Báo cáo bài tập lớn xác suất thống kê

... F61) Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 10 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Ta dấn bảng kết quả: Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh 11 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Biện luận:         ... Câu Sinh viên: Nguyễn Hoàng Minh BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Lượng sữa vậy 16 bò cho nghe loại nhạc khác (nhạc nhẹ, nhạc rốc, nhạc cổ điển, nhạc) thống bảng sau đây: Nhạc vơi Nhạc rộc rạc ... Nguyễn Hoàng Minh 356 3,1 111 3,4 118 BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ – NHÓM Biện luận:      n = 12 trường đoản cú bảng kết quả, ta tra cứu hệ số đối sánh tương quan r = 0,177098 hệ số xác định r² = 0,031364 quý hiếm T...

Bạn đang xem: Báo cáo bài tập lớn xác suất thống kê

*

... MỤC LỤC bài bác báo cáo bài bác tập to .1 Xác suất thống .1 MỤC LỤC .2 I.Dạng tập: phân tích phương không nên yếu tố 33 A KHÁI NIỆM THỐNG KÊ: ... Quý giá X1(thời gian) 115 cực hiếm X2 (nhiệt độ) BÀI 2: gồm báo cáo viên A,B,C,D nói nhà đề.sau thời gian(tính phút)mà báo báo cáo viên thực hiện buổi báo vị trí khác nhau: A: 25 29 30 42 35 B: 35 ... V.Kết luận F=2.33 37 3,902 1
*


*


*


*


Xem thêm: Báo Cáo Thẩm Tra Của Ban Kinh Tế - Xã Hội Hđnd Xã, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Ban Kinh Tế
... Tuyến đường tính không? ) Tìm con đường hồi quy Y X X 210 90 240 50 240 270 13 0 270 90 240 13 0 17 0 50 17 0 210 Y 255 11 5 255 35 275 315 13 5 355 13 5 295 17 5 235 75 19 5 235 bài làm: • • Dạng bài: bài bác toán kiểm ... – 1; nm(r – 1) ; – α = 2,9 011 2 → chưng bỏ nguyên tố H A → Năng suất nhờ vào vào nghề = 2,9 011 2 → chưng bỏ nhân tố H  35,55285 = F > F B m – 1; nm(r – 1) ; – α → Năng suất phụ thuộc vào nghề phụ  3 01, 7487 ... Bảng số liệu thu nhập cá nhân số hộ khớp ứng với ngành nghề nói sau (mức chân thành và ý nghĩa 5 %): Nghề phụ (3 ) Nghề (2 ) (1 ) bài xích làm: • • Dạng bài: phân tích phương sai nhị yếu tố gồm lặp trả thuyết:  H suất không...