Khối ngành công an hệ trung cấp: có trường lấy tới 26,99 điểm kèm tiêu chí phụ

Tổng cục an toàn nhân dân ra mắt điểm chuẩn của 4 trường cđ khối công an. Cô gái khối C vào Cao đẳng an ninh nhân dân 1 lấy tối đa 29,5 điểm, chỉ nhát hệ đại học 0,25 điểm.

 Theo đó, điểm trúng tuyển tối đa vào cao đẳng Cảnh gần kề Nhân dân I là 29,25 điểm Khối C với thí sinh nữ giới và thấp duy nhất 23,75 khối D1 cùng với nam.Cao đẳng an toàn Nhân dân I tất cả điểm trúng tuyển với thí sinh nàng khối C tối đa 29,5. Thí sinh nam khối D1 có điểm trúng tuyển thấp độc nhất vô nhị 23,5.Thí sinh nam khối D1 có điểm trúng tuyển chọn thấp tuyệt nhất vào cao đẳng Cảnh cạnh bên Nhân dân II là 21,5. Điểm trúng tuyển tối đa trường là 26,5 cùng với thí sinh cô gái khối A. 22 là vấn đề trúng tuyển thấp tốt nhất vào Cao đẳng bình an Nhân dân II của thí sinh nam giới khối D1, tối đa là 27 điểm cùng với thí sinh chị em khối C.Điểm chuẩn năm năm nhâm thìn của 4 trường cao đẳng Công an Nhân dân cụ thể như sau:

*
*
*
/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:183;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;" cwidth="280"/>

Bạn đang xem: Khối ngành công an hệ trung cấp: có trường lấy tới 26,99 điểm kèm tiêu chí phụ

TIN MỚI NHẤT


*
/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:192;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;" cwidth="50"/>Tuyển sinh ngành kiến trúc khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:200;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;" cwidth="50"/>4 bề ngoài thấm thía rút ra từ phần nhiều câu chuyện: Kẻ mạnh là kẻ sống!

/div<2>/div<6>/div/a<5>/img;pagepos:204;cwidth:50px;cheight:32px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32;rend_px_area:1600;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1600;req_px_area:1600;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;" eza="cwidth:50px;;cheight:32px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32px;rend_px_area:1600;" cwidth="50"/>Câu chuyện tứ duy xác minh giàu nghèo vào tương lai


Xem thêm: cách kiềm chế cảm xúc khóc

DANH MỤC quan TÂM


học nghề gì? các trường đại học ở tphcm những trường đại học ở thành phố hà nội Học khối A xuất sắc nên chọn ngành gì? mày mò ngành quản ngại trị khách sạn học khối B giỏi nên trọn trường nào? học khối C gồm bao hàm ngành học tập nào? học tập khối D tốt nên chọn thi ngành gì?