MỘT MỐI HÀN CỦA MỘT CẶP NHIỆT ĐIỆN CÓ HỆ SỐ

Một côn trùng hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số (alpha _T = 48left( mu V/K ight))được để trong không khí ở 280C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t0C, suất điện đụng nhiệt năng lượng điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). ánh sáng của mối hàn còn là:


Bạn đang xem: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số

Ta có, suất điện đụng nhiệt năng lượng điện của cặp nhiệt:

(eginarraylE = alpha _Tleft( T_2 - T_1 ight)\ leftrightarrow 6.10^ - 3 = 48.10^ - 6left( T_2 - T_1 ight)\ o T_2 - T_1 = 125\ o t_2 - t_1 = 125\ o t_2 = t_1 + 125 = 28 + 125 = 153^0Cendarray)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một tua dây đồng bao gồm điện trở (74Omega ) sinh hoạt 500 C, gồm điện trở suất (alpha = 4,1.10^ - 3K^ - 1). Điện trở của gai dây kia ở 1000 C là:


Xem thêm: Thử Ngay Cách Làm Bắp Rang Bơ Bằng Chảo Cực Dễ Ai Cũng Làm Được

Một tua dây bởi nhôm tất cả điện trở (135Omega) ở nhiệt độ 250C, năng lượng điện trở của tua dây kia ở 3000C là (298Omega). Thông số nhiệt năng lượng điện trở của nhôm là:


Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số (alpha _T = 65left( mu V/K ight)) được đặt trong bầu không khí ở 250C, còn mọt hàn kia được nung rét đến ánh nắng mặt trời 2370C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt lúc đó là:


Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số (alpha _T = 48left( mu V/K ight))được đặt trong không gian ở 280C, còn mọt hàn kia được nung nóng đến ánh sáng t0C, suất điện cồn nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). ánh sáng của côn trùng hàn còn là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

Ba nguồn như thể nhau, từng nguồn gồm suất điện đụng E và điện trở vào r. (R_1 = 2Omega ,R_2 = 6Omega ). Bình năng lượng điện phân đựng dung dịch (CuSO_4) với cực dương bằng đồng nguyên khối và gồm điện trở (R_p = 0,5Omega ). Sau một thời hạn điện phân (386) giây, người ta thấy trọng lượng của bên cực làm catot tạo thêm (0,636) gam.

Xác định cường độ cái điện qua bình năng lượng điện phân và qua từng năng lượng điện trở?


Cho mạch điện như hình vẽ

*

Trong đó bộ nguồn bao gồm n pin mắc nối tiếp, từng pin bao gồm suất điện động (1,5V) và điện trở trong (0,5Omega ). Mạch ngoài gồm những điện trở (R_1 = 20Omega ,R_2 = 9Omega ,R_3 = 2Omega ), đèn Đ các loại (3V - 3W), (R_p) là bình điện phân đựng dung dịch (AgNO_3), gồm cực dương làm bởi bạc. Điện trở của ampe kế cùng dây nối không đáng kể, năng lượng điện trở của vôn kế vô cùng lớn. Biết ampe kế (A_1) chỉ (0,6A), ampe kế (A_2) chỉ (0,4A). Tính: