Một vật có khối lượng 1kg ở trên mặt đất

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một vật trọng lượng 1kg , ở xung quanh đất có khối lượng 10N . Khi hoạt động tới một điểm biện pháp tâm trái khu đất 2R ( R là nửa đường kính Trái khu đất ) thì tất cả trọng lượng lầ bao nhiêu


*

Áp dụng định giải pháp hấp dẫn, trọng lượng của vật đó là lực thu hút giữa đồ vật với trái đất.

Bạn đang xem: Một vật có khối lượng 1kg ở trên mặt đất

(P=F_hd=GfracMmr^2)(M là cân nặng trái đất, m là cân nặng của vật, r là khoảng cách giữa chổ chính giữa của đồ vật và chổ chính giữa trái đất.

Ở cùng bề mặt đất: (P_1=G.fracM.mR^2) (1)

Khi vật bí quyết tâm trái đất 2R thì: (P_2=G.fracMmleft(2R ight)^2)(2)

Từ (1) và (2) suy ra: (fracP_1P_2=4Rightarrow P_2=fracP_14=frac104=2,5N)

Đáp số: 2,5 N


*

Một vật trọng lượng 2 kg, ở cùng bề mặt đất có trọng lượng 20 N. Khi hoạt động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó tất cả trọng lượng bởi bao nhiêu niutơn ?

A. 1N.

B. 2,5N.  

C. 5N.  

D. 10 N.


một vật cùng bề mặt đất có trọng lượng 1kg bị Trái Đất hút 1 lực bằng bao nhiêu niutơn?

nêu cách giải với lập luận


Một bé lắc 1-1 dao động bé dại với chu kỳ luân hồi T = 2,4 s khi ở xung quanh đất. Biết rằng khối lượng Trái Đất phệ hơn cân nặng Mặt trăng 81 lần, và bán kính Trái đất lớn hơn bán kính phương diện trăng 3,7 lần. Xem tác động của ánh nắng mặt trời không đáng kể. Chu kỳ luân hồi dao động nhỏ tuổi của bé lắc khi gửi lên phương diện trăng là

A. 5,8 s

B. 4,2 s

C.

Xem thêm: Hỏi Đáp: Xét Nghiệm Hiv Sau 4 Tuần Có Chính Xác Không? ? Có Chính Xác Không

8,5 s


Ở mặt đất, con lắc đơn dao động với chu kì 1,9 s. Biết khối lượng Trái Đất cấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng và bán kính Trái Đất vội vàng 3,7 lần nửa đường kính Mặt Trăng. Đưa con lắc lên khía cạnh Trăng (coi chiều lâu năm không đổi) thì nó xấp xỉ với chu kì là

A. 4,23 s

B. 4,2 s

C. 4,37 s

D. 4,62 s.


Bán kính của Sao Hoả r = 3400 km và vận tốc rơi tự do ở bề mặt Sao Hoả  g = 0 , 38 g 0 (  g 0 là tốc độ rơi thoải mái ở mặt phẳng Trái Đất). Hãy xác định cân nặng của Sao Hoả. Cho biết Trái Đất có nửa đường kính R 0 = 6400 km cùng có khối lượng M 0 = 6 .10 24 kg

A. 6 , 4.10 23 k g

B. 1 , 2.10 24 k g

C. 2 , 28.10 24 k g

D. 21.10 24 k g


Giả sử một vệ tinh sử dụng trong media đang đứng yên ổn so với mặt đất tại 1 độ cao khẳng định trong mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với trung tâm Trái Đất trải qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370 km, trọng lượng là 6.1024 kg và chu kì xoay quanh trục của chính nó là 24 giờ; hằng số thu hút G = 6 , 67 . 10 - 11 N . M 2 / k g 2 . Sóng rất ngắn (f > 30 MHz) vạc từ vệ tinh truyền thẳng đến những điểm nằm trong Xích Đạo Trái Đất trong vòng kinh độ như thế nào nêu bên dưới đây?

A. Từ kinh độ 79020’ Đ mang lại kinh độ 79020’ T.

B. Từ tởm độ 83020’ T mang lại kinh độ 83020’ Đ.

C. Từ tởm độ 85020’ Đ mang đến kinh độ 85020’ T.

D. Từ kinh độ 81020’ T đến kinh độ 81020’ Đ.


Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0

Giả sử một vệ tinh sử dụng trong media đang đứng im so với phương diện đất ở 1 độ cao xác minh trong phương diện phẳng Xích Đạo Trái Đất; con đường thẳng nối vệ tinh với trung khu Trái Đất trải qua kinh độ số 0. Coi Trái Đất như một quả cầu, nửa đường kính là 6370 km, khối lượng là 6.10 24 k g với chu kì quay quanh trục của chính nó là 24 giờ; hằng số thu hút G = 6 , 67.10 − 11 N . M 2 / k g 2 . Sóng cực ngắn ( f > 30 MHz) phát từ bỏ vệ tinh truyền trực tiếp đến những điểm vị trí Xích Đạo Trái Đất trong tầm kinh độ nào nêu dưới đây?