Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

việc chia số tất cả hai chữ số mang lại số bao gồm một chữ số toán lớp 3 con được học cách triển khai phép tính chia. Cùng mày mò bài học tập này với desotoedge.com nhé!Bài học tập này desotoedge.com hỗ trợ cho các con quá trình thực hiện bài toán chia số gồm hai chữ số mang lại số gồm một chữ số toán lớp 3, cùng rất đó là các dạng bài bác tập vận dụng. Để vắt chắc lưu giữ lâu, những con cần liên tục ôn tập cần mẫn làm bài tập.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Phân chia số tất cả hai chữ số đến số bao gồm một chữ số

1.1. Phía dẫn tiến hành phép chia

Ví dụ: tiến hành phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 chia 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 chia 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bằng 2,

Hạ 4, được 24 phân chia 3 bằng 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số lưu ý khi triển khai chia

Đặt tính theo như đúng cột, đúng số, đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện phép tính từ bỏ trái sáng phải, từ bỏ cột hàng chục và hàng 1-1 vị.

Mỗi lần tính đều yêu cầu trải qua bố bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; mỗi lần chia đều được một chữ số sinh hoạt thương

3. Bài tập thực hành thực tế - có lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Phương pháp làm

*

3.1.2. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Cách giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 phân tách 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bởi 1

Hạ 2, được 12 chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0

*

6 phân chia 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bằng 1

Hạ 5, được 15 phân tách 5 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 15 trừ 15 bởi 0

*

6 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0

*

7 chia 2 bởi 3; viết 3

3 nhân 2 bởi 6; 7 trừ 6 bởi 1

Hạ 0, được 10 phân chia 2 bằng 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

3.2. Dạng 2: bài toán đố

3.2.1. Phương pháp làm

*

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Mẹ tất cả 18 trái cam, mẹ chia mang lại Lan ⅓ số cam mà bà mẹ có. Hỏi Lan gồm bao nhiêu quả cam?

Bài 2: Năm nay bà mẹ 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bằng ¼ tuổi của mẹ. Hỏi hiện thời Minh từng nào tuổi?

Bài 3: từng ngày Hải phải đi bộ tới trường với thời gian là ⅕ giờ.

Xem thêm:

Hỏi thời gian mà Hải đi trường đoản cú nhà đi học là bao nhiêu phút?

3.2.3. Cách giải

Bài 1:

Lan bao gồm số quả cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được bà bầu cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của chị em 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh hiện tại là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy bây giờ Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 giờ đồng hồ = 60 phút

Thời gian mà lại Hải đi đi học là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi từ bỏ nhà đến lớp hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính cực hiếm biểu thức

3.3.1. Phương pháp làm

*

3.3.2. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Biện pháp giải

Bài 1:

Thực hiện tại phép tính theo trang bị tự nhân phân chia trước, cộng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện phép tính theo trang bị tự từ bỏ trái sang đề nghị ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: kiếm tìm x

3.4.1. Cách làm

*

3.4.2. Bài bác tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: search y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Cách giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài tập từ bỏ luyện (Bài tập không tồn tại lời giải)

4.1. Bài tập

Bài 1: tiến hành tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán được 76kg gạo, ngày trang bị hai bán được ¼ ngày lắp thêm nhất. Hỏi ngày sản phẩm 2 bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa gấp được 45ngôi sao, Hà vội được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp đầy đủ chỉ được ⅓ số ngôi sao 5 cánh của Hoa với Hà. Hỏi Mai vội vàng được bao nhiêu ngôi sao?

Bài 5: tra cứu x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: tìm y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học xuất sắc bài toán chia số gồm hai chữ số đến số có một chữ số toán lớp 3, con đề xuất nắm có thể những kỹ năng trọng tâm, luyện tập các bài tập. Phụ huynh rất có thể theo dõi desotoedge.com để cập nhật những thông tin có lợi nhé!