Phóng Xạ Là Phản Ứng Hạt Nhân Tỏa Năng Lượng

Đặt hiệu điện cụ u=2002cos100πt+π3Vvào nhì đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh cùng với C,R tất cả độ lớn không đổi cùng cuộn dây thuần cảm gồm độ từ bỏ cảm L=2πH . Khi ấy hiệu điện cố kỉnh hiệu dụng ở nhị đầu mỗi phần tử L với C tất cả độ lớn như nhau và bằng một nửa hiệu điện vắt giữa nhì đầu R. Năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là


Bạn đang xem: Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng

Trên một tua dây bầy hồi nhiều năm 2,4m, nhì đầu nuốm định, đang có sóng dừng với 7 nút sóng. Biết sóng truyền trên dây tất cả tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:


Người ta sử dụng proton bắn phá phân tử nhân Beri, bội nghịch ứng sinh ra hạt α  H24evà hạt X:p11+49Be→24He+ZAX

. Biết rằng hạt nhân Beri lúc đầu đứng yên, proton có động năngKp = 5,45MeV. Gia tốc của phân tử α vuông góc với vận tốc proton và rượu cồn năng của hạt α là Kα = 4,00 MeV. Trong tính toán lấy cân nặng các phân tử nhân thông qua số khối của bọn chúng (tính theo đơn vị chức năng u). Năng lượng do bội phản ứng toả ra là:


Electron hoạt động trong một từ bỏ trường đều có chạm màn hình từ B = 0,91T. Trên thời điểm lúc đầu electron ở điểm O cùng vecto tốc độ của nó vuông góc . Biết cân nặng của electron là m =9,1.10-31 kg, điện tích e là -1,6.10-19C và gia tốc v = 4,8.106 m/s. Kể từ thời điểm ban đầu, khoảng cách từ O mang đến electron bằng 30µm lần sản phẩm công nghệ 2019 vào thời điểm nào?


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Gỏi Rau Tiến Vua Ngon Lạ Miệng, Gỏi Ngó Sen Rau Tiến Vua

Đặt điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng với tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm vươn lên là trở R cùng cuộn cuộn cảm thuần L. Hotline φ là độ lệch pha của năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch cùng cường độ chiếc điện trong đoạn mạch. Mẫu vẽ là vật dụng thị của công suất mà mạch tiêu hao theo quý hiếm của φ. Giá trị củaφ1 gần quý hiếm nào nhất dưới đây ?


Đặt điện áp luân chuyển chiều u=U0cosωtVcó U0;ω không đổi khác vào nhì đầu đoạn mạch tất cả điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc thông liền có năng lượng điện dung C chuyển đổi được. Lúc C=C0thì điện áp hiệu dụng giữa hai phiên bản tụ đạt cực to và năng suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng p. Khi C = 4C0thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực to Pmax=120W . Quý giá của p. Bằng


Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều u=1502cosωtvào nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện R,L,C mắc thông suốt có L biến hóa thiên. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu năng lượng điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện C thứu tự đạt cực đại thì các giá trị cực lớn đó lần lượt là U1, U2, U3. Biết U1,U2 chênh nhau 3 lần. Giá bán trịU3 là


*