Giá Vàng 24K Tại Cần Thơ Ngày Hôm Nay


Bạn đang xem: Giá vàng 24k tại cần thơ ngày hôm nay

Giá tiến thưởng trực đường 24h nội địa ngày hôm nay

Cập nhật đưa ra tiết báo giá giao dịch tiên tiến nhất của những thương hiệu kim cương SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, giá chỉ vàng những ngân hàng:


Giá quà SJC


Giá đá quý SJC 1L, 10L mua vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng Giá vàng SJC 5c cài đặt vào 66,100,000 đồng/lượng và bán ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá vàng SJC 2c, 1C, 5 phân cài vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,130,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,030,000 đồng/lượng Giá đá quý nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ cài vào 52,500,000 đồng/lượng và xuất kho 53,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 900,000 đồng/lượng Giá đá quý nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ thiết lập vào 52,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng giá Vàng thiếu nữ Trang 99.99% tải vào 52,400,000 đồng/lượng và xuất kho 53,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 600,000 đồng/lượng giá Vàng cô gái Trang 99% cài đặt vào 51,175,000 đồng/lượng và xuất kho 52,475,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,300,000 đồng/lượng giá bán Vàng chị em Trang 68% sở hữu vào 34,194,000 đồng/lượng và đẩy ra 36,194,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá bán Vàng chị em Trang 41.7% thiết lập vào 20,253,000 đồng/lượng và đẩy ra 22,253,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng
Giá rubi SJC khu vực Hồ Chí Minh / sài gòn mua vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá rubi SJC quần thể vực hà nội / khu vực miền bắc mua vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khu vực Đà Nẵng mua vào 66,100,000 đồng/lượng và bán ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC quanh vùng Khánh Hòa sở hữu vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,020,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC quanh vùng Cà Mau tải vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,020,000 đồng/lượng Giá rubi SJC quanh vùng Huế tải vào 66,070,000 đồng/lượng và bán ra 67,130,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,060,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Bình Phước cài vào 66,080,000 đồng/lượng và xuất kho 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,040,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khu vực Đồng Nai cài đặt vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng Cần Thơ cài đặt vào 66,100,000 đồng/lượng và bán ra 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC khu vực Quãng Ngãi mua vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá kim cương SJC khoanh vùng An Giang download vào 66,120,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,150,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,030,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng SJC quanh vùng Bạc Liêu mua vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Quy Nhơn tải vào 66,080,000 đồng/lượng và xuất kho 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,040,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Ninh Thuận cài vào 66,080,000 đồng/lượng và bán ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,040,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Quảng Ninh sở hữu vào 66,080,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,040,000 đồng/lượng Giá vàng SJC khoanh vùng Quảng Nam thiết lập vào 66,080,000 đồng/lượng và bán ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,040,000 đồng/lượng Giá xoàn SJC khoanh vùng Bình Dương cài đặt vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,020,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Đồng Tháp tải vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,020,000 đồng/lượng Giá đá quý SJC khu vực Sóc Trăng mua vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Kiên Giang tải vào 66,100,000 đồng/lượng và bán ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,020,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Đắk Lắk download vào 66,070,000 đồng/lượng và xuất kho 67,130,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,060,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Quảng Bình sở hữu vào 66,080,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,040,000 đồng/lượng Giá quà SJC quanh vùng Phú Yên sở hữu vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khu vực Gia Lai thiết lập vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá quà SJC khoanh vùng Lâm Đồng thiết lập vào 66,100,000 đồng/lượng và bán ra 67,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng Giá quà SJC khu vực Yên Bái cài vào 66,120,000 đồng/lượng và xuất kho 67,150,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,030,000 đồng/lượng Giá rubi SJC khoanh vùng Nghệ An mua vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,020,000 đồng/lượng

