Có 7 Ô Tô Chuyển Thực Phẩm Vào Thành Phố

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học thoải mái và tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong số ấy 6 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 35 tạ cùng ô tô sau cuối chuyển được 42 tạ.Hỏi vừa đủ mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

(Giải góp tớ với các cậu ơi)


*

*

7 oto mang lại duoc so ta thuc pham la:

6x35+42=252(ta).

Bạn đang xem: Có 7 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

trng binh mot oto đến duoc so ta thuc pham la:

252:7=36(ta).

Dap so:36 ta


zải

6 ô tô đầu chở được số tạ hoa màu là :

35*6=210(tạ)

trung bình mỗi xe hơi chở được số tạ thực phẩm là :

(210+42):7=36(tạ)

đ/s: 36 tạ


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Có 7 ô tô chuyển lương thực vào thành phố, trong những số đó 6 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 35 tạ với ô tô sau cuối chuyển được 42 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được số tạ thực phẩm?

Có ai giúp mình mình nha

 


Giải

Tổng cả 6 xe hơi chuyển số thực phẩm vào tp là:

6 × 35 = 210( tạ )

Tổng cả 7 ô tô chuyển số thực phẩm vào tp là:

210 + 42 = 252 ( tạ )

trung bình mỗi xe hơi chuyển được số tạ thực phẩm

252 : 7 = 36 ( tạ )

Đáp số:36 tạ


6 xe hơi đầu chở được :

35 x 6 = 210 ( tạ )

7 ô tô chở được tổng số :

210 + 42 = 252 ( tạ )

Trung bình mỗi ô tô chở được

252 : 7 = 36 ( tạ )


Có 9 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ với 4 ô tô đi sau,mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ.Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được từng nào tấn thực phẩm


Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố,trong đó gồm 5 ô tô đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ cùng 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ.Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấnthực phẩm?


Đáp án:

4 tấn

Giải thích quá trình giải:

5 xe hơi đầu chở được số lương thực là :

36x5=180 (tạ)

4 xe hơi sau chở được số lương thực là:

45x4=180 (tạ)

Trung bình từng xe đưa được số hoa màu là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn


giải

5 ô tô đón đầu chở được số tạ là:

5*36=180( tạ)

4 xe hơi đi sau chở đươc số tạ là

4*45=180(tạ)

trung bình mỗi ô tô chuyển được số tấn lương thực là

(180+180):2=180(tạ)

180 tạ=18 tấn

đ/s 18 tấn


Có 9 ô tô chuyển thực phẩmvào thành phố,trong đó gồm 5 xe hơi đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ cùng 4 xe hơi đi sau,mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ.Hỏi mức độ vừa phải mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


5 ô tô mũi nhọn tiên phong chuyển được là:

(36 imes5=180) ( tạ )

4 ô tô đi sau gửi được là:

(45 imes4=180) ( tạ )

Cả 9 ô tô chuyển được là:

(180+180=360) ( tạ )

Trung bình mỗi ô tô chuyển được là:

(360div9=40) ( tạ )

Đổi: 40 tạ = 4 tấn

Đáp số: (4) tấn


5 ô tô tiên phong chở được số thực phẩm là:

36 x 5 = 180(tạ)

4 xe hơi đi sau chở được số lương thực là:

45 x 4 =180 (tạ)

Tổng số thực phẩm các ô đánh chở được là:

180+180 = 360 (tạ) =36 tấn

Đáp số:36 tấn

CHÚC BẠN HỌC TỐT!


có 7 xe hơi chuyển gửi thực phẩm vào tp ,trong kia 4 ô tô mũi nhọn tiên phong mỗi xe hơi chuyển được 35 tạ ,3 xe hơi đi sau mỗi ô tô chuyển được 56 tạ .Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu thực phẩm


Có 9 xe hơi chuyển lương thực vào thành phố,trong kia 5 xe hơi đi đầu,mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ .Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được từng nào tấn thực phẩm

(5)ô tô đi đầu chở được số sản phẩm là:

(36 imes5=180)(tạ)

(4)ô đánh đi sau chở được số hàng là:

(45 imes4=180)(tạ)

Trung bình mỗi xe hơi chuyển được số tạ lương thực là:

(left(180+180 ight)div9=40)(tạ)

Đổi:(40)tạ(=)(4)tấn.

Xem thêm:


Có 6 ô tô chuyển hoa màu vào thành phố,trong kia 5 ô tô đi đầu ,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và xe hơi đi sau đưa 42 tạ.Trung bình mỗi ô tô chuyển được từng nào tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế


5 xe hơi chở số tạ thực phẩm là :

36 x 5 = 180 ( tạ )

trung bình mỗi ô tô chở số tạ hàng là :

( 180 + 42 ) : 6 = 37 ( tạ )

Đs


5 ô tô tiên phong chuyển được số hoa màu là:

36x5=180(tạ thực phẩm)

Cả 6 xe hơi chuyển được số tạ lương thực là:

180+42=222(tạ thực phẩm)

Trung bình mỗi xe hơi chuyển được số tạ thục phẩm là:

222:6=37( tạ thực phẩm)

Đáp số: 37 tạ thực phẩm.

Chúc bàn sinh hoạt tốt.


Có 9 xe hơi chuyển hoa màu vào thành phố, trong số ấy có 5 xe hơi đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ với 4 xe hơi sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


Số tạ thực phẩm bởi 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm vì chưng 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của người tiêu dùng là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm vày 9 xe hơi chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thay 3 bước giải làm việc giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) khi giải bài bác này ta đã nắm tổng các số hạng đều bằng nhau bằng phép nhân


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong số ấy có 5 ô tô đi đầu, mỗi xe hơi chuyển được 36 tạ và 4 xe hơi sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa phải mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm? bao gồm cách ngăn nắp không?


Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong số ấy có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi xe hơi chuyển được 45 tạ. Hỏi vừa đủ mỗi xe hơi chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?


Số tạ thực phẩm bởi 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm vì chưng 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của bạn là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm vì chưng 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình xe hơi chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng rất có thể thay 3 bước giải ở giữa bởi 1 cách giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 xe hơi chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) lúc giải bài bác này ta đã cụ tổng các số hạng đều bằng nhau bằng phép nhân


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên