ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4 HỌC KỲ 1

Tổng hợp cỗ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 tất cả đáp án và giải mã chi tiết. Cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất, sẵn sàng tốt đến kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 học kỳ 1


Nội dung bài bác viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi bao gồm thống bao gồm lời giải chi tiết của các em học viên là hết sức lớn. Hiểu rõ sâu xa điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học kỳ một năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được review có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên đất nước hình chữ s , hỗ trợ các em làm cho quen với cấu tạo đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kiến thức và kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em cùng quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhì mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) quý giá của chữ số 3 trong các 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích s sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB cùng AD; BD và BC. B. B. Bố và BC; DB và DC. C. C. AB cùng AD; BD và BC; DA với DC. D. D. AB cùng AD; DA và DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện tại nay, tuổi của bà bầu và tuổi của nhỏ cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 29 tuổi.

a. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Từ thời điểm cách đây 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) tra cứu số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau mà số kia vừa phân chia hết mang đến 2 với vừa phân tách hết mang lại 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Cách Sử Dụng Xà Phòng Trị Thâm Mông Pelican Hip Care Soap Của Nhật Bản

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học tập kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của người mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của con cách đây hai năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Bé 8 tuổi ; bà bầu 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số mà vừa phân tách hết mang đến 2 vừa chia hết đến 5 gồm tận thuộc là chữ số 0. Nhưng mà số lớn số 1 ấy có 4 chữ số không giống nhau nên số đó là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) quý giá của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính trung bình cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào địa điểm chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào địa điểm chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với những đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn thẳng BC tuy nhiên song với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật có tổng chiều dài cùng chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linh nhì nghìn tứ trăm nhị mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) giá trị của biểu thức 45 m bởi bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số phù hợp để viết vào nơi chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của ba số từ nhiên tiếp tục là 333. Số lớn số 1 trong tía số kia là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Từ luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất có chiều nhiều năm 112cm, chiều rộng 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa thứ nhất thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa máy hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi giải đáp đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và tiến hành đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, hiệu quả đúngkhông cho điểm. Nếu không viết hiệu quả theo mặt hàng ngang, từng phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích s ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu hoặc không nên tên đơn vị chức năng toàn tiêu diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng nhì lần số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tìm kiếm đúng số thóc làm việc thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu trả lời không có ý nghĩa với phép toán hoặc kết quả phép tính saithì ko được điểm. (Học sinh có tác dụng sai tự đâu thì không chấm tiếp từ bỏ đó)

HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn bài trừ 0,25 điểm. Không yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài làm tròn theo chính sách sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ sau đây để mua về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!