Nghị Định 140/2016/Nđ-Cp

 

1. Những vẻ ngoài chung về lệ giá tiền trước bạ


Theo Nghị định số 140/2016, bạn nộp lệ chi phí trước bạ là tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng so với tài sản thuộc đối tượng người sử dụng chịu lệ tầm giá trước bạ sau đây:
+ Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mày rơ moóc được kéo vì ô tô, các loại xe tương tự như phải đăng ký và gắn biển khơi số.

Bạn đang xem: Nghị định 140/2016/nđ-cp


+ Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của những loại tàu, thuyền, tàu bay, xe kể trên được thay thế sửa chữa mà bắt buộc đăng ký.
- Nghị định 140/2016 quy định căn cứ tính lệ mức giá trước bạ là giá chỉ tính lệ phí tổn trước bạ và mức thu lệ phí tổn trước bạ theo phần trăm %.
+ Đối với đất là tỷ giá của đất nền tại báo giá đất của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh tại thời khắc kê khai lệ giá tiền trước bạ.
+ Trường đúng theo giá nhà, khu đất tại hợp đồng đưa quyền áp dụng đất, vừa lòng đồng giao thương mua bán nhà cao hơn giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì giá tính lệ phí tổn trước bạ so với nhà, khu đất là giá chỉ tại thích hợp đồng đưa quyền áp dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.
- Theo Nghị định số 140, giá tính lệ tầm giá trước bạ so với các gia sản khác là giá chuyển nhượng ủy quyền tài sản thực tế trên thị trường và bộ Tài chủ yếu sẽ phát hành Bảng giá tính lệ tổn phí trước bạ.
- Nghị định 140 cũng quy định ví dụ mức thu lệ tổn phí trước bạ theo tỷ lệ (%) so với từng đối tượng người dùng chịu lệ mức giá trước bạ.
+ Nhà, đất là trụ sở hoặc nhà tại của fan đứng đầu cơ quan Đại diện ngoại giao, Lãnh sự, ban ngành Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế thuộc phối hợp quốc.
+ tài sản (trừ nhà, đất) của ban ngành Đại diện ngoại giao, Lãnh sự, ban ngành Đại diện thuộc liên hợp quốc, viên chức của các cơ quan này và gia đình họ.
+ Đất được nhà nước giao hoặc thuê mướn sử dụng vào các mục đích công cộng; khoáng sản; nghiên cứu khoa học; kết cấu hạ tầng, kiến tạo nhà để đưa nhượng.
+ Đất được giao, mang đến thuê, công nhận để phân phối nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và có tác dụng muối.
+ Nhà, đất dấn thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ, chồng; cha, chị em với con; ông, bà cùng với cháu; anh, chị, em ruột.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 140/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 mon 10 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Căn cứ chế độ tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ lao lý phí cùng lệ tầm giá ngày 25tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật thống trị thuế ngày 29tháng 11 năm 2006 và phép tắc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Luật thống trị thuế ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Tàichính;

Chính phủ ban hành Nghị định về lệphí trước bạ.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này qui định về đối tượngchịu lệ mức giá trước bạ, fan nộp lệ phí tổn trước bạ, căn cứ tính lệ mức giá trước bạ,ghi nợ, miễn lệ chi phí trước bạ, chế độ khai, thu, nộp và quản lý lệ tầm giá trước bạ.

Điều 2. Đối tượngchịu lệ tầm giá trước bạ

1. Nhà, đất.

2. Súng săn, súng dùng để tập luyện,thi đấu thể thao.

3. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàukéo, tàu đẩy.

4. Thuyền, tất cả du thuyền.

5. Tàu bay.

6. Xe tế bào tô nhì bánh, xe mô tô babánh, xe gắn máy, những loại xe tựa như phải đk và gắn biển lớn số do cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền cấp cho (sau trên đây gọi tầm thường là xemáy).

7. Ô tô, rơ moóchoặc sơ mi rơ moóc được kéo vì chưng ô tô, những loại xe cộ tương tựphải đăng ký và gắn biển cả số vì chưng cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền cấp.

8. Vỏ, tổng thành khung, tổng thànhmáy của tài sản quy định tại những khoản 3, 4, 5, 6 cùng 7 Điều này được chũm thếmà phải đăng ký với cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền.

Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn thi hành quy địnhtại Điều này.

Điều 3. Bạn nộplệ giá thành trước bạ

Tổ chức, cá nhân có gia sản thuộc đốitượng chịu lệ chi phí trước bạ cách thức tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phítrước bạ khi đk quyền sở hữu, quyền sử dụng với ban ngành nhà nước bao gồm thẩmquyền, trừ những trường hòa hợp thuộc diện miễn lệ chi phí trước bạtheo chính sách tại Điều 9 Nghị định này.

Điều 4. Áp dụngđiều cầu quốc tế

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộnghòa thôn hội nhà nghĩa nước ta là thành viên gồm quy định khác với qui định củaNghị định này thì áp dụng theo phương tiện của điều ước nước ngoài đó.

Chương II

CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 5. Căn cứtính lệ phí tổn trước bạ

Căn cứ tính lệ giá thành trước bạ là giátính lệ phí tổn trước bạ và mức thu lệ mức giá trước bạ theo phần trăm (%).

Điều 6. Giá chỉ tínhlệ giá tiền trước bạ

1. Giá bán tính lệ tầm giá trước bạ đối vớinhà, đất

a) giá chỉ tính lệ tổn phí trước bạ đối với đấtlà giá đất nền tại bảng giá đất do Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực trực thuộc trungương ban hành theo hiện tượng của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệphí trước bạ.

b) giá bán tính lệ phí tổn trước bạ đối vớinhà là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương ban hànhtheo nguyên lý của pháp luật về chế tạo tại thời gian kê khai lệ tổn phí trước bạ.

Riêng:

- giá tính lệ mức giá trước bạ đối vớinhà thuộc về nhà nước bán ra cho người đã thuê theo chính sách của quy định vềbán công ty ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang mướn là giá thành thực tế ghi trênhóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực ở trong trung ương.

- giá tính lệ giá tiền trước bạ đối vớinhà cài theo thủ tục đấu giá theo nguyên tắc của điều khoản về đấu thầu, đấugiá là giá chỉ trúng đấu giá thực tiễn ghi bên trên hóa đối kháng bán hàng.

c) Trường hợp giá nhà, khu đất tại hợp đồngchuyển quyền sử dụng đất, phù hợp đồng mua bán nhà cao hơn nữa giá vì Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực trực thuộc trung ương phát hành thì giá tính lệ tầm giá trước bạ đối vớinhà, khu đất là giá tại phù hợp đồng gửi quyền sử dụng đất, hòa hợp đồng giao thương mua bán nhà.

2. Giá bán tính lệ phí trước bạ đối vớitài sản khác

a) giá tính lệ giá tiền trước bạ đối với tàisản không giống là giá chuyển nhượng ủy quyền tài sản thực tế trên thị trường.

Giá chuyển nhượng gia sản thực tếtrên thị phần được căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp pháp; chi phí sản phẩm(đối với gia sản tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng); trịgiá tính thuế nhập khẩu theo giải pháp của luật pháp về hảiquan, cùng (+) thuế nhập khẩu, cùng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) thuếgiá trị gia tăng (nếu có) (đối với gia tài nhập khẩu).

Riêng đối với tài sản đã qua sử dụng(trừ tài sản like new 99% nhập khẩu) thì giá bán tính lệ phí tổn trước bạ được xác địnhcăn cứ vào thời gian đã sử dụng và giá chỉ trị còn sót lại của tài sản.

b) cỗ Tài chínhban hành báo giá tính lệ phí trước bạ theo biện pháp tại điểm a khoản này đểlàm địa thế căn cứ tính lệ chi phí trước bạ đối với tài sản chính sách tại khoản 6, khoản 7Điều 2 Nghị định này và vỏ, tổng thành khung, tổng thành trang bị của gia tài quy địnhtại khoản 6, khoản 7 Điều 2 Nghị định này.

Trường đúng theo giá ủy quyền tài sảnthực tế trên thị trường thấp hơn giá bán tính lệ tầm giá trước bạ do bộ Tài thiết yếu banhành thì giá chỉ tính lệ giá tiền trước bạ là giá bán do cỗ Tài chính ban hành.

Trường hòa hợp phát sinh tài sản mà tạithời điểm nộp tờ khai lệ tầm giá trước bạ chưa xuất hiện trong bảng báo giá tính lệ tổn phí trướcbạ do bộ Tài chính phát hành thì phòng ban Thuế áp dụng giá tính lệ tầm giá trước bạtheo công cụ tại điểm a khoản này để làm căn cứ tính lệphí trước bạ.

Trong thời hạn 3 ngày thao tác kể từthời điểm tài sản được đăng ký trước bạ, phòng ban Thuế báo cáo Bộ Tài chủ yếu đểban hành giá chỉ tính lệ phí tổn trước bạ bổ sung.

Trường vừa lòng giá chuyển nhượng ủy quyền tài sản thực tiễn trên thị phần có dịch chuyển tăng hoặc giảm20% trở lên so với cái giá tính lệ chi phí trước bạ tại báo giá tính lệ giá tiền trước bạthì cỗ Tài chính ban hành giá tính lệ phí tổn trước bạ bửa sung đảm bảo giá tính lệphí trước bạ sát với cái giá chuyển nhượng tài sản thực tếtrên thị trường.

Bộ Tài chủ yếu hướng dẫn thực hành quy địnhtại Điều này.

Điều 7. Nấc thu lệphí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, khu đất mức thu là 0,5%.

2. Súng săn, súng dùng để làm tập luyện,thi đấu thể dục là 2%.

3. Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo,tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay mức thu là 1%.

4. Xe lắp thêm mức thu là 2%.

Riêng:

a) Xe sản phẩm của tổ chức, cá thể ở cácthành phố trực trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã khu vực Ủy ban nhândân tỉnh đóng góp trụ sở nộp lệ tầm giá trước bạ lần đầu với khoảng là 5%.

b) Đối với xe lắp thêm nộp lệ phí tổn trước bạlần thứ hai trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường đúng theo chủ gia tài đã kê khai,nộp lệ mức giá trước bạ so với xe đồ vật là 2%, tiếp đến chuyển giao mang đến tổ chức, cánhân ở địa bàn quy định trên điểm a khoản này thì nộp lệ tổn phí trước bạ theo mứclà 5%.

5. Ô tô, rơ moóchoặc sơ mày rơ moóc được kéo do ô tô, các loại xe tương tự như mức thu là 2%.

Riêng:

a) Ô sơn chở bạn từ 9 địa điểm trở xuốngnộp lệ giá thành trước bạ lần đầu với khoảng thu là 10%. Trường hợp cần vận dụng mức thucao rộng cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhândân tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng mà lại tốiđa không quá 1/2 mức giải pháp chung.

b) Ô sơn chở bạn từ 9 nơi trở xuốngnộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với tầm thu là 2% và áp dụng thống nhấttrên toàn quốc.

Căn cứ vào loại phương tiện đi lại ghi tạiGiấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo đảm môi trường do cơ quanđăng kiểm việt nam cấp, ban ngành thuế xác minh mức thu lệ phí tổn trước bạ so với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mày rơ moóc được kéo vì chưng ô tô, những loại xe tựa như theo quyđịnh tại khoản này.

6. Đối cùng với vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy cách thức tại khoản 8 Điều 2 Nghị địnhnày được sửa chữa mà phải đk với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụngmức thu lệ tổn phí trước bạ khớp ứng của từng nhiều loại tài sản.

Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sảnquy định tại Điều này khống chế buổi tối đa là 500 triệu đồng/1tài sản/1 lần trước bạ, trừ xe hơi chở fan từ 9 khu vực trở xuống, tàu bay, du thuyền.

