Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung

Chức năng bình luận bị tắt ở mẫu mã Sổ mẫu (theo hình thức nhật cam kết chung) và giải pháp lập theo Thông bốn 200


*

*

*

Tin tức kế toán: Sổ dòng là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ gớm tế, tài chủ yếu phát sinh trong niên độ kế toán tài chính theo tài khoản kế toán được mức sử dụng trong hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp.Bạn sẽ xem: chủng loại bìa sổ kế toán hình thức nhật cam kết chung

Sau đây Tin tức kế toán xin gởi tới chúng ta Mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký tầm thường và phương pháp lập theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.Bạn đang xem: mẫu bìa sổ nhật cam kết chung

Chỉ tự 17.000 đồng/tháng 

 I. Mẫu sổ cái theo bề ngoài nhật ký chung.

Bạn đang xem: Mẫu bìa sổ kế toán hình thức nhật ký chung


*

Các bạn tải về:

 >> chủng loại sổ chiếc S03b-DN thông tứ 200 (File Word)

 >> mẫu mã sổ mẫu S03b-DN thông tư 200 (File Excel)

II. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ.

 1. Nội dung.

Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp dùng làm ghi chép các nghiệp vụ ghê tế, tài thiết yếu phát sinh vào niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được điều khoản trong hệ thống tài khoản kế toán vận dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một vài trang liên tục trên Sổ mẫu đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.

2. Kết cấu và phương thức ghi sổ

Sổ cái được phương pháp thống tốt nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này.

Cách ghi Sổ dòng được điều khoản như sau:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Xem thêm: Cách Làm Trứng Cút Lộn Chiên Xù Sốt Bơ Hấp Dẫn Ngon Như Ngoài Quán

– Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, tháng lập của triệu chứng từ kế toán được dùng làm địa thế căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi bắt tắt nội dung nhiệm vụ phát sinh.

– Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký phổ biến đã ghi nghiệp vụ này.

– Cột G: Ghi số mẫu của sổ Nhật ký chung đã ghi nhiệm vụ này.

Đầu tháng, ghi số dư thời điểm đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số gây ra Nợ, số tạo nên Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng cân đối số tạo ra và report tài chính.