặng tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn hàng slặng tử vi phong thủy vừa lòng tuổi thỏa mong ước hỗ trợ công danh và sự nghiệp, tài vận, tình duyên ổn nhà đạo xuất xắc hóa giải vận hạn
*
Xem phong thủy tuổi Nhâm Tý 1972 bạn nữ mạng năm 2022
*
Tìm hiểu về Sao Tbỏ trong 12 cung hoàng đạo
*
Tìm đọc về Sao Klặng vào 12 cung hoàng đạo
*
Các các loại cung là gì? Sự thật về 4 Ngulặng tố với 3 Nhóm tính chất
*
điểm sáng 12 cung hoàng đạo Lúc yêu với yêu thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu bản thân trực thuộc cung hoàng đạo làm sao và tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo để tìm kiếm một phần hai tương xứng của bạn
*
điểm sáng tính cách 12 cung hoàng đạo nam thiếu phụ đắm say nhất
*
Thiên Bình cùng Song Tử có bắt buộc cặp đôi bạn trẻ trung khu đầu ý thích hợp dành cho nhau?
*
Giải mã phiên bản vật dụng sao cá thể cùng Hướng dẫn gọi phiên bản thiết bị sao miễn phí

Xem ngày tốt xấu