Bộ Tài bao gồm hướng dẫn thực hành quy địnhtại Điều này.

Chương III

GHI NỢ, MIỄN LỆPHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 8. Ghi nợ lệphí trước bạ

1. Ghi nợ lệ tầm giá trước bạ so với đấtvà nhà nối liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng người dùng được ghi nợ tiềnsử dụng đất theo vẻ ngoài của quy định đất đai về thu tiền sử dụng đất. Khithanh toán nợ lệ tầm giá trước bạ thì hộ gia đình, cá thể phải nộp lệ chi phí trước bạtính theo giá chỉ nhà, đất vày Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực nằm trong trung ươngquy định tại thời gian kê khai lệ mức giá trước bạ.

2. Trường phù hợp hộ gia đình, cá thể đượcghi nợ lệ tầm giá trước bạ theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu đưa nhượng,chuyển đổi, tặng kèm cho quyền download nhà, quyền thực hiện đất mang lại tổ chức, cá nhânkhác (trừ trường hợp khuyến mãi cho nhà, khu đất giữa các đối tượng người sử dụng quy định trên khoản 10Điều 9 Nghị định này) thì yêu cầu nộp đủ số lệ mức giá trước bạ còn nợ trước khi chuyển nhượng, đưa đổi, tặng ngay cho.

3. Thủ tục ghi nợ lệ chi phí trước bạ

a) Hộ gia đình, cá thể thuộc đối tượngđược ghi nợ lệ tổn phí trước bạ nhà, khu đất nêu trên khoản 1 Điều này triển khai khai lệphí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí tổn trước bạ (trong đó có sách vở chứng minhthuộc đối tượng người tiêu dùng được ghi nợ lệ tầm giá trước bạ nêu tại khoản 1 Điều này) theo quyđịnh tại những khoản 1, 2 với 3 Điều 10 Nghị định này.

b) Cơ quan gồm thẩm quyền cấp chứng từ chứngnhận quyền thực hiện đất, quyền download nhà và tài sản nối liền với đất kiểm soát hồsơ, nếu xác minh đúng đối tượng người dùng được ghi nợ lệ giá thành trước bạ nhà, khu đất nêu tạikhoản 1 Điều này thì ghi vào giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữunhà và tài sản nối liền với đất: “Nợ lệ tầm giá trước bạ” trước khi cấp đến chủ sởhữu, sử dụng nhà, đất.

c) trường hợp nhận được hồ sơ làm thủtục đưa nhượng, gửi đổi, tặng kèm cho quyền sở hữu nhà, quyền thực hiện đất củahộ gia đình, cá thể còn ghi nợ lệ giá tiền trước bạ, cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp giấychứng dìm quyền thực hiện đất, quyền mua nhà cùng tài sản nối liền với khu đất cótrách nhiệm gửi hồ sơ, cố nhiên “Phiếu chuyển thông tin để khẳng định nghĩa vụtài chủ yếu về khu đất đai” sang cho Cơ quan Thuế nhằm tính và thông báo để hộ giađình, cá thể có nhà, đất nộp đầy đủ số tiền lệ tầm giá trước bạ còn nợ trước lúc làmthủ tục chuyển nhượng, đưa đổi, tặng ngay cho.

Điều 9. Miễn lệphí trước bạ

1. Nhà, khu đất là trụ sở của phòng ban Đạidiện nước ngoài giao, cơ quan Lãnh sự, phòng ban Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế nằm trong hệthống phối hợp quốc và nhà tại của fan đứng đầu tư mạnh quan Đại diện nước ngoài giao, cơquan Lãnh sự, ban ngành Đại diện của tổ chức quốc tế nằm trong hệthống phối hợp quốc tại Việt Nam.

2. Gia sản (trừ nhà, đất) của tổ chức,cá nhân nước ngoài sau đây:

a) cơ quan Đại diện ngoại giao, cơquan Lãnh sự, phòng ban Đại diện của tổ chức triển khai quốc tế thuộc hệthống liên hợp quốc.

b) Viên chức nước ngoài giao, viên chứclãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan Đại diện nước ngoài giao, cơ quanLãnh sự, thành viên cơ sở Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên thích hợp quốc với thành viên của mái ấm gia đình họ chưa phải là công dân nước ta hoặckhông thường xuyên trú tại vn được cỗ Ngoại giao vn cấp chứng minh thưngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ.

c) Tổ chức, cá nhân nước quanh đó khôngthuộc đối tượng người sử dụng quy định tại điểm a và b khoản này, nhưng mà được miễn hoặc khôngphải nộp lệ giá tiền trước bạ theo các khẳng định quốc tế mà lại Cộng hòa làng hội chủ nghĩaViệt nam là thành viên.

3. Đất được Nhànước giao hoặc cho thuê sử dụng vào các mục đích sau đây:

a) thực hiện vào mục đích công cộngtheo chế độ của luật pháp về khu đất đai.

b) Thăm dò, khai quật khoáng sản;nghiên cứu kỹ thuật theo bản thảo hoặc chứng thực của cơ sở nhà nước tất cả thẩmquyền.

c) Đầu tứ xây dựng kết cấu hạ tầng(không phân minh đất vào hay ko kể khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xâydựng bên để đưa nhượng. Những trường đúng theo này khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sửdụng với phòng ban nhà nước có thẩm quyền làm cho thuê hoặc tự thực hiện thì tổ chức,cá nhân được công ty nước giao đất hoặc cho thuê đất yêu cầu nộp lệ chi phí trước bạ.

Trường phù hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyểnnhượng nhằm tiếp tục chi tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc chế tạo nhà nhằm chuyểnnhượng thì được miễn nộp lệ giá tiền trước bạ.

Trường vừa lòng tổ chức, cá thể nhận chuyểnnhượng kết cấu hạ tầng, công ty khi đăng ký quyền sở hữu, quyền áp dụng với cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền thì đề xuất nộp lệ phí tổn trước bạ.

