BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG NÂNG CAO

Ở một loại thực vật, A là gem trội phương pháp tính trạng hoa kép; a là gen lặn giải pháp tính trạng hoa đơn.

Bạn đang xem: Bài tập lai một cặp tính trạng nâng cao

a) Sự tổng hợp giữa 2 alen trên tạo ra mấy đẳng cấp gen, viết các kỉểu ren đó?

b) Khi giao hợp ngẫu nhiên, gồm bao nhiêu phong cách giao phối không giống nhau từ các kiểu gene dó? Xác định công dụng của mỗi đẳng cấp giao phối.

HƯỚNG DẦN

Quy ước: A: gen chính sách tính trạng hoa kép.

a: gen vẻ ngoài tính trạng hoa đơn.

a) Số thứ hạng gen: Sự tổ hợp 2 alen A, a tạo thành 3 loại gen AA, aa và Aa.

b) Số đẳng cấp giao phối với kết quả: gồm 6 giao diện giao phôi khác nhau, kết quả:

1. (P_1): AA × AA → (F_1 – 1): 100% AA , TLKH: 100% hoa kép

2. (P_2): AA × Aa → (F_1 – 2): 50% AA: 50%Aa , TLKH: 100% hoa kép

3. (P_3): AA × aa → (F_1 – 3) :100% Aa , TLKH: 100% hoa kép

4. (P_4): Aa × Aa → (F_1 – 4): 25%AA: 50%Aa:25%aa; TLKH: 75% hoa kép; 25% hoa đơn

5. (P_5): Aa × aa → (F_1 – 5): 50% Aa: một nửa aa; TLKH: 50% hoa kép: một nửa hoa đơn

6. (P_6): aa × aa → (F_1 – 6): 100% aa; TLKH: 100% hoa đơn

 

Ví dụ 2: cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa trắng thu được F1. Liên tục cho F1 tự thụ phấn thì chiếm được F2 gồm 950 cây hoa đỏ và 271 cây hoa trắng. Biện luận với viết sơ đồ lai từ p. đến F2.

Hướng dẫn

Bước 1: xác minh tương quan liêu trội - lặn với quy cầu gen

Xét tỷ lệ phân ly kiểu dáng hình làm việc F2, ta có:

Hoa đỏ/ hoa trắng =(950 over 271 approx 3 over 1) → hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng.

Quy mong gen: A: hoa đỏ


a: hoa trắng

Bước 2: xác minh kiểu gen của khung người đem lai

(F_2) phân ly 3 trội:1 lặn → (F_1) dị hợp bao gồm kiểu ren là Aa ( hoa đỏ)

P với 2 vẻ bên ngoài hình tương phản mà F1 đồng hình bông hoa đỏ → phường thuần chủng tất cả kiểu gen AA × aa

Bước 3: Viết sơ đồ dùng lai với hình dạng gen vừa tra cứu được

Ta bao gồm sơ đồ vật lai:

Dạng 2: BIẾT KlỂU HÌNH CỦA CON. XÁC ĐỊNH KIÊU ren CỦA BỐ MẸ

2.1. Đối với sinh thiết bị sinh sản những

Ta vận dụng được định quy định đồng tính và định phương tiện phân tính.

a) cách thức giải

- khẳng định tính trạng trội, lặn (Vận dụng định chính sách đồng tính cùng phân li).

- Quy ước gen.

- Từ tỉ trọng phân li phong cách hình ta suy ra giao diện gen của rứa hệ trước.

- Lập sơ đồ vật lai.

b) bài tập áp dụng

Bài 1. A) Khi khảo sát tính trạng kiểu dáng quả, vày một gen quy đinh. Bạn ta đem lai thân cây trái tròn cùng với cây trái bầu, thu dược (F_1) hàng loạt có quả tròn.

- Từ tác dụng trên, ta có thể kết luận dược diều gì?

- cho biết kết trái (F_2)?

b) phụ thuộc kiểu hình cây trái tròn đời (F_1) ta hoàn toàn có thể biết chắc hẳn rằng kiểu gen của bọn chúng hay không? vị sao? Hãy nêu cách thức xác định phong cách gen của chúng.


HƯỚNG DẨN

a) * tóm lại từ kết quả:

Khi lai thân cây qua tròn cùng với cây quả bầu, thu được đời (F_1): 100% quả tròn. Tính trạng dt theo định nguyên lý đồng tính của Menđen. Suy ra:

+ p. đều thuần chủng.

+ Tính trạng quả tròn trội hoàn toàn so cùng với tính trạng quả bầu

+ (F_1) là những cá thể dị hợp về tính chất trạng này.

Kết trái

- Quy ước: A: trái tròn.

a: trái bầu.

- mẫu mã gen của p : AA (quả tròn) × aa (quả bầu)

- Sơ đồ vật lai phường : AA (quả tròn) × aa (quả bầu)

(G_P) : A a

(F_1) : Aa (100% quả tròn)

(G_F_1) : (A: a) × (A: a)

(F_2) : 1AA : 2Aa : laa

(3 quả tròn : 1 trái bầu)

b) phụ thuộc kiểu hình câv quả tròn đời (F_2), ta chưa chắc chắn được chắc hẳn rằng kiểu gene của chúng.

- vì kiểu gen có thể AA hoặc Aa.

- Muốn khẳng định gen, ta dựa vào một trong hai phương pháp sau:

1. Lai phân tích

- mang đến cây trái tròn lai cùng với cây quả bầu.

