Một con tàu vũ trụ bay về hướng mặt trăng

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một bé tàu thiên hà bay về phía mặt trăng, biết khoảng cách giữa trung khu trái đất và mặt trăng bởi 60 lần bán kính trái khu đất và cân nặng mặt trăng nhỏ tuổi hơn cân nặng của trái khu đất 81 lần. Xác định vị trí bé tàu thế nào cho lực hất đãn của trái đất với mắt trăng công dụng lên bé tàu cân nặng bằng

A.Bạn vẫn xem: Một bé tàu vũ trụ bay về phía mặt trăng

Tàu biện pháp Trái Đất 44 lần nửa đường kính Trái Đất

B.

Bạn đang xem: Một con tàu vũ trụ bay về hướng mặt trăng

Tàu giải pháp Trái Đất 64 lần bán kính Trái Đất

C. Tàu cách Trái Đất 74 lần nửa đường kính Trái Đất

D. Tàu bí quyết Trái Đất 54 lần bán kính Trái Đất


*

Chọn câu trả lời D

Theo điều kiện cân bằng

Một con tàu ngoài trái đất bay về hướng mặt trăng, biết khoảng cách giữa tâm trái đất cùng mặt trăng bởi 60 lần bán kính trái đất và trọng lượng mặt trăng bé dại hơn trọng lượng của trái khu đất 81 lần. Xác xác định trí bé tàu làm thế nào để cho lực hất đãn của trái đất cùng mắt trăng tính năng lên bé tàu cân bằng.

Một bé tàu dải ngân hà bay về phía Mặt Trăng. Hỏi nhỏ tàu kia ở giải pháp tâm Trái Đất bằng bao nhiêu lần nửa đường kính Trái Đất thì lực hút của Trái Đất và của phương diện Trăng lên bé tàu sẽ cân bằng nhau ? cho thấy thêm khoảng bí quyết từ chổ chính giữa Trái Đất đến vai trung phong Mặt Trăng bởi 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng của khía cạnh Trăng nhỏ dại hơn cân nặng của Trái Đất 81 lần

Một nhỏ tàu vũ trụ cất cánh thẳng phía từ trái khu đất (TĐ) tới khía cạnh trăng (MT). Hỏi khi bé tàu ở biện pháp tâm TĐ một khoảng cách bằng bao nhiêu lần bán kính trái khu đất thì lực hút của TĐ cùng của MT lên con tàu cân bằng nhau. Biết khoảng cách từ trọng tâm TĐ đến trọng tâm MT gấp 60 lần bán kính TĐ và trọng lượng của mặt trăng bé dại hơn cân nặng trái đất 81 lần, G = 6 , 67 . 10 - 11 N m 2 / k g 2 .

A. 57R

B. 6R.

C. 13,5R.

D. 54R.

Một nhỏ tàu vũ trụ bay thẳng phía từ trái đất (TĐ) tới mặt trăng (MT). Hỏi khi nhỏ tàu ở bí quyết tâm TĐ một khoảng cách bằng từng nào lần bán kính trái khu đất thì lực hút của TĐ cùng của MT lên nhỏ tàu thăng bằng nhau. Biết khoảng cách từ trọng điểm TĐ đến trung khu MT vội 60 lần nửa đường kính TĐ và trọng lượng của phương diện trăng bé dại hơn cân nặng trái đất 81lần, G = 6,67.10-11Nm2/kg2.

A. 57R

B. 6R

C. 13,5R

D. 54R

Coi khoảng cách trung bình giữa trung tâm Trái Đất và trung ương Mặt Trăng cấp 60 lần nửa đường kính Trái Đất; cân nặng Mặt Trăng nhỏ tuổi hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Xét vật M nằm trên đường thẳng nối vai trung phong Trái Đất và trọng tâm Mặt Trăng mà ở đó có lực thu hút của Trái Đất cùng của phương diện Trăng thăng bằng nhau. So với bán kính Trái Đất, khoảng cách từ M đến chổ chính giữa Trái Đất gấp

A. 56,5 lần

B. 54 lần

C. 48 lần

D. 32 lần

Khối lượng khía cạnh Trăng bé dại hơn khối lượng Trái Đất 81 lần, khoảng cách giữa chổ chính giữa Trái Đất và trung khu Mặt Trăng bởi 60 lần nửa đường kính Trái Đất. Lực hút của Trái Đất cùng của mặt Trăng công dụng vào một vật cân bằng nhau trên điểm nào trên tuyến đường thẳng nối trung khu của bọn chúng tính trường đoản cú Trái Đất?

A. H=60,75R

B. H=43R

C. H=54R

D. H=38R

Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần cân nặng Mặt trăng và khoảng cách giữa hai trung khu của chúng gấp 60 lần nửa đường kính Trái Đất. Phải kê một thứ tại điểm nào trên tuyến đường nối trung khu Trái Đất va mặt trăng nhằm vật nằm cân nặng bằng. Vứt qua công dụng của các hành tinh không giống lên vật. Cho nửa đường kính Trái Đất laf R.

B.

Xem thêm:

giải pháp Trái Đất 6R.

C. giải pháp Trái Đất 30 41 R

D. phương pháp Trái Đất 2430 41 R

Một nhỏ tàu vũ trụ có trọng lượng 900kg đang bay quanh Trái Đất ở độ cao bằng hai lần bán kính Trái Đất. Cho biết gia tốc rơi thoải mái ở mặt đất là g = 9,8m/s2. Độ khủng lực lôi kéo của Trái Đất chức năng lên nhỏ tàu là

A. 980N.

B. 3270N.

C. 2450N.

D. 1089N.

Một bé tàu ngoài hành tinh có khối lượng 900kg đang cất cánh quanh Trái Đất ngơi nghỉ độ cao bằng hai lần bán kính Trái Đất. Cho thấy gia tốc rơi thoải mái ở mặt khu đất là g=9,8m/s2. Độ mập lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên bé tàu là