4. Đất được bên nước giao, đến thuêhoặc công nhận áp dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồngthủy sản và có tác dụng muối.

5. Đất nông nghiệp biến đổi quyền sửdụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợicho sản xuất nntt theo qui định của nguyên lý đất đai.

6. Đất nntt do hộ gia đình, cánhân trường đoản cú khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đang được phòng ban nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt, không tồn tại tranh chấp mà lại được cơ quan nhà nước tất cả thẩmquyền cung cấp giấy chứng nhận quyền thực hiện đất.

7. Đất thuê trong phòng nước theo như hình thứctrả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã bao gồm quyền sử dụng đấthợp pháp.

8. Nhà, đất thực hiện vào mục đích cộngđồng của các tổ chức tôn giáo, cửa hàng tín ngưỡng được nhà nước thừa nhận hoặc đượcphép hoạt động.

9. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

10. Nhà, đất thừa nhận thừa kế hoặc là quàtặng giữa: vợ với chồng; phụ vương đẻ, mẹ đẻ với nhỏ đẻ; phụ thân nuôi, mẹ nuôi với connuôi; phụ thân chồng, mẹ ông xã với nhỏ dâu; cha vợ, bà bầu vợ với nhỏ rể; ông nội, bà nộivới con cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột cùng với nhaunay được cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà tại và gia sản khác gắn sát với đất.

11. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạolập thông qua hình thức phát triển nhà tại riêng lẻ theo khí cụ của hình thức nhà ở.

12. Tài sản cho mướn tài chủ yếu đượcchuyển quyền tải cho bên thuê khi xong thời hạn thuê trải qua việc nhượng,bán gia tài cho thuê thì mặt thuê được miễn nộp lệ phí tổn trước bạ; trường hợp côngty dịch vụ thuê mướn tài bao gồm mua gia tài của đối kháng vị có tài sản sẽ nộp lệ phí tổn trước bạsau đó cho chính đơn vị bán gia tài thuê lại thì công ty cho mướn tài chủ yếu đượcmiễn nộp lệ giá thành trước bạ.

13. Nhà, đất, gia tài đặc biệt, tài sảnchuyên dùng, tài sản ship hàng công tác quản lý chuyên dùng ship hàng quốc phòng,an ninh.

14. Nhà, khu đất thuộc gia sản nhà nướcdùng có tác dụng trụ sở phòng ban của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vịsự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - buôn bản hội, tổ chứcchính trị làng hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp.

15. Nhà, khu đất đượcbồi hay (kể cả nhà, khu đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi nhà nướcthu hồi nhà, khu đất theo mức sử dụng của pháp luật.

16. Gia tài củatổ chức, cá nhân đã được cung cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu, áp dụng khi đăng kýlại quyền sở hữu, áp dụng được miễn nộp lệ tầm giá trước bạ trong số những trường hợpsau đây:

a) tài sản đã được cơ quan bao gồm thẩmquyền trong phòng nước việt nam dân chủ cộng hòa, cơ quan chính phủ cách mạng trợ thời Cộnghòa miền nam Việt Nam, công ty nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa nước ta hoặc cơ quancó thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho giấy ghi nhận quyền sở hữu, sử dụng nay đổigiấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà không đổi khác chủ cài đặt tài sản.

b) gia sản củadoanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu doanh nghiệp cổ phần hoặc cáchình thức thu xếp lại doanh nghiệp lớn nhà nước khác theo chính sách của pháp luật.

c) gia tài đãđược cung cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu, áp dụng của hộ mái ấm gia đình khi phân chiatài sản đó cho những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng cam kết lại.

d) tài sản củatổ chức, cá thể đã được cấp cho giấy chứng nhận quyền sở hữu, áp dụng phải đăng kýlại quyền sở hữu, sử dụng do giấy chứng nhận bị mất, rách nát, ố, nhòe, hỏng hỏng.Cơ quan tất cả thẩm quyền cấp cho lại giấy ghi nhận quyền sở hữu, sử dụng cho tổ chức,cá nhân khi tất cả đề nghị.

đ) Trường hòa hợp khi cung cấp lại giấy chứngnhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện tích s đất tạo thêm nhưngranh giới của thửa khu đất không biến đổi thì được miễn nộp lệ mức giá trước bạ đối vớiphần diện tích đất tăng thêm.

e) Tổ chức, cá nhân được bên nướcgiao đất và đã được cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, yêu cầu chuyển sangthuê khu đất trả chi phí thuê khu đất một lần cho tất cả thời gian mướn theo dụng cụ của Luậtđất đai từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

17. Gia sản của tổ chức, cá thể đã nộplệ giá thành trước bạ (trừ trường thích hợp được miễn nộp lệ tổn phí trước bạ) chuyển cho tổ chức,cá nhân khác đk quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ tổn phí trước bạ trongnhững trường hòa hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân, làng mạc viên hợp tácxã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng, hợp tác và ký kết xãhoặc lúc doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, bắt tay hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặcrút vốn cho tổ chức, cá thể thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viênđã góp trước đây.

b) Tài sản của người tiêu dùng điều độngtrong nội bộ của người tiêu dùng đó hoặc cơ quan, đơn vị hành chính vì sự nghiệp điềuđộng gia tài trong nội cỗ một cơ quan, 1-1 vị dự toán theo ra quyết định của cấpcó thẩm quyền.

18. Tài sản của tổ chức, cá thể đã nộplệ chi phí trước bạ được phân chia hay góp do chia, tách, đúng theo nhất,sáp nhập, thay tên tổ chức theo đưa ra quyết định của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

19. Tài sản của tổ chức, cá thể đã nộplệ mức giá trước bạ chuyển mang lại địa phương nơi thực hiện mà khôngthay đổi chủ sở hữu.

20. Bên tình nghĩa, công ty đại đoàn kết,nhà được cung cấp mang tính chất nhân đạo, bao gồm cả đất tất nhiên nhà được đăng ký sởhữu, áp dụng tên bạn được tặng.

