Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 9

Đề thi violympic toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 có đáp án được desotoedge.com nhờ cất hộ tới các bạn và các em trong bộ tài liệu giờ đồng hồ Anh lớp 4 mang lại trẻ em.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 9


Đề thi toán tiếng Anh lớp 4 vòng 9 được desotoedge.com chọn gửi tới các em học tiếng Anh lớp 4 hi vọng giúp được những em ôn luyện giờ đồng hồ Anh kết quả hơn, giúp các em có tác dụng quen với những dạng toán giờ đồng hồ Anh mới.

Học toán tiếng Anh cùng desotoedge.com với những cỗ đề thi giờ Anh tiếp tục được cập nhật sẽ giúp những em có được rất nhiều tài liệu học tiếng Anh con trẻ em cũng giống như những kỹ năng và kiến thức mới, ôn luyện kiến thức và kỹ năng cũ.

Đề thi violympic toán giờ Anh lớp 4 vòng 9 bao gồm đáp án

Trong cỗ đề luyện thi toán tiếng Anh lớp 4 này desotoedge.com gởi tới những em đề thi vòng 9 violympic lớp 4 năm học tập 2015-2016 new nhất.

*

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1:

Mary reads four books every month. She is busy & reads only one book on March. On September, she takes a break và does not read any books. What is the number of books that Anna reads in one year?

Answer: She reads ......... Books.

Question 2:

Four boxes of chocolate candies are equivalent khổng lồ eight hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are in each box?

Answer: There are ...... Candies in each box.

Question 3:

If y is a natural number và y/9

Question 4:

5/4 of 2 kg is ........... G.

Question 5:

Calculate: (247 x 315 + 246 x 314) x (98 x 47 - 94 x 49) = ............

Question 6:

If x is a natural number và 7/9

Question 7:

The hàng hóa of four consecutive natural numbers is 570024. Their sum is ...............

Question 8:

The smallest number such that the hàng hóa of all it's digits is đôi mươi is ............

Question 9:

If B is not divisibly by 24 and B is the greatest 5-digit number that the sum of all digits is 21 then B = ...........

Question 10:

If 324/483 = 108/x then the value of x is ...............

Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions to reach the destination. (Đi tìm kho báu)

Question 1:

Calculate:

*

Question 2:

Add and simplify your answer: 1/5 + 3/10 + một nửa = .............

Question 3:

Find x if

*

Answer: x = ...........

Xem thêm:

Question 4:

Calculate: 7/45 + 5/3 - 7/5 = ...........

Question 5:

Find y if y x 168 = 23 + 25 + 27 + ..... + 105

Answer: y = ............

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc xoàn tài ba)

Question 1:

Which of the following calculations euqals 5/36?

a. 50% + 1/3 x 1/6

b. 1/9 + 5/12 - 7/18

c. (1/2 + 1/3) : 1/6

d. 1/2 + 1/3 : 1/6

Question 2:

Jane bought 4 products on 2 types. Their price was shown in the table:

*

She paid $80 & had $5 left.

How many products on type 1 did she buy?

a. 1

b. 4

c. 3

d. 2

Question 3:

Which of the following fractions is the greatest?

a. 8/15

b. 7/12

c. 17/30

d. 1/2

Question 4:

Sara's car weighs 41/6 tons và Anna's oto weighs 3 tons. Which of the following statements is true?

a. Anna's oto weighs 25/6 tons more than Sara's car.

b. Sara's car weighs 25/6 tons more than Anna's car.

c. Anna's car weighs 23/6 tons more than Sara's car.

d. Sara's car weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5:

The sum of odd numbers from 823 to năm ngoái is ..............

a. 818763

b. 847143

c. 845724

d. 844305

Question 6:

Let A = abc x dec. Which of the following numbers can not be A?

a. 40302

b. 27336

c. 53064

d. 72541

Question 7:

Which of the following numbers is in the sequence: 25; 28; 31; 34; 37; ..........

a. 2014

b. 22

c. 1235

d. 16

Question 8:

Bob buys three times as many apples as Peter. Mia buys 7 apples more than Bob & 19 apples more than Peter. How many apples vì chưng they buy together? Choose the correct answer.

a. 26 apples

b. 37 apples

c. 49 apples

d. 51 apples

Question 9:

How many natural numbers between 1000 & 4000 are there for which the thousands digit equals the sum of the other three digits?

Answer: There are ....... Numbers.

a. 20

b. 19

c. 16

d. 12

Question 10:

Let M = 91011121314..... (M is written by consecutive natural numbers)

If M has 175 digits then when M divided by 5, the remaider is ..........

a. 2

b. 1

c. 0

d. 3

Đáp án:

Exam number 1: Fill in the blank with the suitable number

Question 1: 41

Question 2: 200

Question 3: 5

Question 4: 2500

Question 5: 0

Question 6: 10

Question 7: 110

Question 8: 20

Question 9: 99300

Question 10: 161

Exam number 2: Help the Miners to go through the maze by answering questions khổng lồ reach the destination. (Đi kiếm tìm kho báu)

Question 1: 0

Question 2: 1

Question 3: 1/20

Question 4: 19/45

Question 5: 16

Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 available answers. (Cóc tiến thưởng tài ba)

Question 1: b. 1/9 + 5/12 - 7/18

Question 2: a. 1

Question 3: b. 7/12

Question 4: d. Sara's oto weighs 23/6 tons more than Anna's car.

Question 5: b. 847143

Question 6: a. 40302

Question 7: a. 2014

Question 8: c. 49 apples

Question 9: b. 19

Question 10: b. 1

Để học giờ đồng hồ Anh lớp 4 các chúng ta cũng có thể cho những em học tập ngay những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tại desotoedge.com. Những bài bác học giờ đồng hồ Anh trẻ em em theo từng lớp được desotoedge.com cập nhật liên tục cùng với những kiến thức mới giúp các em học tập tiếng Anh công dụng hơn.


Từ khóa Đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ nhỏ lớp 4 cho nhỏ bé 9 tuổi | giải thuật tiếng Anh trẻ nhỏ lớp 4 cho bé xíu 9 tuổi |