Giá quà DOJI


Giá đá quý SJC chào bán mua vào 66,050,000 đồng/lượng và bán ra 67,050,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng AVPL thiết lập vào 66,050,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,050,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng Giá đá quý Hưng hạnh phúc mua vào 52,500,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,300,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 800,000 đồng/lượng giá chỉ vàng vật liệu 99.99 cài đặt vào 52,250,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,450,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/lượng giá vàng vật liệu 99.9 mua vào 52,200,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,400,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 200,000 đồng/lượng giá vàng cô gái trang 24K (99.99%) thiết lập vào 51,950,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,950,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá vàng thanh nữ trang 99.9 tải vào 51,850,000 đồng/lượng và xuất kho 52,850,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng phụ nữ trang 99 mua vào 51,150,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,350,000 đồng/lượng giá vàng phụ nữ trang 18K (75%) mua vào 36,710,000 đồng/lượng và xuất kho 45,560,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 8,850,000 đồng/lượng giá chỉ vàng thiếu phụ trang 16K (68%) cài vào 34,710,000 đồng/lượng và bán ra 37,710,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 3,000,000 đồng/lượng giá bán vàng thiếu phụ trang 14K (58.3%) download vào 30,890,000 đồng/lượng và đẩy ra 32,890,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 2,000,000 đồng/lượng giá bán vàng cô gái trang 10K (41.7%) cài đặt vào 20,810,000 đồng/lượng và bán ra 22,810,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 2,000,000 đồng/lượng

Giá xoàn PNJ


Giá quà Phú Quý


Giá tiến thưởng miếng SJC mua vào 66,000,000 đồng/lượng và bán ra 67,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng Giá vàng miếng SJC nhỏ mua vào 65,600,000 đồng/lượng và xuất kho 67,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,400,000 đồng/lượng Giá vàng Nhẫn tròn phú quý (24K 999.9) cài vào 52,550,000 đồng/lượng và bán ra 53,350,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 800,000 đồng/lượng Giá vàng Thần Tài no đủ (24K 999.9) tải vào 52,750,000 đồng/lượng và bán ra 53,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 750,000 đồng/lượng Giá xoàn Phú Quý như ý cát tường (24K 999.9) cài vào 52,750,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,500,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 750,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức đẹp 9999 (24K) download vào 52,200,000 đồng/lượng và bán ra 53,200,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức 999 thiết lập vào 52,100,000 đồng/lượng và bán ra 53,100,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,000,000 đồng/lượng giá bán vàng trang sức 99 cài vào 51,678,000 đồng/lượng và đẩy ra 52,668,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 990,000 đồng/lượng

Giá xoàn Bảo Tín Minh Châu - BTMC


Giá kim cương vàng miếng vrtl download vào 52,560,000 đồng/lượng và xuất kho 53,310,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá quà mừng bạn dạng vị vàng cài đặt vào 52,560,000 đồng/lượng và xuất kho 53,310,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 750,000 đồng/lượng Giá vàng miếng sjc mua vào 66,150,000 đồng/lượng và xuất kho 67,000,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 850,000 đồng/lượng Giá trang sức bằng tiến thưởng rồng thăng long 999.9 sở hữu vào 52,050,000 đồng/lượng và đẩy ra 53,150,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,100,000 đồng/lượng

Giá vàng các ngân hàng


giá bán vàng ngân hàng eximbank mua vào 66,100,000 đồng/lượng và xuất kho 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng giá vàng ngân hàng á châu mua vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá vàng Sacombank cài đặt vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá kim cương Vietcombank sở hữu vào 66,100,000 đồng/lượng và đẩy ra 67,120,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương là 1,020,000 đồng/lượng Giá tiến thưởng VietinBank cài đặt vào 66,070,000 đồng/lượng và xuất kho 67,130,000 đồng/lượng, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 1,060,000 đồng/lượng

Giá đá quý tây / xoàn ta / kim cương trắng

Hiện nay, theo công ty SJC cần Thơ (https://sjccantho.vn), thị phần mua cung cấp các thành phầm trang sức nhẫn, dây chuyền, vòng cổ, kiềng, vòng tay, rung lắc ... Và các loại thanh nữ trang kim cương ta, quà tây cũng dao động theo giá vàng thị phần cùng những thương hiệu lớn, ví dụ giao dịch trong 24h ngày 16/08 như sau:
Giá quà Nhẫn SJCCT 99.99% (24K) thiết lập vào 5,250,000 đồng/chỉ và xuất kho 5,330,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 80,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng người vợ trang 99.99% (24K) sở hữu vào 5,200,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,330,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 130,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng thiếu nữ trang 99% (24K) cài vào 5,150,000 đồng/chỉ và đẩy ra 5,300,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 150,000 đồng/chỉ giá bán vàng thiếu nữ trang 75% (18K) cài vào 3,828,000 đồng/chỉ và xuất kho 4,028,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương là 200,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng phái nữ trang 68% (16K) tải vào 3,454,000 đồng/chỉ và bán ra 3,654,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ giá bán vàng thiếu phụ trang 58.3% (14K), đá quý 610 cài vào 2,937,000 đồng/chỉ và xuất kho 3,137,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ giá chỉ vàng chị em trang 41.7% (10K) sở hữu vào 2,053,000 đồng/chỉ và bán ra 2,253,000 đồng/chỉ, chênh lệch chiều giao thương mua bán là 200,000 đồng/chỉ