21. Xe cứu giúp hỏa, xecứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao tất cả cả xe cộ kéo xe, xe pháo chở xe);xe chở rác, xe phun nước, xe cộ tưới nước, xe pháo xi téc xịt nước, xe quét đường, xehút hầm cầu, xe hút bụi; xe cộ chuyên dùng cho yêu đương binh, căn bệnh binh, tín đồ tàn tậtđăng ký kết quyền thiết lập tên yêu quý binh, bệnh dịch binh, fan tàn tật.

22. Tàu bay áp dụng cho mục đích kinhdoanh di chuyển hàng hóa, hành khách.

23. Tàu, thuyềnđánh bắt thủy, hải sản.

24. Vỏ, tổng thành khung, tổng thànhmáy phương pháp tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được thay thế sửa chữa mà phải đk lạitrong thời hạn bảo hành.

25. Nhà xưởng củacơ sở sản xuất; đơn vị kho, công ty ăn, nhà nhằm xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

26. đơn vị ở, khu đất ở của hộ nghèo; công ty ở,đất nghỉ ngơi của đồng bào dân tộc bản địa thiểu số ở những xã, phường, thị xã thuộc vùng khókhăn, Tây Nguyên; bên ở, đất ở của hộ gia đình, cá thể ở những xã thuộc Chươngtrình vạc triển kinh tế - xã hội những xã đặc biệt quan trọng khó khăn, miền núi, vùng sâu,vùng xa.

27. Tàu thủy, thuyền không tồn tại độngcơ, trọng download toàn phần cho 15 tấn; tàu thủy, thuyền gồm động cơ tổng công suấtmáy chính đến 15 sức ngựa; tàu thủy, thuyền có sức chở fan đến 12 người; tàuthủy, thuyền chở khách tốc độ cao cùng tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ.

28. Nhà, đất của các cơ sở thực hiệnxã hội hóa vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thểdục thể thao; môi trường xung quanh theo lý lẽ của quy định đăng cam kết quyền thực hiện đất,quyền thiết lập nhà giao hàng cho các vận động này.

29. Nhà, khu đất của cơ sở xung quanh công lậpđăng ký quyền thực hiện đất, quyền mua nhà giao hàng cho các vận động tronglĩnh vực giáo dục - đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và côngnghệ; môi trường; làng hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy địnhcủa pháp luật, trừ trường hợp công cụ tại khoản 28 Điều này.

30. Nhà, đất của doanh nghiệp khoa họcvà công nghệ đăng cam kết quyền áp dụng đất, quyền tải nhà theo luật của phápluật.

31. Phương tiện vận tải hành kháchcông cộng bằng xe buýt sử dụng tích điện sạch.

Bộ Tài thiết yếu hướng dẫn thực hiện quy địnhtại Điều này.

Chương IV

CHẾ ĐỘ KHAI,THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

Điều 10. Khai,thu, nộp lệ phí trước bạ

1. Lệ tầm giá trước bạ được khai theo từnglần phạt sinh.

Xem thêm:

Tổ chức, cá thể có gia tài thuộc đốitượng chịu lệ tầm giá trước bạ có nhiệm vụ kê khai cùng nộp hồ sơ khai lệ tổn phí trướcbạ (gồm cả những trường thích hợp thuộc diện miễn lệ phí tổn trước bạ theo dụng cụ tại Điều9 Nghị định này) mang lại Cơ quan thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền áp dụng vớicơ quan bên nước tất cả thẩm quyền.

2. Chỗ nộp hồ sơkhai lệ phí tổn trước bạ

- Đối với gia tài là nhà, đất: hồ sơkhai lệ phí tổn trước bạ nộp trên cơ quan tiếp nhận hồ sơ về xử lý thủ tục đăngký, cấp cho giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền mua nhà và gia tài khác gắnliền với đất theo mức sử dụng của điều khoản về đất đai.

- Đối với gia sản khác: hồ sơ khai lệphí trước bạ nộp tại chi cục Thuế địa phương nơi đk quyền sở hữu, quyền sửdụng hoặc nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuếđối với làm hồ sơ khai thuế điện tử.

3. Làm hồ sơ khai lệphí trước bạ

a) Đối với tàisản là nhà, đất:

- Tờ khai lệ tổn phí trước bạ theo chủng loại số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- những giấy tờ chứng minh tài sản (hoặcchủ tài sản) nằm trong diện miễn lệ giá thành trước bạ (nếu có).

b) Đối với tài sản khác (trừ tàu thuyềnđánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển lớn thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng góp mớitại Việt Nam):

- Tờ khai lệ chi phí trước bạ theo mẫu mã số 02 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này.

- Các sách vở về sở hữu bán, gửi giaotài sản hòa hợp pháp.

- Giấy đk quyền sở hữu, quyền sửdụng gia tài của nhà cũ (đối với tài sản đăng ký kết quyền sở hữu, quyền áp dụng tạiViệt nam từ lần thứ hai trở đi).

- Giấy triệu chứng nhận unique an toànkỹ thuật và bảo đảm an toàn môi trường bởi vì cơ quan tiền đăng kiểm vn cấp (đối cùng với ô tô,rơ moóc hoặc sơ mày rơ moóc được kéo bởi vì ô tô, các loại xe tương tự).

- các giấy tờ chứng tỏ tài sản hoặcchủ gia sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

c) Đối với tài sản là tàu thuyền đánhcá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu đại dương nếu thiếu hồ sơ cội hoặc đóng góp mớitại Việt Nam:

- Tờ khai lệ giá thành trước bạ theo chủng loại số 02 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này;

- Phiếu báo hoặc xác nhận của cơ quancó thẩm quyền về vấn đề tàu thủy, thuyền thuộc đối tượng được đk sở hữu.

d) Trường vừa lòng hồsơ khai lệ phí tổn trước bạ điện tử là Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu mã số 01 (đối vớitài sản là nhà, đất) và chủng loại số 02 (đối cùng với tài sảnkhác) Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, các sách vở hợp pháp cố nhiên Tờkhai lệ mức giá trước bạ triển khai theo quy định của những cơ quan liêu cấp đk khilàm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền thực hiện tài sản.

