LỜI BÀI HÁT KHÔNG GIỜ RỒI EM NGỦ ĐI EM

ko giờ rồi anh ngủ đi thôi tương đối đâu mà lo lắng anh ơi đàn mình nghèo túng đến cho quen Ngày sau phú quý mới yêu đương thêm chẳng lẽ nghèo hoài tốt sao? không giờ rồi anh biết chưa anh? Sao anh còn thao thức trong tối Thà nghèo cơ mà biết nâng niu nhau Còn hơn nhiều có thay đổi mau Thôi anh đừng bi tráng nhé anh... Anh ơi! Anh cân nhắc chi từng ngày một Cho em gối chăng ơ thờ ngay sát nhau như biệt lập tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói mà lại anh lo Thôi anh đừng bi tráng nhé anh..! ko giờ rồi anh ngủ mang đến say Mai phía trên còn lo kế sinh nhai Dù đàn mình vẫn trắng 2 tay Vẫn tin niềm hạnh phúc ở tương lai Không bao giờ tình nhạt phai..!!

Bạn đang xem: Lời bài hát không giờ rồi em ngủ đi em


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Những Lợi Ích Của Việc Đi Bộ Đối Với Sức Khỏe Khi Bạn Đi Bộ Mỗi Ngày

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.