Hiện Nay Tổng Số Tuổi Của Hai Bố Con Là 46

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hiện ni tổng số tuổi của 2 ba con là 46 biết 2 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi nhỏ tính tuổi ba hiện nay


*

Hiện nay tổng số tuổi của hai cha con là 46 tuổi . Biết hai năm nữa tuổi ba gấp 4 lần tuổi bé . Tính tuổi ba hiện nay.

Bạn đang xem: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 46


*

hai năm nữa tổng cộng tuổi hai ba con là :

46+2+2=50(tuổi)

hai năm nữa tuổi của ba là:

50/(4+1)* 4 =40(tuổi)

Tuổi của bố hiện nay là:

40-2=38(tuổi)


Hiện ni tổng số tuổi của hai bố con là 46 tuổi. Hiểu được sau 4 năm nữa, tuổi tía gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi nhỏ và tuổi cha hiện nay.


Tổng tuổi cha và con 4 năm tiếp theo là :

46+4+4=54

Ta tất cả sơ thiết bị :

...

Tuổi con lúc sau là :

54:(5+1)=4

Tuổi con hiện nay là:

4-4=0

Tuổi bố bây chừ là :

46-0=46


Bài giải

Tổng số tuổi cảu cha và con sau 4 năm là:

46 + (4 x 2) = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ:

Con: |--------|

Bố: |--------|--------|--------|--------|--------|

Theo sơ đồ, tổng thể phần bằng nhau là:

1 + 5 = 6 (phần)

Tuổi bé là:

54 : 6 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi ba là:

54 : 6 x 5 = 45 (tuôi)

Đ/s: ...


Tổng số tuổi của hai cha con là 46.Biết hai năm nữa thì tuổi ba gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi bố bây chừ ?


Tổng số tuổi của 2 bố con sau 2 năm nữa là :

46 + 2 x 2 = 50 ( tuổi )Tuổi ba sau hai năm nữa là :

50 : ( 4 + 1 ) x 4 = 40 ( tuổi )

Tuổi bố hiện giờ là :

40 - 2 = 38 ( tuổi )

Đáp số : 38 tuổi.

Xem thêm: Cách Trang Trí Kệ Treo Tường Đơn Giản, 27 Mẫu Kệ Gỗ Trang Trí Treo Tường Đẹp Cuốn Hút


hiện ni tổng số tuổi của 2 ba con là 46 tuổi.biết hai thời gian trước nữa tuổi tía gấp 4 lần tuổi con.tính tuổi bố hiện nay.


1.hiện nay,tổng số tuổi của hai ba con là 54.Biết 2 năm trước,tuổi tía gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi hiện nay của nhị người?

2.hiện nay,tổng số tuổi hai cha con là 60.Biết sau 15 năm nữa,tuổi ba gấp gấp đôi tuổi con.Tính tuổi hiện thời của mỗi người?

3.hiện nay,bố 40 tuổi,con 10 tuổi.Hỏi sau mấy năm thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

ghi phương pháp tính và cầm tắt dùm mình lun nhé,mình tặng ngay k


CAU 1: 

TONG SO TUOI CUA 2 BO nhỏ HAI phái mạnh TRUOC LA:

54 -(2+2)= 50 (TUOI)

TUOI nhỏ 2 phái nam TRUOC LA:

50 : 5 = 10 (TUOI)

phái nam NAY nhỏ CO SO TUOI LA:

10 + 2 = 12 (TUOI)

nam giới NAY BO co SO TUOI LA:

54 - 12 = 42 (TUOI)

D/S:BO:42,CON:12

CAU 2:

15 nam NUA TONG SO TUOI CUA BO VA bé LA:

60+(15+15)=90 (TUOI)

15 nam NUA nhỏ CO SO TUOI LA:

90:3=30 (TUOI)

HIEN NAY nhỏ CO SO TUOI LA:

30 -15=15(TUOI)

HIEN ni BO co SO TUOI LA:

60-15=45 (TUOI)

D/S: BO: 45,CON:15

CAU 3:

NEU TUOI BO GAP 3 LAN TUOI con THI TUC LA BO HON bé 2 PHAN.

vay mượn BO HON con SO TUOI LA:

40-10=30(TUOI)

1 PHAN co GIA TRI LA:

30:2=15 (TUOI)

VAY,TUOI bé KHI bởi vì LA 15.

15-10=5(NAM)

VAY,SAU 5 nam giới TUOI BO GAP 3 LAN TUOI CON.

D/S:5 NAM


Đúng 0
phản hồi (0)

1.hiện nay,tổng số tuổi của hai tía con là 54.Biết hai năm trước,tuổi ba gấp 4 lần tuổi con.Tính tuổi bây giờ của nhì người?

2.hiện nay,tổng số tuổi hai ba con là 60.Biết sau 15 năm nữa,tuổi cha gấp gấp đôi tuổi con.Tính tuổi bây giờ của từng người?

3.hiện nay,bố 40 tuổi,con 10 tuổi.Hỏi sau mấy năm thì tuổi tía gấp 3 lần tuổi con?