Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 3

Bộ 60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 dưới đó là các đề thi được tham khảo từ các trường. Phần đông đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này đã là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và những bậc bố mẹ tham khảo. Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán này được sưu tầm nhằm mục tiêu giúp các nhỏ nhắn củng cố kiến thức và ôn tập học kì 1 lớp 3 một cách công dụng nhất.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3

Bộ 60 đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán:

2. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 13. Đề soát sổ học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 24. Đề đánh giá học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 35. Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 46. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

1. 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! sở hữu ngay 50 đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 đang được tải nhiều: cỗ 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 Miễn phí

2. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức khắc trước của 160 là:

A. 161

B. 150

C. 159

D. 170

b) một chiếc ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông vắn đó là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = .... Cm. Số tương thích cần điền vào chỗ chấm là:

A. 98

B. 908

C. 980

D. 9080

d) gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 56 lít

D. 65 lít

Bài 2: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

* quý giá của biểu thức

2 + 8 x 5 = 50 □

32 : 4 + 4 = 12 □

Bài 3: Tính nhẩm

7 x 6 = .......8 x 7 = ........

63 : 9 =.......64 : 8 =.......

Bài 4: Đặt tính rồi tính

487 + 302

660 – 251

124 x 3

845 : 7

Bài 5: search X:

a) X : 6 = 144

b) 5 x X = 375

Bài 6: Một quyển truyện dày 128 trang. An sẽ đọc được

số trang đó. Hỏi còn từng nào trang truyện nữa nhưng An chưa đọc?

3. Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

(Thời gian 40 phút ko kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết số tương thích vào địa điểm chấm (1 điểm).

63 : 7 = ......

35 : 5 = ..........

42 : 6 = ........

56 : 7 =

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm):

a) 235 2 =

b) 630 : 7 =

Câu 3: thực hiện tính (2 điểm).

a) 205 + 60 +3 = ...........

b) 462 + 7 – 40 = ................

Câu 4: (3 điểm)

Số bò nhiều hơn thế nữa số trâu là 28 con. Biết rằng số trâu là 7 con. Hỏi số trâu bằng một trong những phần mấy số bò?

Câu 5: (2 điểm)

Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 60m, chiều rộng là 20m. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

4. Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Quý giá biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A. 100

B. 799

C. 744

D. 689

2. Cực hiếm biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C.6

D. 912

3. 7m 3 centimet = ....... Cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Bao gồm 750 cuốn sách sách xếp số đông vào 5 tủ, mỗi tủ bao gồm 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn gồm bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Bao gồm 7 con vịt, số gà nhiều hơn nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một phần mấy số gà?

A.

B.

C.

D.

6. Một loại bìa hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa đó là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

II/ Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Bài1: (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:

267 + 125 – 278

538 – 38 x 3

Bài 2. Tìm kiếm X: (2 điểm)

X : 7 = 100 + 8

X x 7 = 357

Bài 3: (2 điểm) Một siêu thị có 453 kg gạo, đã bán được

số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại từng nào ki- lô- gam gạo?

5. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

Thời gian: 40 phút

Bài 1: (4,0 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng.

Xem thêm: Top 11 Cách Để Mập Lên Nhanh Chóng Cho Người Gầy Hiệu Quả?

1) 856: 4 có công dụng là:

A. 214

B. 241

C. 225

2) 64 x 5 có tác dụng là:

A. 203

B. 320

C. 415

3) 75+ 15 x 2 có công dụng là:

A. 180

B. 187

C. 105.

4) 7 gấp lên 8 lần được:

A. 64

B. 56

C. 49

5) Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 15 m, chiều rộng lớn là 9 m. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 24 m

B. 48 m

C. 135 m

6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông vắn đó là:

A. 200

B. 140

C. 240.

7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

A. X = 3

B. X = 27

C. X = 18

8) Một bầy gà gồm 14 con, bạn ta nhốt từng lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?