4. Thời hạn ra thông báo và nộp lệphí trước bạ

a) bỏ ra cục Thuế ra thông báo nộp lệphí trước bạ vào thời hạn 03 ngày thao tác (đối với gia tài là nhà, đất) hoặc01 ngày làm việc so với tài sản khác kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ vừa lòng lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa phù hợp lệ thì Chicục Thuế trả lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ về xử lý thủ tục đăngký, cấp cho giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền tải nhà và gia sản khác gắn sát với đất theo hình thức của lao lý về khu đất đai (đối với hồ sơ lệ phítrước bạ nhà, đất) hoặc cho tất cả những người có tài sản (đối với hồ sơ lệ giá tiền trước bạ tàisản khác) theo thời hạn lao lý tại điểm này.

Thông báo nộp lệ giá thành trước bạ đối vớinhà, đất theo mẫu mã số 03 Phụ lục ban hành kèm theoNghị định này; thông tin nộp lệ phí tổn trước bạ so với tài sản không giống được ghi ngaytrên Tờ khai nộp lệ chi phí trước bạ của gia sản đó.

Trường đúng theo nộp làm hồ sơ khai lệ phí tổn trướcbạ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng viên Thuế thì Thôngbáo nộp lệ giá thành trước bạ được Cổng tin tức điện tử của Tổngcục thuế trả về điện thoại, tài khoản giao dịch thuế năng lượng điện tử hoặc thư năng lượng điện tử củatổ chức, cá thể theo từng mã thanh toán giao dịch điện tử theo hiện tượng về thanh toán điệntử trong lĩnh vực thuế.

b) tín đồ nộp lệphí trước bạ triển khai nộp tiền lệ tầm giá trước bạ vào ngân sách nhà nước tại cáccơ quan, tổ chức triển khai thu lệ tổn phí trước bạ theo pháp luật của Luật quản lý thuế vào thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày cam kết thôngbáo nộp lệ phí tổn trước bạ của cơ sở thuế.

5. Việc lập với cấpchứng từ bỏ thu lệ giá tiền trước bạ thực hiện theo quy định.

Trường hợp tổ chức, cá thể nộp lệphí trước bạ qua bank bằng cách thức điện tử thì triệu chứng từ nộp lệ giá thành trướcbạ năng lượng điện tử được ngân hàng truyền về Cổng thông tin điện tửcủa Tổng cục Thuế để ký kết số hỗ trợ cho các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền đã kếtnối tin tức với phòng ban thuế. Chứng từ năng lượng điện tử được ký kết số là căn cứ để giảiquyết giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề đăng ký gia tài và tổ chức, cá nhânkhông phải hỗ trợ chứng trường đoản cú giấy.

6. Trường thích hợp quy trình phối hợp liênthông của những cơ quan làm chủ nhà nước thực hiện thủ tục hành chính trong côngtác cấp cho giấy ghi nhận quyền sở hữu, sử dụng gia tài có mức sử dụng khác về hồsơ, thủ tục, quá trình thu, nộp lệ tổn phí trước bạ thì thực hiện theo hiện tượng đó.

Bộ Tài bao gồm hướng dẫn thực hiện quy địnhtại Điều này.

Điều 11. Quản lí lýlệ tổn phí trước bạ

Cơ quan tiền thu lệ tầm giá trước bạ nộp 100% sốtiền lệ phí thu được vào giá thành nhà nước theo dụng cụ của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực thi hànhtừ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2017.

2. Tính từ lúc ngày Nghị định này còn có hiệu lựcthi hành, các quy định sau hết hiệu lực hiện hành thi hành:

a) Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17tháng 6 năm 2011 của chính phủ nước nhà về lệ tổn phí trước bạ cùng Nghị định số 23/2013/NĐ-CPngày 25 mon 3 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 45/2011/NĐ-CP ngày 17 mon 6 năm 2011 về lệ tầm giá trước bạ;

b) hình thức về khai, thu, nộp với quảnlý lệ giá thành trước bạ tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 củaChính che quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật thống trị thuế và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

3. Bến bãi bỏ các quy định sau đây:

a) Khoản 2 Điều 5 Quyếtđịnh số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ nước nhà banhành về cơ chế cơ chế khuyến khích cách tân và phát triển vận tải quý khách công cộngbằng xe pháo buýt;

b) Khoản 1 Điều 5 Quyếtđịnh số 47/2015/QĐ-TTg ngày thứ 5 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng cơ quan chính phủ vềcơ chế, chế độ khuyến khích cải cách và phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Điều 13. Tráchnhiệm thi hành

1. Bộ Tài bao gồm có trách nhiệm phối hợpvới những bộ, ngành có liên quan xây dựng quy trình phối hợp liên thông điện tửthủ tục hành chính trong công tác làm việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụngtài sản thuộc đối tượng người sử dụng chịu lệ phí trước bạ biện pháp tại Điều 2 Nghị định này.

2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệmchia sẻ tin tức phương nhân thể để ship hàng cho công tác làm việc xây dựng bảng giá tính lệphí trước bạ của bộ Tài thiết yếu và hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai nộp lệ phí trướcbạ.

3. Bộ Công an, bộ Tài nguyên và Môitrường có trọng trách xây dựng hệ thống kết nối năng lượng điện tử để giải quyết và xử lý các thủ tụchành chính tương quan đến việc đk tài sản; phối kết hợp cùng bộ Tài thiết yếu kiểmsoát sách vở hợp pháp của những hồ nguyên sơ thuế năng lượng điện tử.

