Điểm chuẩn trung cấp cảnh sát nhân dân 1

Các trường trung cấp cho, hệ trung cấp cho công an quần chúng vừa thông tin điểm chuẩn trúng tuyển chọn năm năm trước, với số điểm rất cao, bao hàm kân hận tuyển chọn sinch điểm chuẩn chỉnh đạt tới 27 điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trung cấp cảnh sát nhân dân 1


*

Theo mức sử dụng của Sở Công an, thí sinh không trúng tuyển vào đại học CAND được xét tuyển chọn vào một trường cao đẳng CAND; ko trúng tuyển chọn vào cao đẳng được xét tuyển vào một trường trung cấp hoặc hệ trung cấp CAND (giả dụ tất cả đăng ký nguyện vọng) theo chế độ phân luồng xét tuyển chọn của Bộ Công an.

Cụ thể điểm chuẩn vào những trường trung cấp cho, hệ trung cung cấp CAND như sau:

*Trung cấp cho CSND I:Khối hận A: Nam 24,5, Nữ 26,5. Khối A1: Nam 24,0; Nữ 26,5. Khối C: Nam 23,0; Nữ 27,0. Khối D1: Nam 21,0; Nữ 25,5.

*Trung cung cấp Chình ảnh ngay cạnh vũ khí (Phía Bắc)

Khối A: Nam 23,0; Nữ 26,0. Khối hận A1: Nam 21,5; Nữ 23,5. Khối C: Nam 22,5; Nữ 26,0. Khối hận D1: Nam trăng tròn,0; Nữ 24,0.

*Trung cấp cho CSND VI (Phía Bắc):

Khối A: Nam 25,0; Nữ 26,5. Khối hận A1: Nam 22,5. Kăn năn C: Nam 23,0; Nữ 26,5. Khối D1: Nam 20,5; Nữ 27,0.

*Trung cung cấp ANND I:

Kân hận A: Nam 23,0; Nữ 27,0. Kân hận A1: Nam 22,0; Nữ 26,0. Khối hận C: Nam 19,5; Nữ 26,5. Kăn năn D1: Nam 21,0; Nữ 26,0.

*Trung cấp cho CSND II:

Kăn năn A: Nam đôi mươi,5; Nữ 23,0. Khối hận A1: Nam 22,0; Nữ 23,5. Khối C: Nam 17,5; Nữ 22,0. Khối D1: Nam 18,0; Nữ 22,0.

*Trung cấp cho CSND III:

Kăn năn A: Nam trăng tròn,5; Nữ 23,0. Kăn năn A1: Nam trăng tròn,5; Nữ 23,0. Kân hận C: Nam 18,0; Nữ 22,5. Khối D1: Nam 18,5; Nữ 22,0.

Xem thêm:


*

*Trung cung cấp ANND II:

Khối hận A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Kân hận A1: Nam 21,5; Nữ 25,0. Khối C: Nam 19,5; Nữ 24,0. Khối D1: Nam 18,5; Nữ 23,0.

*Trung cung cấp CSVT phía Nam:

Kăn năn A: Nam 19,5; Nữ 22,5. Kăn năn A1: Nam 20,5; Nữ 21,0. Kân hận C: Nam 18,0; Nữ 21,5. Kân hận D1: Nam 17,5; Nữ 20,5.

*Trung cấp cho CSND VI phía Nam:

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Kăn năn A1: Nam 23,0; Nữ 24,5. Kăn năn C: Nam 19,0; Nữ 23,5. Khối hận D1: Nam 19,0; Nữ 21,5.

*Hệ trung cung cấp Đại học tập PCCC:Miền Bắc: Nam 21,0; Nữ 25,0; Miền Nam: Nam 17,5; Nữ 23,0.

*Hệ trung cung cấp ĐH Kỹ thuật – Hậu cần:

Phía Bắc: Kân hận A: Nam 24,0; Nữ 26,0. Khối A1: Nam 22,0; Nữ 24,0. Phía Nam: Kân hận A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Kăn năn A1: Nam 20,5; Nữ 24,0.

*Giao thông tdiệt phía Bắc:

Khối A: Nam 23,5; Nữ 24,5. Kân hận A1: Nam 26,0. Khối hận C: Nam 23,0; Nữ 25,5. Khối hận D1: Nam đôi mươi,5; Nữ 24,0.

*Giao thông tdiệt HCM - Đồng bằng sông Cửu Long:

Kăn năn A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Kăn năn A1: Nam 19,5; Nữ 22,5. Kân hận C: Nam 18,5; Nữ 22,0. Khối D1: Nam 16,0; Nữ đôi mươi,0.

*Giao thông tbỏ Tây Nguyên - Nam Trung Sở - Đông Nam Bộ:

Kăn năn A: Nam 19,5; Nữ 24,0. Khối hận A1: Nam 24,5; Nữ 24,0. Kân hận C: Nam 16,0; Nữ 23,5. Khối D1: Nam 16,0; Nữ 22,0.

*Các chuyên ngành khác thuộc Trung cung cấp Cảnh gần kề giao thông (CS5):

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Kân hận A1: Nam 22,5; Nữ 25,0; Kân hận C: Nam 18,0; Nữ 23,0. Khối hận D1: Nam 18,0; Nữ 23,5 điểm