Một Tấm Bìa Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài

Home/ Môn học/Toán/Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1/2m , chiều rộng 1/3 m . Phân chia tấm bìa đó thành ba phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần

Bạn đang xem: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài

Một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1/2m , chiều rộng lớn 1/3 m . Phân chia tấm bìa kia thành cha phần bằng nhau. Tính diện tích s của mỗi phần


Xem thêm:

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1/2m , chiều rộng lớn 1/3 m . Phân tách tấm bìa kia thành ba phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần


*

Đáp án:

Bài giải:

Diện tích của tấm bìa hình chữ nhật là:

12×13=16(m)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">$frac12$ × $frac13$ = $frac16$ ( m² )

Diện tích của mỗi phần nếu phân tách tấm bìa kia thành3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">3phần đều nhau là :

16:3=118(m)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">$frac16$ : 3 = $frac118$ ( m² )

Đáp số: 16:3=118(m)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">$frac118$ 118m" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">m²