Đồng tiến thưởng 99.99 giá chỉ 5,260,000 - 5,340,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / chào bán ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Vàng trang sức đẹp 99.99 giá chỉ 5,175,000 - 5,325,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 150,000 đồng/chỉ Vàng trang sức quý 99.9 giá bán 5,165,000 - 5,315,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 150,000 đồng/chỉ kim cương NL 99.99 giá 5,230,000 - 5,325,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / chào bán ra), chênh lệch 95,000 đồng/chỉ xoàn miếng SJC thái bình giá 6,615,000 - 6,710,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / chào bán ra), chênh lệch 95,000 đồng/chỉ kim cương miếng SJC tỉnh nghệ an giá 6,615,000 - 6,710,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / phân phối ra), chênh lệch 95,000 đồng/chỉ đá quý miếng SJC hà thành giá 6,615,000 - 6,710,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / chào bán ra), chênh lệch 95,000 đồng/chỉ tiến thưởng NT, TT 3A tỉnh thái bình giá 5,260,000 - 5,360,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / phân phối ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ kim cương NT, TT 3A tỉnh nghệ an giá 5,255,000 - 5,355,000 đồng/chỉ (chiều download vào / cung cấp ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ đá quý NT, TT 3A hà thành giá 5,260,000 - 5,340,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / phân phối ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ
kim cương miếng SJC giá 6,640,000 - 6,690,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / phân phối ra), chênh lệch 50,000 đồng/chỉ rubi 99,9% giá 5,225,000 - 5,260,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / chào bán ra), chênh lệch 35,000 đồng/chỉ tiến thưởng 98,5% giá chỉ 5,125,000 - 5,225,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / phân phối ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ vàng 98,0% giá bán 5,095,000 - 5,195,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / bán ra), chênh lệch 100,000 đồng/chỉ kim cương 95,0% giá bán 4,915,000 - 0 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / bán ra) xoàn 75,0% giá chỉ 3,730,000 - 3,930,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / bán ra), chênh lệch 200,000 đồng/chỉ đá quý 68,0% giá 3,250,000 - 3,420,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / chào bán ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ rubi 61,0% giá 3,150,000 - 3,320,000 đồng/chỉ (chiều download vào / phân phối ra), chênh lệch 170,000 đồng/chỉ

