Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kiến Trúc Tp Hcm

Đại học tập Kiến Trúc thành phố hồ chí minh Thông báo điểm chuẩn hệ đh chính quy cho những ngành nghề tuyển sinh năm 2022 với những khối ngành đào tạo về phong cách thiết kế như sau:


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kiến trúc 2021

Điểm chuẩn Đại Học kiến trúc TP.HCM năm 2021 đã được công bố. Sau đây cụ thể về điểm chuẩn chỉnh tương ứng với từng ngành.

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 22,60

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CLC

Điểm chuẩn: 20,65

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm chuẩn: 16,20

Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

Điểm chuẩn: 22,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 24,40

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CLC

Điểm chuẩn: 24,16

Quy hoạch vùng với đô thị

Mã ngành: 7580105

Điểm chuẩn: 22,65

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 7580105CLC

Điểm chuẩn: 20,83

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành: 7580102

Điểm chuẩn: 23,51

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Điểm chuẩn: 24,46

Mỹ thuật đô thị

Mã ngành: 7210110

Điểm chuẩn: 22,87

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 7210402

Điểm chuẩn: 24,08

Thiết kế đồ dùng họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 25,35

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 24,26

Thiết kế city

Mã ngành: 7580199

Điểm chuẩn: 16,93

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CT

Điểm chuẩn: 17,15

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CT

Điểm chuẩn: 21,16

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108CT

Điểm chuẩn: 20,75

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201DL

Điểm chuẩn: 17,20

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101DL

Điểm chuẩn: 20,29

Lời kết: Trên đấy là thông tin điểm chuẩn Đại Học kiến Trúc thành phố hồ chí minh mới và chi tiết nhất vì desotoedge.com thực hiện.