Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim

<00:31.93>Bao đêm trôi qua chia sẻ thêm buốt giá bán con tim.

Bạn đang xem: Bao đêm trôi qua chỉ thêm buốt giá con tim

<00:36.06>Nhớ hoài mặc dù cho là vào giấc mơ.
<00:41.95>Bao năm qua đi có vẻ thiết yếu yêu thương ai.
<00:46.06>Vẫn yêu em đề xuất chẳng yêu được ai.
<00:50.57>
<00:51.19>Người tôi yêu thương, thức giấc giấc vào thời gian trưa tốt ban chiều.
<00:56.45>Và thông thường có thói quen ưng ý nuông chiều chiều.
<01:01.24>Mong fan kia đang đọc, không giỏi giận dỗi vu vơ.
<01:06.65>Vì em tôi ni vẫn tồn tại nkhiến thơ.
<01:10.16>
<01:10.51>Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt không thể dỗ dành.
<01:15.47>Thì xin ai cơ hãy khóc với hồ hết cảm thông của bản thân mình.
<01:20.46>Em sẽ kết thúc khóc, em đang cười cợt thôi.
<01:25.56>Vì fan tôi yêu giận dỗi nên mít ướt như thế thôi !
<01:30.23>
<01:30.57>Nếu nhì fan lỡ bao gồm cãi cự không thể giải hòa.
<01:35.56>Thì xin ai kia dấn lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng đề nghị bởi vì mình.
<01:40.69>Em thôi giận dỗi, em đã cười cợt thôi.
<01:45.76>Vì fan tôi yêu nhất chỉ tất cả em mà lại thôi.
<01:51.10>Yêu em thọ rồi
<02:06.58>
<02:22.24>Bao tối trôi qua mách nhỏ buốt giá bán trái tim.
<00:36.06>Nhớ hoài dù cho là vào giấc mơ.
<00:41.95>Bao năm qua đi có lẽ cần yếu yêu thương ai.
<00:46.06>Vẫn yêu em đề xuất chẳng yêu được ai.
<00:50.57>
<02:22.25>Người tôi yêu thương, tỉnh giấc giấc vào tầm khoảng trưa tốt ban chiều.
<02:27.46>Và thông thường có kinh nghiệm thích hợp nuông chiều.
<02:32.24>Mong người kia vẫn đọc, không giỏi giận dỗi vu vơ.
<02:37.53>Vì em tôi nay vẫn còn đấy nkhiến thơ.
<02:41.18>
<02:41.45>Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt quan yếu dỗ dành riêng.
<02:46.23>Thì xin ai kia hãy khóc cùng với số đông thông cảm của mình.
<02:51.41>Em đang xong xuôi khóc, em sẽ cười cợt thôi.
<02:56.50>Vì bạn tôi yêu giận dỗi nên mkhông nhiều ướt điều này thôi !
<03:01.36>
<03:01.56>Nếu hai người lỡ có những cự cãi cần thiết giải hòa.
<03:06.51>Thì xin ai kia dấn lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng nên bởi bản thân.
<03:11.64>Em thôi hờn giận, em đã cười cợt thôi.
<03:16.67>Vì tín đồ tôi yêu tuyệt nhất chỉ bao gồm em nhưng mà thôi.
<03:21.38>
<03:22.29>Nếu một ngày em lỡ khóc sướt mướt cấp thiết dỗ dành riêng.
<03:26.93>Thì xin ai tê hãy khóc, khóc cùng em.
<03:38.12>Giận dỗi đề xuất mít ướt nhỏng vậy thôi !!!
<03:41.39>
<03:41.99>Nếu hai tín đồ lỡ bao gồm cãi cự thiết yếu giải hòa.
<03:47.03>Thì xin ai cơ thừa nhận lỗi, dẫu lỗi ấy chẳng nên bởi vì mình.
<03:52.04>Em thôi giận hờn, em đang mỉm cười thôi.
<03:57.06>Vì bạn tôi yêu nhất chỉ gồm em nhưng mà thôi.
<04:02.67>Yêu em lâu rồi.

ar: Chi Dan
ti: Nguoi Toi Yeu
al: Nguoi Toi Yeu
<00:31.93>Bao m tr i qua ch th m bu t gia con tim.
<00:36.06>Nh hoa i du la vào gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.
<00:50.57>
<00:51.19>Ng i t i y u, t nh gi c va o lu c tr a tuyệt ban bỏ ra u.
<00:56.45>Va th ng co tho i thân quen thi ch nu ng đưa ra u.
<01:01.24>Mong ng i kia s hi u, kh ng xuất xắc gi n h n vu v.
<01:06.65>Vi em t i ni v n co n ng y th.
<01:10.16>
<01:10.51>N u m t nga y em l kho c s t m t ch ng th d domain authority nh.
<01:15.47>Thi xin ai cơ h y kho c v i nh ng c m th ng c a đưa ra nh mi nh.
<01:trăng tròn.46>Em s ng ng kho c, em s c i th i.
<01:25.56>Vi ng i t i y u gi n d i n n mi t t nh v y th i !
<01:30.23>
<01:30.57>N u nhị ng i l co nh ng c i v ch ng th gi i ho a.
<01:35.56>Thi xin ai kia nh n l i, d u l i y ch ng ph i bởi vì mi nh.
<01:40.69>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<01:45.76>Vi ng i t i y u duy nh t ch teo em ma th i.
<01:51.10>Y u em l u r i
<02:06.58>
<02:22.24>Bao m tr i qua ch th m bu t gia con tim.
<00:36.06>Nh hoa i du la vào gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.

