Điểm chuẩn đại học kinh doanh và công nghệ hà nội

Trường Đại học marketing và công nghệ Hà Nội mã trường (DQK) thông báo mức điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển của các mã ngành nghề rõ ràng như sau


Điểm chuẩn Trường Đại Học kinh Doanh công nghệ Hà Nội Năm 2021 thỏa thuận được ra mắt với điểm chuẩn ứng với khá nhiều ngành nghề tuyển chọn sinh sỹ tử theo dõi tin tức điểm chuẩn được cập nhật mới tuyệt nhất tại đây.

*

Điểm chuẩn Đại học marketing công nghê tp. Hà nội 2021

Điểm chuẩn Đại Học marketing Và technology 2021

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 7210402

Điểm chuẩn: 21.25

Thiết kế thiết bị họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 24.1

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Điểm chuẩn: 21

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 25

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Điểm chuẩn: 20.1

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 26

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn:

Quản lý bên nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 22

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 25.5

Tài bao gồm - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25.25

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 24.9

Luật gớm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 26

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7510203

Điểm chuẩn: 24

Công nghệ nghệ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 22

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 24.5

Công nghệ chuyên môn môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm chuẩn: 18.9

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 18

Quản lý đô thị và công trình

Mã ngành: 7580106

Điểm chuẩn: 21

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 19.75

Y nhiều khoa

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 23.45

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21.5

Răng hàm mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 24.0

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 26.0

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19.0

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 22.0

Lời kết: Trên đó là điểm chuẩn đại học marketing và technology Hà nội 2021 xác nhận do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.