GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 42 43

*

*

Bài 42 - 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một đồ dùng tạo vì thấu kính hội tụ

Câu 1 trang 87 SBT vật Lí 9 

Đặt một điểm lưu ý S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cự (hình 42-43.1 SBT). Dựng hình ảnh S’ của điểm S qua thâu kính đã cho. S’ là hình ảnh thật hay ảnh ảo?

*

Lời giải:

Tia mê mệt đi tuy nhiên song với trục bao gồm nên mang đến tia ló trải qua F’

Tia cho tới SO là tia đi quang trọng điểm O yêu cầu cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló trên gồm đường kéo dài giao nhau tại S’, ta thu được ảnh ảo S’ của S qua thấu kính.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 42 43

Hình vẽ 42-43.1.a

*

Câu 2 trang 87 SBT trang bị Lí 9 

Hình 42 – 43.2 SBT cho thấy Δ là trục bao gồm của một thấu kính, S là vấn đề sáng, S’ là ảnh của S tạo vày thấu kính đó.

*

a) S’ là hình ảnh thật hay hình ảnh ảo.

b) vày sao em biết thấu kính đó là hội tụ? bằng cách vẽ hãy xác minh quang trung tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của thấu kính đang cho.

Lời giải:

a) bởi vì S cùng S’ nằm về 2 phía đối với trục chính Δ cần S’ là hình ảnh thật.

b) Vì điểm lưu ý S qua thấu kính cho hình ảnh thật nên thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ.

+ xác định quang trọng điểm O, hai tiêu điểm F và F’ bằng cách:

- Nối S với S’ giảm trục thiết yếu Δ của thấu kính trên O

- Dựng đường thẳng vuông góc cùng với trục thiết yếu tại O. Đó là vị trí đặt thấu kính.

- từ bỏ S dựng tia cho tới SI tuy nhiên song cùng với trục chính của thấu kính. Nối I với S’ cắt trục bao gồm tại tiêu điểm F’.

- lấy F đối xứng với F’ qua O (OF = OF’) ta được tiêu điểm đồ gia dụng F.

+ Hình vẽ:

*

Câu 3 trang 87 SBT vật Lí 9 

Trên hình 42 – 43.3 SBT có vẽ trục chính Δ, quang trung khu O, nhì tiêu điểm F, F’ của một thấu kính, nhì tia ló 1, 2 cho ảnh S’ của đặc điểm S.

*

a) bởi vì sao em biết thấu kính đã cho rằng hội tụ?

b) bằng cách vẽ, hãy xác định đặc điểm S.

Lời giải:

a) Thấu kính đã cho là thấu kính quy tụ vì chùm tia ló thoát ra khỏi thấu kính giảm nhau tại ảnh S’ với S’ là hình ảnh thật.

b) Xác định điểm sáng S bằng cách vẽ như hình 42-43.3a

- Tia ló 1 đi qua tiêu điểm F’, vậy tia tới là tia đi song song với trục chủ yếu của thấu kính. Tia ló 2 là tia đi tuy nhiên song với trục chính, vậy tia cho tới là tia đi qua tiêu điểm của thấu kính.

- từ bỏ I vẽ tia tuy vậy song với trục bao gồm Δ. Nối K cùng với F. Hai tuyến phố trên cắt nhau sinh sống S, ta được điểm lưu ý S nên vẽ.

*

Câu 4 trang 88 SBT vật Lí 9 

Trên hình 42 – 43.4 SBT cho thấy Δ là trục bao gồm của một thấu kính, AB là đồ sáng, A"B" là ảnh của AB.

*

a) A"B" là hình ảnh thật hay ảnh ảo? bởi vì sao?

b) do sao em biết thấu kính đã cho rằng hội tụ?

c) bằng phương pháp vẽ, hãy xác minh quang tâm O cùng tiêu điểm F, F" của thấu kính trên

Lời giải:

a) bởi vì A’B’ thuộc chiều với vật và nằm cùng phía với vật so với trục chính nên nó là ảnh ảo.

b) Vì hình ảnh A’B’ là ảnh ảo to hơn vật yêu cầu thấu kính đã chỉ ra rằng thấu kính hội tụ.

c) xác minh quang trọng tâm O, hai tiêu điểm F cùng F’ bằng cách vẽ như hình 42-43.4a

*

- B’ là ảnh của điểm B buộc phải ta nối B’ cùng với B giảm trục thiết yếu của thấu kính trên quang vai trung phong O.

