CÁCH LÀM SƠ ĐỒ TƯ DUY

Làm gắng nào để chúng ta có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện các mối dục tình giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo nên một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây cất mà bạn chọn nên phụ thuộc vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục đích của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy nghĩ về khán giả của khách hàng khi tạo thành sơ đồ bốn duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó đề xuất phải cụ thể đến nút nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ bốn duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?