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2 Môn Tiếng Việt Lớp 2

tiến thưởng Miếng Sjc giá bán 6,610,000 - 6,690,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ Nhẫn 999.9 giá 5,220,000 - 5,300,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / cung cấp ra), chênh lệch 80,000 đồng/chỉ vàng 24k (990) giá bán 5,160,000 - 5,280,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / phân phối ra), chênh lệch 120,000 đồng/chỉ quà 18k (750) giá bán 4,030,000 - 4,305,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / phân phối ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ quà Trắng Au750 giá bán 4,030,000 - 4,305,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / cung cấp ra), chênh lệch 275,000 đồng/chỉ
Nhẫn tròn 99.9% giá chỉ 5,210,000 - 5,250,000 đồng/chỉ (chiều tải vào / bán ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ Nhẫn vỉ 99.99% giá bán 5,220,000 - 5,260,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / bán ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ quà Ý PT 18K giá 3,800,000 - 5,350,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / bán ra), chênh lệch 1,550,000 đồng/chỉ đá quý 15K giá 3,050,000 - 3,500,000 đồng/chỉ (chiều thiết lập vào / buôn bán ra), chênh lệch 450,000 đồng/chỉ đá quý 14K giá bán 2,750,000 - 3,300,000 đồng/chỉ (chiều cài vào / bán ra), chênh lệch 550,000 đồng/chỉ xoàn 10K giá 2,050,000 - 2,700,000 đồng/chỉ (chiều cài đặt vào / cung cấp ra), chênh lệch 650,000 đồng/chỉ bạc tình giá 50,000 - 70,000 đồng/chỉ (chiều mua vào / cung cấp ra), chênh lệch 20,000 đồng/chỉ Thần Tài 99.99% giá chỉ 5,220,000 - 5,260,000 đồng/chỉ (chiều sở hữu vào / bán ra), chênh lệch 40,000 đồng/chỉ
Giá vàng Giao Thủy cài vào 6,610,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá đá quý Kim Tín sở hữu vào 6,610,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá vàng Phú Hào cài vào 6,610,000 đồng/chỉ và bán ra 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá quà Kim tầm thường mua vào 6,610,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá rubi Duy mong muốn mua vào 6,607,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,713,000 đồng/chỉ, chênh lệch 106,000 đồng/chỉ Giá rubi Mão Thiệt cài đặt vào 6,608,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 104,000 đồng/chỉ Giá tiến thưởng Quý Tùng mua vào 6,610,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,710,000 đồng/chỉ, chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Giá xoàn Bảo Tín mạnh dạn Hải cài đặt vào 6,610,000 đồng/chỉ và bán ra 6,710,000 đồng/chỉ, chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Giá vàng Kim Thành tải vào 6,610,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,710,000 đồng/chỉ, chênh lệch 100,000 đồng/chỉ Giá quà Rồng Vàng cài đặt vào 6,612,000 đồng/chỉ và bán ra 6,715,000 đồng/chỉ, chênh lệch 103,000 đồng/chỉ Giá kim cương Duy Hiển cài vào 6,610,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 102,000 đồng/chỉ Giá đá quý Xuân Trường sở hữu vào 6,608,000 đồng/chỉ và đẩy ra 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 104,000 đồng/chỉ Giá kim cương Kim Liên thiết lập vào 6,608,000 đồng/chỉ và xuất kho 6,712,000 đồng/chỉ, chênh lệch 104,000 đồng/chỉ

1 lượng xoàn (1 cây vàng), 5 chỉ vàng, 2 chỉ vàng, 1 chỉ vàng, 5 phân quà giá bao nhiêu?

Giá giao dịch thanh toán vàng SJC 9999


một lượng vàng SJC 9999 tải vào 66,100,000 và đẩy ra 67,100,000 5 chỉ rubi SJC 9999 mua vào 33,050,000 và đẩy ra 33,550,000 2 chỉ tiến thưởng SJC 9999 thiết lập vào 13,220,000 và xuất kho 13,420,000 1 chỉ xoàn SJC 9999 mua vào 6,610,000 và bán ra 6,710,000 5 phân đá quý SJC 9999 mua vào 3,305,000 và đẩy ra 3,355,000

Giá giao dịch thanh toán vàng 24K (99%)


một lạng vàng 24K (99%) tải vào 51,175,000 và đẩy ra 52,475,000 5 chỉ quà 24K (99%) sở hữu vào 25,587,500 và đẩy ra 26,237,500 2 chỉ rubi 24K (99%) download vào 10,235,000 và xuất kho 10,495,000 1 chỉ vàng 24K (99%) download vào 5,117,500 và bán ra 5,247,500 5 phân kim cương 24K (99%) mua vào 2,558,750 và đẩy ra 2,623,750

Giá thanh toán giao dịch vàng 18K (75%)


một lượng vàng 18K (75%) cài vào 37,904,000 và đẩy ra 39,904,000 5 chỉ quà 18K (75%) cài đặt vào 18,952,000 và xuất kho 19,952,000 2 chỉ đá quý 18K (75%) sở hữu vào 7,580,800 và đẩy ra 7,980,800 1 chỉ tiến thưởng 18K (75%) cài vào 3,790,400 và đẩy ra 3,990,400 5 phân tiến thưởng 18K (75%) sở hữu vào 1,895,200 và đẩy ra 1,995,200

Giá thanh toán giao dịch vàng 14K (58.3%) 610


một lạng vàng 14K (58.3%) 610 thiết lập vào 29,052,000 và bán ra 31,052,000 5 chỉ tiến thưởng 14K (58.3%) 610 download vào 14,526,000 và xuất kho 15,526,000 2 chỉ quà 14K (58.3%) 610 cài vào 5,810,400 và đẩy ra 6,210,400 1 chỉ rubi 14K (58.3%) 610 download vào 2,905,200 và đẩy ra 3,105,200 5 phân quà 14K (58.3%) 610 cài đặt vào 1,452,600 và bán ra 1,552,600