A. 4

B. 3

C. 2

Bài 2 (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 526 + 147

b) 627- 459

c) 419 x 2

d) 475 : 5

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 3 (1,5 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a) 55: 5 x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) (12+ 11) x 3

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Bài 4 (2,5 điểm): Một shop có 96 kilogam đường, đã bán

số ki-lô gam mặt đường đó. Hỏi shop còn lại từng nào ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Giải:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Đề khám nghiệm học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 5

I/ Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (2 điểm).

1 . Kết quả của phép nhân: 117 x 8 là:

A. 936;

B. 639;

C. 963;

D. 886.

2. Hiệu quả của phép chia: 84 : 4 là;

A. 14;

B. 21;

C. 8;

D. 12

3. Cực hiếm của biểu thức: 765 – 84 là:

A. 781;

B. 681;

C. 921;

D. 671.

4. Quý hiếm của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

A. 39;

B. 19;

C. 91;

D. 20;

II/ từ bỏ luận:

1. Đặt tính rồi tính; (2 điểm).

486 + 303;

670 – 261;

106 x 9;

872 : 4.

2. Kiếm tìm y: (2 điểm).

72 : y = 8;

y + 158 = 261;

5 x y = 375;

y : 5 = 141.

3. (1,5 điểm).

Năm nay ông 72 tuổi, cháu 9 tuổi. Hỏi tuổi con cháu bằng một trong những phần mấy tuổi ông?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. (2,5 điểm).

Tổ một trồng được 25 cây, tổ nhì trồng được vội vàng 3 lần tổ một. Hỏi cả hai tổ trồng được từng nào cây?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Còn nữa

desotoedge.comgiới thiệu với chúng ta Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 3 theo TT 22 new nhất. Ko kể ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn tồn tại thể đọc thêm đề thi học tập kì 1 lớp 3 những môn Toán, giờ Việt, tiếng Anh theo thông bốn 22 qua phân mục đề thi học tập kì 1 của chúng tôi. Hồ hết đề thi này được tìm kiếm Đáp Án xem tư vấn và chọn lọc từ những trường tiểu học trên cả nước nhằm đem lại cho học sinh lớp 3 phần lớn đề ôn thi học tập kì 1 quality nhất. Mời những em thuộc quý phụ huynh mua miễn tổn phí đề thi về cùng ôn luyện.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán gồm đáp án khối hệ thống các kiến thức và kỹ năng đã học giành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện con kiến thức chuẩn bị cho đề thi cuối học kì 1 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tải những đề thi Toán lớp 3 học kì 1 này về!

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 download nhiều:

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Hay lựa chọn lọc

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn giờ Việt năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 desotoedge.combiên soạn:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2020 - 2021

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Trong quy trình học môn Toán lớp 3, các em học tập sinh chắc hẳn sẽ gặp gỡ những câu hỏi khó, nên tìm phương pháp giải quyết. Phát âm được điều này, desotoedge.comquyết trọng điểm cùng em học Toán lớp 3 giỏi hơn khi cung ứng lời Giải bài bác tập Toán lớp 3 để cùng các em học tốt hơn. Mời các em xem thêm hướng dẫn giải bài tập Toán của bọn chúng tôi.

Sau phần đông giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ tương đối mệt mỏi. Thời điểm này, đừng ráng ôn thừa mà tác động tới ý thức và sức khỏe phiên bản thân. Hãy dành riêng cho mình 1 chút thời hạn để giải trí và đem lại ý thức bạn nhé. Chỉ 10 phút cùng với những bài bác trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui sau đây của bọn chúng tôi, các các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đo cường độ "biến thái" của bạn!Loài vật dụng nào ngủ quên trong thâm tâm hồn bạn?Bạn tất cả thuộc lòng các bảo vật của Doraemon?Bạn là Công chúa, nữ tiên giỏi Phù thủy?Nhìn hình đoán MV Kpop