LỜI BÀI HÁT DEM NAY AI DUA EM VE

Đêm ni ai chuyển em về Đường khuya sao trời lấp lánh lung linh Đêm ni ai gửi em về mắt em sao chiếu lộng lẫy Đêm nay khi em đi rồi Đường khuya riêng 1 mình tôi Đêm nay khi em đi rồi Tôi về đếm bước lẻ loi Điệp khúc:Người yêu ơi trong tình muộn tình nhân ơi trong tình buồn Trọn tình cảm ta đã lẫn nhau Hãy quên niềm đau thời hạn ơi xin dừng lại Thời gian ơi xin dừng lại Cho đôi người tình Yêu vào muộn màng Đừng khóc ly rã Đêm mai ai gửi em về phần mình em trên hè phố vắng tanh Đêm mai ai đưa em về đôi mắt em lệ ướt lộng lẫy Đêm mai không có bất kì ai đưa về fan ơi xin đừng hờn dỗi Đêm nay cô đơn đi về Xin tín đồ hãy nhớ tình tôi

Bạn đang xem: Lời bài hát dem nay ai dua em ve


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Ung Thư Vòm Họng Giai Đoạn Đầu Như Thế Nào? Hình Ảnh Ung Thư Vòm Họng Qua Các Giai Đoạn

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.