4. Những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và những tổ chức, cá thể có liên quan chịu tráchnhiệm thực hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - những bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - công sở Tổng túng thiếu thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - tand nhân dân tối cao; - Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban thống kê giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chính sách xã hội; - Ngân hàng cách tân và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận nước non Việt Nam; - cơ quan trung ương của các đoàn thể; - Phòng thương mại dịch vụ và Công nghiệp Việt Nam; - VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm năm nhâm thìn của chính phủ)

Mẫu số 01

Tờ khai lệ phí tổn trước bạ nhà, đất

Mẫu số 02

Tờ khai lệ tầm giá trước bạ

Mẫu số 03

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Mẫu số 01

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

<01> Kỳ tính thuế: Theo từng lần gây ra □

<02> Lầnđầu □ <03> bổ sung lần vật dụng □

<04> Tên tín đồ nộpthuế: ....................................................................................................

<05> Mã số thuế:..................................................................................................................

<07> Quận/huyện:…………………………. <08> Tỉnh/Thành phố:........................................

<12> Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cánhân được ủy quyền khai nạm theo cách thức của điều khoản (nếu có):

<13> Mã số thuế:..................................................................................................................

<15> Quận/huyện: …………………… <16> Tỉnh/Thành phố:................................................

<20> đúng theo đồng đại lý phân phối thuế, số: …………………………………….ngày ................................

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất: ..................................................................................................................................

1.1. Địa chỉ thửa đất:...........................................................................................................

.............................................................................................................................................

1.2. Vị trí thửa khu đất (mặt tiền đườngphố tốt ngõ, hẻm):

1.3. Mục tiêu sử dụng đất:.................................................................................................

1.4. Diện tích s (m2):..............................................................................................................

1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhànước giao, mang đến thuê; khu đất nhận đưa nhượng; nhấn thừa kế, hoặc nhận tặng cho):

a) tên tổ chức, cá nhân chuyển giaoQSDĐ:

Địa chỉ tín đồ giao QSDĐ:..................................................................................................

b) thời điểm làm sách vở chuyển giaoQSDĐ ngày ……… tháng …… năm…………

1.6. Quý hiếm đất thực tế chuyển giao(nếu có):

2. Nhà:

2.1. Cung cấp nhà: ………………………………………..Loại nhà: .............................................

2.2. Diện tích nhà (m2 sànxây dựng): ................................................................................

2.3. Nguồn gốc nhà:...........................................................................................................

a) trường đoản cú xây dựng:

- Năm hoàn thành công việc (hoặc năm ban đầu sửdụng nhà): .........................................................

b) Mua, vượt kế, khuyến mãi cho:

- thời điểm làm sách vở và giấy tờ chuyển giaonhà: Ngày ……….. Mon ……. Năm…………

2.4. Quý giá nhà (đồng):

3. Cực hiếm nhà, đất thực tế nhận chuyểnnhượng, nhấn thừa kế, nhận tặng ngay cho (đồng):

............................................................................................................................................

4. Tài sản thuộc diện được miễn lệphí trước bạ (lý do):

............................................................................................................................................

5. Sách vở có liên quan, gồm:

-..........................................................................................................................................

-..........................................................................................................................................

Tôi cam kết số liệu khai bên trên làđúng và chịu trách nhiệm trước quy định về số liệu vẫn khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…., ngày …. Mon …. Năm …. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên, dùng cho và đóng lốt (nếu có))

Hoặc TCHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY

Họ cùng tên:

Mẫu số 02

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ(Áp dụng đối với tài sản thuộcđối tượng chịu đựng lệ giá thành trước bạ (trừ nhà, đất))

<01> Kỳ tính thuế: □ Theo từng lần vạc sinh

<02> Lần đầu: □ <03> bổ sung cập nhật lần sản phẩm □

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:

<04> Tên fan nộpthuế (Chủ sở hữu, thực hiện tài sản):.....................................................

<05> Mã số thuế(nếu có): ......................................................................................................

<07> Quận/huyện:……………………. <08> Tỉnh/thành phố:...................................................

<12> Đại lý thuế; hoặc Tổ chức, cánhân được ủy quyền khai nuốm theo qui định của quy định (nếu có):

<13> Mã số thuế: .....................................................................................................................

<15> Quận/huyện: ………………………….. <16> Tỉnh/Thành phố: ..........................................

<20> vừa lòng đồng đại lý thuế, số: ……………………………………….ngày ...............................

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Loại tài sản (ví dụ: Ô tô, xe máy, tàu thuyền...):................................................................

2. Nhãn hiệu: .........................................................................................................................

3. Số loại hoặc tên thương mại:............................................................................................

4. Nước sản xuất:.................................................................................................................

5. Năm sản xuất: ..................................................................................................................

6. Thể tích làm việc:.............................................................................................................

7. Trọng thiết lập (hoặc công suất):..............................................................................................

8. Số người có thể chấp nhận được chở (kể cả láixe):.............................................................................

9. Phương pháp bánh xe:..........................................................................................................

10. Unique tài sản:.........................................................................................................

11. Số máy:..........................................................................................................................

12. Số khung:......................................................................................................................

13. Biển khơi kiểm soát:.............................................................................................................

14. Số đăng ký:...................................................................................................................

15. Trị giá gia sản (đồng): ....................................................................................................

(Viết bằng chữ: ...................................................................................................................)

II. NGUỒN GỐC TÀI SẢN:

1. Tổ chức, cá nhân giao tài sản:........................................................................................

3. Thời gian làm sách vở và giấy tờ chuyển dịchtài sản:....................................................................

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do):

............................................................................................................................................

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tôi khẳng định số liệu khai bên trên làđúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về số liệu vẫn khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

…., ngày …. Tháng …. Năm …. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ và đóng vệt (nếu có))

Hoặc TCHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY

Họ và tên:

B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ(dành mang đến Cơ quan lại Thuế):

1. Trị giá gia sản tính lệ tầm giá trướcbạ (đồng):

(Viết bởi chữ: ..................................................................................................................)

2. Số tiền lệ giá tiền trước bạ nên nộp(đồng): Bằng trị giá gia sản tính lệ tầm giá trước bạ nhân (x) nấc thu lệ giá tiền trướcbạ (%). Mức thu lệ phí trước bạ được quy định chi tiết cho từng một số loại tài sản(ví dụ: vật dụng bay, tàu thủy, thuyền, ô tô, xe pháo máy...) …..