Xem thêm:

<00:50.57>
<02:22.25>Ng i t i y u, t nh gi c va o lu c tr a giỏi ban đưa ra u.
<02:27.46>Va th ng co tho i thân quen thi ch nu ng bỏ ra u.
<02:32.24>Mong ng i cơ s hi u, kh ng tốt gi n h n vu v.
<02:37.53>Vi em t i nay v n co n ng y th.
<02:41.18>
<02:41.45>N u m t nga y em l kho c s t m t ch ng th d da nh.
<02:46.23>Thi xin ai kia h y kho c v i nh ng c m th ng c a chi nh ngươi nh.
<02:51.41>Em s ng ng kho c, em s c i th i.
<02:56.50>Vi ng i t i y u gi n d i n n mi t t nh v y th i !
<03:01.36>
<03:01.56>N u hai ng i l co nh ng c i v ch ng th gi i ho a.
<03:06.51>Thi xin ai tê nh n l i, d u l i y ch ng ph i bởi mày nh.
<03:11.64>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:16.67>Vi ng i t i y u duy nh t ch co em ma th i.
<03:21.38>
<03:22.29>N u m t nga y em l kho c s t m t ch ng th d domain authority nh.
<03:26.93>Thi xin ai cơ h y kho c, kho c cu ng em.
<03:38.12>Gi n d i n n mi t t nh v y th i !!!
<03:41.39>
<03:41.99>N u nhị ng i l co nh ng c i v ch ng th gi i ho a.
<03:47.03>Thi xin ai kia nh n l i, d u l i y ch ng ph i bởi mi nh.
<03:52.04>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:57.06>Vi ng i t i y u duy nh t ch teo em ma th i.
<04:02.67>Y u em l u r i.

ar: Chi Dan
ti: Nguoi Toi Yeu
al: Nguoi Toi Yeu
<00:31.93>Bao m tr i qua ch th m bu t giá chỉ trái tim.
<00:36.06>Nh hoà i dù là vào gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.
<00:50.57>
<00:51.19>Ng i t i y u, t nh gi c với o lú c tr a hay ban bỏ ra u.
<00:56.45>Và th ng gồm thó i quen thuộc thí ch nu ng chi u.
<01:01.24>Mong ng i cơ s hi u, kh ng tốt gi n h n vu v.
<01:06.65>Vì em t i ni v n cò n ng y th.
<01:10.16>
<01:10.51>N u m t ngà y em l cực nhọc c s t m t ch ng th d dà nh.
<01:15.47>Thì xin ai cơ h y cực nhọc c v i nh ng c m th ng c a chí nh mì nh.
<01:trăng tròn.46>Em s ng ng cạnh tranh c, em s c i th i.
<01:25.56>Vì ng i t i y u gi n d i n n mí t t nh v y th i !
<01:30.23>
<01:30.57>N u nhì ng i l bao gồm nh ng c i v ch ng th gi i hò a.
<01:35.56>Thì xin ai cơ nh n l i, d u l i y ch ng ph i bởi vì mì nh.
<01:40.69>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<01:45.76>Vì ng i t i y u duy nh t ch có em mà lại th i.
<01:51.10>Y u em l u r i
<02:06.58>
<02:22.24>Bao m tr i qua ch th m bu t giá con tim.
<00:36.06>Nh hoà i dù cho là vào gi c m.
<00:41.95>Bao n m qua i d ng nh ch ng th y u ai.
<00:46.06>V n y u em n n ch ng y u c ai.
<00:50.57>
<02:22.25>Ng i t i y u, t nh gi c với o lú c tr a xuất xắc ban đưa ra u.
<02:27.46>Và th ng bao gồm thó i thân quen thí ch nu ng chi u.
<02:32.24>Mong ng i cơ s hi u, kh ng xuất xắc gi n h n vu v.
<02:37.53>Vì em t i ni v n cò n ng y th.
<02:41.18>
<02:41.45>N u m t ncon kê y em l cạnh tranh c s t m t ch ng th d dà nh.
<02:46.23>Thì xin ai cơ h y khó khăn c v i nh ng c m th ng c a chí nh mì nh.
<02:51.41>Em s ng ng cạnh tranh c, em s c i th i.
<02:56.50>Vì ng i t i y u gi n d i n n mí t t nh v y th i !
<03:01.36>
<03:01.56>N u nhì ng i l có nh ng c i v ch ng th gi i hò a.
<03:06.51>Thì xin ai cơ nh n l i, d u l i y ch ng ph i vì chưng mì nh.
<03:11.64>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:16.67>Vì ng i t i y u duy nh t ch gồm em cơ mà th i.
<03:21.38>
<03:22.29>N u m t ncon kê y em l nặng nề c s t m t ch ng th d dà nh.
<03:26.93>Thì xin ai kia h y nặng nề c, kho c cu ng em.
<03:38.12>Gi n d i n n ngươi t t nh v y th i !!!
<03:41.39>
<03:41.99>N u nhị ng i l có nh ng c i v ch ng th gi i hò a.
<03:47.03>Thì xin ai tê nh n l i, d u l i y ch ng ph i vị mì nh.
<03:52.04>Em th i gi n d i, em s c i th i.
<03:57.06>Vì ng i t i y u duy nh t ch gồm em cơ mà th i.
<04:02.67>Y u em l u r i.