Giờ Đây Anh Biết Anh Biết Đã Mất Em Rồi Đấy

Rồi một ngày trời không biển lớn xanh Rồi một ngày sản phẩm cây vắng vẻ Và cơn gió mang mùa đông tới Cuốn bay theo đám lá quà rơi Bờ cỏ này giọt sương sẽ rã Bậc thềm này còn in dấu chân Mùa đông tới anh ngóng em mãi Lá hoa thu sang nay đã úa tàn Giờ trên đây anh biết anh biết đã mất anh rồi đấy Ngày mùa đông mang đến nghe vắng xa giờ đồng hồ mưa phùn rơi Lòng anh đau buồn tuy nhiên trái tlặng vẫn nhỏng âm thầm nói: Còn yêu mãi... Giờ đây anh biết anh biết đã không còn em rồi đó Ngày ngày đông đến nghe vắng ngắt xa giờ mưa phùn rơi Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn nhỏng thầm nói: Anh mãi yêu em...

Bạn đang xem: Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Định Dạng Đề Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10 Chuyên Ngoại Ngữ 2017, Đề Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10 Thpt Chuyên Ngoại Ngữ

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.