Bai tap thanh toan quoc tec tế có lời giải

các bài tập này vị mình từ giải nên đương nhiên sẽ không tránh khỏi cái không đúng sót. Hi vọng đóng góp của bản thân sẽ có ích cho bạn.

Bạn đã xem: lí giải giải bài tập thanh toán quốc tế


Bạn đang xem: Bai tap thanh toan quoc tec tế có lời giải

*

Xem thêm:

*

BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. HUỲNH BÁ HỌC 1/7 GIẢI BÀI TẬP MÔN TT TT QUỐC TẾ Họ với tên: Huỳnh Bá học tập Lớp: CĐ QTVP K32C GIẢI BÀI TẬP MÔN TIỀN TỆ THANH TOÁN QUỐC TẾ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN:Câu 1. đưa sử tại một ngân hàng thương mại có bảng niêm yết giá chỉ như sau: USD/VND: 17.650 – 71 GBP/USD: 1,6568 – 00 AUD/USD: 0,7894 – 24 USD/JPY: 114,81 – 00 EUR/USD: 1,2692 – 12 chỉ ra tỷ giá chỉ mà bank sẽ áp dụng khi quý khách hàng muốn: a) mua USD bằng VND b) bán EUR lấy USD c) chào bán USD rước EUR d) chào bán JPY đem USD e) cung cấp GBP lấy USD f) chào bán USD lấy AUD. BÀI GIẢI a) khách hàng: sở hữu USD bằng VND → Ngân hàng: chào bán USD mua VND; Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá bán USD/VND = 17.671. B) khách hàng: bán EUR đem USD → Ngân hàng: download EUR cung cấp USD; Vậy bank sẽ áp dụng tỷ giá thiết lập EUR/USD = 1,2692. C) khách hàng: phân phối USD đem EUR → Ngân hàng: mua USD buôn bán EUR; Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá thành EUR/USD = 1,2712. D) khách hàng: phân phối JPY đem USD → Ngân hàng: thiết lập JPY bán USD; Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá thành USD/JPY = 115,00. E) khách hàng hàng: bán GBP mang USD → Ngân hàng: tải GBP phân phối USD; Vậy bank sẽ áp dụng tỷ giá tải GBP/USD = 1,6568. F) khách hàng: buôn bán USD mang AUD → Ngân hàng: cài USD buôn bán AUD; Vậy ngân hàng sẽ vận dụng tỷ giá thành AUD/USD = 0,7924.Câu 2. Trả sử tại một ngân hàng thương mại có bảng yết giá như sau: USD/VND: 16.850 – 71 USD/JPY: 114,81– 00 GBP/USD: 1,6568 – 00 EUR/USD: 1,2248 – 98 AUD/USD: 0,6894 – 24 xác định tỷ giá với đối khoản tương ứng khi người tiêu dùng muốn tiến hành các thanh toán giao dịch sau: a) khách hàng muốn thiết lập 120.000 USD bởi VND? b) người tiêu dùng muốn bán 960.000 EUR rước USD? c) người sử dụng muốn cung cấp 92.500 USD rước EUR? d) quý khách bán 12.358.000 JPY mang USD? e) khách hàng muốn sở hữu 28.320 GBP bằng USD? f) khách hàng muốn bán 56.900 USD rước AUD? BÀI GIẢI a) người tiêu dùng muốn mua 120.000 USD bằng VND Phân tích: người sử dụng bán VND thiết lập 120.000 USD ngân hàng mua VND cung cấp 120.000 USD ngân hàng bán 120.000 USD bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giá cả USD/VND = 16.871. Vậy khi người tiêu dùng muốn mua 120.000 USD, số VND bắt buộc trả: 16.871 x 120.000 USD = 2.024.520.000 VND b) quý khách muốn chào bán 960.000 EUR rước USD Phân tích: quý khách bán 960.000 EUR mua USD ngân hàng mua 960.000 EUR bán USD bank mua 960.000 EUR bắt buộc sẽ vận dụng tỷ giá mua EUR/USD = 1,2248 Vậy khi quý khách hàng muốn bán 960.000 EUR lấy USD, số USD khách hàng có được: 1,2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD c) quý khách muốn cung cấp 92.500 USD rước EUR Phân tích: khách hàng bán 92.500 USD cài đặt EUR bank mua 92.500 USD bán EUR