Xem thêm: Tính Diện Tích Hình Phẳng Giới Hạn Bởi Các Đường Và, Diện Tích Hình Phẳng Giới Hạn Bởi Hai Đường Cong

- tự O dựng vuông góc với trục chính, ta tất cả vị trí đặt thấu kính.

- trường đoản cú B dựng tia BI tuy nhiên song cùng với trục chính của thấu kính. Nối IB’ kéo dài cắt trục bao gồm tại F’. đem F đối xứng cùng với F’ ta được tiêu điểm đồ F.

Câu 5 trang 88 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Vật AB tất cả độ cao h được để vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5 SBT. Điểm A nằm ở trục chính cách thấu kính một khoảng chừng d = 2f.

*

a) Dựng ảnh A"B" của AB tạo vì thấu kính đã cho.

b) Vận dụng kiến thức hình học, tính độ cao h" của ảnh theo h cùng tính khoảng cách từ d" từ ảnh đến thấu kính theo d.

Lời giải:

a) Dựng hình ảnh của đồ sáng AB qua thấu kính hội tụ. Dùng hai trong bố tia sáng đang học nhằm dựng ảnh B’ của điểm B.

+ trang bị AB phương pháp thấu kính d = 2f, thứ ngoài khoảng chừng OF.

Tia BI đi tuy nhiên song cùng với trục chính nên đến tia ló đi qua F’

Tia tới BO là tia đi quang trung ương O buộc phải cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló trên giao nhau tại B’, ta thu được ảnh thật B’ của B qua thấu kính.

Từ B’ hạ vuông góc cùng với trục của thấu kính, cắt trục thiết yếu tại điểm A’. A’ là hình ảnh của điểm A. A’B’ là ảnh của AB tạo vày thấu kính hội tụ.

*

b) trên hình 42-43.5a, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔABO với ΔA’B’O; ΔA’B’F’ với ΔOIF’.

Từ hệ thức đồng dạng được:

*

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

*

Chia cả nhì vế của (1) cho tích d.d’.f ta được:

*

(đây được gọi là công thức thấu kính mang lại trường hợp ảnh thật)

Thay d = 2f, ta tính được: OA’ = d’ = 2f = d

Thay vào (*) ta được:

*

Vậy d’ = d; h’ = h.

Câu 6 trang 88 SBT thứ Lí 9 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d), e) với một phần 1, 2, 3, 4, 5 sẽ được câu hoàn hảo có ngôn từ đúng.

a. Thấu kính hội tụ là thấu kính có

b. Một vật để trước thấu kính quy tụ ở ngoài khoảng chừng tiêu cự

c. Một vật để trước thấu kính hộitụ ở trong tầm tiêu cự

d. Một đồ gia dụng đặt vô cùng xa thấu kính hội tụ

e. Ảnh ảo tạo bởi vì thấu kính hội tụ

1. Cho ảnh thật ngược hướng với vật

2. Thuộc chiều và lớn hơn vật

3. Phần rìa mỏng hơn phần giữa

4. Cho hình ảnh ảo cùng chiều lơn hơn vật

5. Cho hình ảnh thật bao gồm vị trí phương pháp thấu kính một khoảng đúng bằng tiêu cự

Lời giải:

a -3 b - 1 c - 4 d - 5 e -2

Câu 7 trang 89 SBT thiết bị Lí 9 

Thấu kính hội tụ có quánh diểm và công dụng nào bên dưới đây.