Giá giao dịch vàng 10K (41.7%)


1 lượng vàng 10K (41.7%) tải vào 20,253,000 và bán ra 22,253,000 5 chỉ tiến thưởng 10K (41.7%) cài đặt vào 10,126,500 và bán ra 11,126,500 2 chỉ vàng 10K (41.7%) tải vào 4,050,600 và đẩy ra 4,450,600 1 chỉ quà 10K (41.7%) sở hữu vào 2,025,300 và xuất kho 2,225,300 5 phân xoàn 10K (41.7%) cài vào 1,012,650 và đẩy ra 1,112,650

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco hôm nay

*

Giá vàng ở California - Mỹ

*

Giá đá quý ở Hàn Quốc

*

Giá xoàn ở Đài Loan

*

Tham khảo: giá bán bạc lúc này 16/8


Giá bạc lúc này tại Hà Nội


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95057,000570,000
Bạc 92555,500555,000
Bạc 75045,000450,000

1 kg bạc từ bây giờ mua vào 15,365,000 đồng và xuất kho 15,989,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 624,000 đồng 1 ounce bạc lúc này mua vào 435,602 đồng và xuất kho 453,293 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 17,691 đồng 1 gram bạc hôm nay mua vào 15,365 đồng và bán ra 15,989 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 624 đồng một lạng (1 cây) bạc hôm nay mua vào 576,000 đồng và đẩy ra 600,000 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 24,000 đồng 1 chỉ bạc từ bây giờ mua vào 57,600 đồng và bán ra 60,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 2,400 đồng Giá bội bạc 950 lúc này bán ra: 57,000 đồng/chỉ, 570,000 đồng/lượng Giá bạc 925 hôm nay bán ra: 55,500 đồng/chỉ, 555,000 đồng/lượng Giá bội nghĩa 750 từ bây giờ bán ra: 45,000 đồng/chỉ, 450,000 đồng/lượng

Giá bạc hiện giờ tại Tp hồ Chí Minh


LoạiBán Ra (đồng/chỉ)Bán Ra (đồng/lượng)
Bạc 95057,190571,900
Bạc 92555,685556,850
Bạc 75045,150451,500

1 kg bạc hôm nay mua vào 15,411,000 đồng và bán ra 16,045,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 634,000 đồng 1 ounce bạc từ bây giờ mua vào 436,906 đồng và đẩy ra 454,881 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 17,975 đồng 1 gram bạc hôm nay mua vào 15,411 đồng và đẩy ra 16,045 đồng, chênh lệch chiều mua bán là 634 đồng một lượng (1 cây) bạc hôm nay mua vào 578,000 đồng và đẩy ra 602,000 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 24,000 đồng 1 chỉ bạc hôm nay mua vào 57,800 đồng và xuất kho 60,200 đồng, chênh lệch chiều giao thương là 2,400 đồng Giá bạc bẽo 950 từ bây giờ bán ra: 57,190 đồng/chỉ, 571,900 đồng/lượng Giá bạc 925 hôm nay bán ra: 55,685 đồng/chỉ, 556,850 đồng/lượng Giá bạc đãi 750 lúc này bán ra: 45,150 đồng/chỉ, 451,500 đồng/lượng

1 kg tệ bạc giá 15,241,697 đồng. Biên độ xấp xỉ trong phiên giao dịch ở nút 15,143,506 - 15,683,265 đồng/kg 1 ounce bạc tình giá 474,070 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên giao dịch thanh toán ở mức 471,016 - 487,804 đồng/ounce 1 gram tệ bạc giá 15,242 đồng. Biên độ dao động trong phiên giao dịch thanh toán ở nấc 15,144 - 15,683 đồng/gram 1 lạng (1 cây) bội nghĩa giá 571,575 đồng. Biên độ dao động trong phiên giao dịch thanh toán ở nấc 567,900 - 588,113 đồng/lượng 1 chỉ bạc bẽo giá 57,158 đồng. Biên độ xê dịch trong phiên thanh toán giao dịch ở nút 56,790 - 58,811 đồng/chỉ