(Viết bởi chữ: ..................................................................................................................)

Nộp theo chương ……………………………… tè mục ...................................................

3. Địa điểm nộp:.................................................................................................................

4. Thời hạn nộp tiền muộn nhất làngày... Tháng ... Năm ... Quá 30 ngày tính từ lúc ngày ký thông báo của cơ sở thuếmà bạn nộp thuế không nộp thì mỗi ngày chậm nộp buộc phải trả tiền lờ lững nộp theoquy định của Luật quản lý thuế.

5. Miễn nộp lệ phí tổn trước bạ (nếu có):Chủ gia sản thuộc diện được miễn nộp lệ chi phí trước bạ theo qui định tại điểm ……khoản ….. Điều ….. Nghịđịnh số ... Ngày ... Của bao gồm phủ:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (Ký tên, ghi rõ họ tên)

…., ngày ….. Tháng….. Năm .... THỦ TRƯỞNG CƠ quan tiền THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ …….., ngày …. Tháng …. Năm ….. (Ký, ghi rõ chúng ta tên, chuyên dụng cho và đóng dấu (nếu có))

C. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành mang lại cơ quan lại thu tiền):

1. Số ngày chậm nộp lệ giá tiền trước bạ: .................................................................................

2. Số chi phí phạt chậm rãi nộp lệ phí trướcbạ (đồng):...............................................................

(Viết bởi chữ: ...................................................................................................................)

……… ngày …. Mon …. Năm .... THỦ TRƯỞNG CƠ quan lại THU TIỀN (Ký, ghi rõ chúng ta tên, đóng dấu)

Mẫu số 03

TÊN CƠ quan lại THUẾ CẤP TRÊN TÊN CƠ quan liêu THUẾ RA THÔNG BÁO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: ……/TB-....

……., ngày …. Mon ….. Năm ……

THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

Căn cứ hồ sơ cùng Phiếu gửi thông tinđịa chính để khẳng định nghĩa vụ tài chủ yếu số ….. Ngày....tháng …. Năm .... Của (tên cơ quan chào đón hồ sơ về giảiquyết giấy tờ thủ tục đăng ký, cung cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền cài nhàvà tài sản gắn sát với đất), hoặc căn cứ hồ sơ của fan nộp lệ mức giá trước bạ,...(tên cơ quan Thuế) thông báo nộp lệ giá thành trước bạ nhà, khu đất như sau:

I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ:

1. Tên nhà tài sản:...............................................................................................................

2. Mã số thuế (nếu có):........................................................................................................

3. Địa chỉ gửi thông tin nộp tiềnLPTB:..............................................................................

4. Đại lý thuế (nếu có):.........................................................................................................

5. Mã số thuế: ......................................................................................................................

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN

1. Thửa đất số: ……………………………..Tờ bạn dạng đồ số:...................................................

Số nhà……... Đườngphố……….... Xã (ấp, bản, phum, sóc) ….. Thôn (phường) ...............

2. Nhiều loại đất:............................................................................................................................

3. Một số loại đường/khu vực:........................................................................................................

4. địa điểm (1, 2, 3, 4...):............................................................................................................

5. Cấp nhà: …………………………………………. Loại nhà: ................................................

6. Hạng nhà: .........................................................................................................................

7. Xác suất (%) quality còn lại củanhà: ..............................................................................

8. Diện tích nhà, khu đất tính lệ giá thành trướcbạ (m2):....................................................................

8.1. Đất:...............................................................................................................................

8.2. đơn vị (m2 sàn nhà):........................................................................................................

9. Đơn giá bán một mét vuông sàn nhà, đấttính lệ giá thành trước bạ (đồng/m2): .............................

9.1. Đất: ................................................................................................................................

9.2. đơn vị (theo giá xây cất mới):.......................................................................................

III. LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ vị CƠ QUANTHUẾ TÍNH:

1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ phítrước bạ:........................................................................

1.1. Đất (8.1 x9.1): .............................................................................................................

1.2. Nhà (7 x8.2 x 9.2):......................................................................................................

2. Số tiền lệ phí trước bạ bắt buộc nộp(đồng):........................................................................

(Viết bằng chữ: ..................................................................................................................)

Nộp theo chương …….. Loại …… khoản …… hạng …….mục …….. Tiểu mục .................

3. Địa điểm nộp...................................................................................................................

4. Thời hạn nộp tiền: chậm nhất làngày ... Tháng ... Năm .... Quá 30 ngày tính từ lúc ngày ký thông tin của cơ quan thuếmà fan nộp thuế chưa nộp thì từng ngày chậm nộp cần trả tiền lờ lững nộp theoquy định của Luật thống trị thuế.

5. Trường phù hợp miễn nộp lệ tầm giá trước bạ:Chủ gia sản thuộc diện được miễn nộp lệ giá tiền trước bạ theo phép tắc tại điểm ...khoản.... Điều .... Nghị định số ... Ngày .... Mon ... Năm ... Của bao gồm phủ.................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...(Tên cơ quan thuế) ………….. Thông tin để bạn nộp thuế theo luồng thông tin có sẵn và thực hiện./.

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ..., ngày …. Mon ….. Năm ……… (Ký, ghi rõ bọn họ tên, chức vụ và đóng lốt (nếu có))

THỦ TRƯỞNG CƠ quan tiền THUẾ RA THÔNG BÁO (Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng góp dấu)

IV. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành mang lại cơ quan lại thu tiền):

1. Số ngày lờ đờ nộp lệ giá tiền trước bạso với thông tin của ban ngành Thuế: ......................

2. Số tiền phạt đủng đỉnh nộp lệ giá tiền trướcbạ (đồng): ..............................................................

(Viết bởi chữ: ..................................................................................................................)

….., ngày …. Tháng …. Năm .... THỦ TRƯỞNG CƠ quan tiền THU TIỀN (Ký, ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)