A. Có lớp giữa mỏng rộng phần rìa và cho phép thu được ảnh của mặt trời

B. Có phần giữa mỏng rộng phần rìa không được cho phép thu đc ảnh của phương diện trời

C. Có lớp giữa dày hơn phần rìa chất nhận được thu được hình ảnh mặt trời

D. Có phần ở giữa dày rộng phần rìa không cho phép thu đc hình ảnh của khía cạnh trời

Lời giải:

Chọn C. Có phần ở giữa dày hơn phần rìa được cho phép thu được ảnh mặt trời

Câu 8 trang 89 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Chỉ ra câu sai:

Chiếu một chùm tia sáng song song vào trong 1 thấu kính hội tụ, theo phương vuông góc với phương diện của thấu kính thì chùm tia khúc xạ thoát khỏi thấu kính sẽ:

A. Loe rộng dần ra

B. Thu bé dại dần lại

C. Bị thắt lại

D. Chạm mặt nhau tại một điểm

Lời giải:

Chọn A. Loe rộng dần dần ra do chùm tia tới tuy vậy song với trục chính thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại một điểm buộc phải đáp án A sai.

Câu 9 trang 89 SBT đồ Lí 9 

Chiếu một tia sáng vào trong 1 thấu kính hội tụ. Tia ló thoát ra khỏi thấu kính đã qua tiếp điểm nếu:

A. Tia tới đi quan lại quang trung khu mà không trùng cùng với trục chính

B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm tại trước thấu kính

C. Tia tới tuy nhiên song trục chính

D. Tia cho tới bất kì

Lời giải:

Chọn C. Tia tới tuy nhiên song cùng với trục chính vid khi chiếu vì thế thì tia ló ra khỏi thấu kính sẽ đi qua tiếp điểm.

Câu 10 trang 89 SBT vật dụng Lí 9 

Chiếu một tia sáng vào một trong những thấu kính hội tụ. Tia đó thoát ra khỏi thấu kính sẽ song song cùng với trục chính, nếu:

A. Tia cho tới qua quang trung khu mà ko trùng với trục chính

B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính

C. Tia tới tuy nhiên song với trục chính

D. Tia cho tới bất kì

Lời giải:

Chọn B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm tại vị trí trước thấu kính vày khi chiếu vì vậy tia ló thoát ra khỏi thấu kính sẽ song song cùng với trục chính.

Câu 11 trang 90 SBT vật Lí 9 

Chỉ ra câu sai.

Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến bên trên màn ảnh

B. Hình ảnh của cây nến bên trên màn hình ảnh có thể to hơn hoặc nhỏ hơn cây nến

C. Hình ảnh của cây đề nghị trên màn hình ảnh có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn luôn to hơn cây nến

Lời giải:

Chọn C. Hình ảnh của cây bắt buộc trên màn hình ảnh có thể là ảnh thật hoặc hình ảnh ảo vì hình ảnh của một thiết bị hứng được trên màn bắt buộc là hình ảnh thật, nếu là ảnh ảo sẽ không hứng được bên trên màn.

Câu 12 trang 90 SBT thiết bị Lí 9 

Hãy ghép từng phần a), b), c), d) với 1 phần 1, 2, 3, 4 nhằm thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng

a. Thấu kính là một trong khối thủy tinh có hai mặt mong hoặc

b. Rất có thể làm thấu kính bằng những vật liệu trong suốt như

c. Trục bao gồm của thấu kính là một

d. Quang trung tâm của một thấu kính là một điểm vào thấu kính mà

1. Hầu hết tia sáng sủa tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng

2. Đường trực tiếp vông góc với mặt thấu kính nhưng một tia sáng sủa truyền dọc từ đó sẽ không biến thành lệch hướng

3. Thủy tinh, vật liệu bằng nhựa trong, nước, thạch anh, muối ăn,…

4. Một mặt mong và một khía cạnh phẳng

Lời giải:

a - 4 b - 3 c -2 d -1

Câu 13 trang 90 SBT vật Lí 9 

Hãy ghép từng phần a), b), c), d) với một trong những phần 1, 2, 3, 4 nhằm thành câu hoàn hảo có ngôn từ đúng