Đề kiểm tra 15 phút hóa 8 chương 1

Đáp án và lời giải cụ thể Đề bình chọn 15 phút Hóa 8 Chương 1 Đề số 2 trực thuộc phần: Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1. Nguyên tử X nặng nề 5,312.10-23 gam, chính là nguyên tử của yếu tắc hoá học tập nào sau đây?

A. O: 16 đvC B. Fe: 56 đvC.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút hóa 8 chương 1

C. S: 32 đvC D. P: 31 đvC.

Câu 2. Cho phương pháp hoá học tập sau Al2(SO4)3. Phân tử gồm tổng số nguyên tử là

A.15 nguyên tử. B. 5 nguyên tử.

C. 17 nguyên tử. D. 10 nguyên tử

Câu 3. Để tách rượu thoát khỏi hỗn hòa hợp rượu lẫn nước, dùng giải pháp nào sau đây?

A. Lọc. B. Dùng phễu chiết.

C. Bác bỏ cất. D. Đốt

Câu 4. Trong những công thức hoá học sau : O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P.

Số đối kháng chất là

A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố A nặng hơn nguyên tử của nguyên tố B 9 lần, nguyên tử của yếu tắc B dịu bằng 310">310310 nguyên tử của nguyên tố C, nguyên tử của nhân tố C bằng một nửa nguyên tử brom. Vậy A, B, C là các nguyên tố nào sau đây?

A. Mg, N, C. B. Ag, C, Ca.

C. Pb, Zn, Ca. D. O, Fe, C.

Câu 6. Công thức hoá học của các oxit do kim loại Fe(III), Pb(IV), Ca(II) theo thứ tự là

A. FeO, PbO2, CaO. B. Fe2O3, PbO, CaO.

Xem thêm: Cách Làm Sốt Cà Chua Cho Pizza, Ngon Chuẩn Vị Ý

C. Fe2O3, PbO, Ca2O. D. Fe2O3, PbO2, CaO.

Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Nguyên tử của nguyên tố A gồm 12 proton, có 2 electron ở lớp ngoài cùng, nguyên tử này nặng bằng 3/2 nguyên tử oxi.

a) Vẽ sơ đồ cấu trúc nguyên tử của nguyên tố A.

b) Tính nguyên tử khối của A.

c) hạt nhân nguyên tử A bao gồm bao nhiêu nơtron?

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (3 điếm)

Trả lời đúng từng câu được 0,5 điểm

Câu 1. C

Biết khối lượng nguyên tử (gam), kiếm tìm nguyên tử khối:

1 đvC có cân nặng là 1,9923.10−23112=0,166.10−23(g)">1,9923.10−23112=0,166.10−23(g)1,9923.10−23112=0,166.10−23(g)

Suy ra nguyên tử khối là: 5,312.10−23.10,166.10−23=32(đvc).">5,312.10−23.10,166.10−23=32(đvc).5,312.10−23.10,166.10−23=32(đvc).

Câu 2. C Câu 3. C Câu 4. C Câu 5. B

Câu 6. D

Chỉ yêu cầu viết phương pháp hoá học của những hợp hóa học theo qui tắc mặt đường chéo, nghĩa là hoá trị của yếu tắc A là chỉ số của nhân tố B hay nhóm nguyên tử B, và hoá trị của B là chỉ số của A (các chỉ số là số về tối giản nhất)

Phần từ bỏ luận

a) (3 điểm). Nguyên tử A có p=12">p=12p=12 bao gồm 3 lớp electron lớp 1 tất cả 2 (e), lớp 2 tất cả 8 (e), lớp 3 gồm 2 (e). Từ phía trên vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử cúa A.

b) (2 điểm). Nguyên tử khối của A là: 162.3=24.">162.3=24.162.3=24.

c) (2 điểm). Hạt nhân nguyên tử A bao gồm số nơtron là: 24−12=12.">24−12=12.

Đề khám nghiệm 15 phút Hóa 8 Chương 1 Đề số 2 được biên soạn từ hầu như thầy giáo viên dạy tốt môn Hóa theo công tác SGK lớp 8 , desotoedge.com gửi đến chúng ta học sinh không thiếu thốn các bài soạn hóa 8 và giải pháp Giải Sách bài xích tập hóa học lớp 8 giúp nhằm học tốt Hóa học 8.