- Dựa vào kết quả lai phân tích xác định kiểu gene của cây quả tròn

- giả dụ (F_B): 100% trái tròn thì cây quả tròn tất cả kiểu gen AA

phường : AA (quả tròn) × aa (quả bầu)


GP : A a

(F_1) : Aa (100% quả tròn)

- trường hợp FB đến tỉ lệ 1 trái tròn : 1 quả thai thì cây quả tròn bao gồm kiểu gen Aa

P: Aa (quả tròn) × aa (quả bầu)

GP: A ; a a

(F_1): 1 Aa : 1aa ( 1 quả tròn : 1 quả bầu)

2. Cho tự thụ phấn

- nếu như đời con cho 1 kiểu hình thì cây đó bao gồm kiểu gene AA

 AA × AA → 100%AA

- nếu đời con cho 2 nhiều loại kiểu hình thì cây đo tất cả kiểu gen Aa

Aa × Aa  → 3A- : 1aa

2.2. Đối với sinh vật tạo ít (trâu, bò.., người): bởi không theo đúng quy phương pháp số lớn bắt buộc không áp dụng được định công cụ đồng tính với phân li.

Xem thêm: cách nấu cơm gạo lứt đậu đỏ

Phương pháp giải: xác định tính trạng trội, lặn: Ta phụ thuộc cặp bố, bà mẹ nào gồm cùng hình dạng hình, sinh con bao gồm kiểu hình khác phụ huynh thì dạng hình hình của phường là trội so với tính trạng kia.

- Quy ước gen.

- dựa vào cá thể mang tính chất trạng lặn, vẻ bên ngoài gen đồng thích hợp lặn, để suy ra kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội.

- Lập sơ đồ lai.

Dạng 3: TRƯỜNG HỢP TÍNH TRỘI KHÔNG HOÀN TOÀN

3.1. Biết ren trội lặn, đẳng cấp gen của p Xác định kết quả lai

a) cách thức giải

• Trội không hoàn toàn là trường hòa hợp gen lao lý tính trạng trội không hoàn toàn lấn át gen nguyên lý tính trạng lặn. Vị vậy, ở hình trạng gen dị hợp biểu lộ tính trạng trung gian thân trội cùng lặn.


• lúc quy ước gen mang lại trường phù hợp trội không hoàn toàn ta quy mong cả cặp alcn.

• công việc để giải dạng này là:

+ Quy cầu gen

+ Từ hình dáng gen của p ta khẳng định giao tử

+ Lập sơ đồ dùng lai của p. Suy ra tỉ lệ phong cách gen, tỉ lệ mẫu mã hình của ráng hệ sau.

b) bài xích tập áp dụng:

B là gen dụng cụ tính trạng lá rộng, b: quy dịnh lá hẹp. B trội không trọn vẹn so cùng với b phải kiểu gen dị hợp biểu lộ lá trung bình.

1/ Hãy quy mong gen về tính chất trạng hích thước lá.

2/ Xác định công dụng thê hệ lai. Cho thấy các cặp bố mẹ có kiểu hình như sau:

a) (P_1): Cây gồm lá rộng lớn × cây gồm lá trung bình

b) (P_2): Cây gồm lá trung bình × cây gồm lá trung bình

c) (P_3): Cây có lá mức độ vừa phải × cây có lá hẹp.

l/ Quy ước: BB: Cây tất cả lá rộng;

bb: Cây bao gồm lá hẹp;

Bb: Cây gồm lá trung bình

2/ a) (P_1) : BB (lá rộng) × Bb (lá trung bình)

→ (F_1 – 1) tất cả TLKG: 1BB : lBb

TLKH: 1 cây tất cả lá rộng lớn : 1 cây tất cả lá trung bình

b) (P_2): Bb (lá trung bình) × Bb (lá trung bình)

TLKG: 1BB : 2Bb : lBb

TLKH: 1 cây gồm lá rộng : 2 cây gồm lá mức độ vừa phải : 1 cây tất cả lá hẹp


c) (P_3): Bb (lá trung bình) × bb (lá hẹp)

TLKG: 1Bb: 1bb

TLKH: 1 cây có lá mức độ vừa phải : 1 cây gồm lá hẹp.

3.2. Biết tỉ lệ thứ hạng hình của chũm hệ sau xác minh kiểu gene của P:

a) cách thức giải

+ bước 1: Trong khối hệ thống các phép lai, phụ thuộc vào phép lai nào đến tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 để tóm lại về quy luật.

+ bước 2: Quy ước gen (cả cặp gen)

+ bước 3: tự tỉ lệ hình dáng hình của mỗi phép lai ta suy ra hình dạng gen tương xứng của P.

+ bước 4: Lập sơ vật lai đế chứng tỏ kết quả.

b) bài tập áp dụng

Khi xét sự di truyền tính trạng color một chủng loại hoa, tín đồ ta triển khai các phép lai cùng thu dược hiệu quả sau:

Phép lai 1. ♀ Hoa phấn white × ♂ Hoa phấn trắng

(F_1 – 1): 327 cây hoa phấn trắng.

Phép lai 2: ♀Hoa phấn hồng × ♂ Hoa phấn trắng

(F_1 – 2) : 398 cây hoa phấn hồng ; 403 cây hoa phấn trắng.

Phép lai 3. ♀ Hoa phấn hồng × ♂ Hoa phấn hồng

(F_1 – 3) : 152 cây hoa phấn đỏ; 297 cây hoa phấn hồng ; 149 cây hoa phấn trắng.

Biết màu sắc phấn hoa vày một gene quy định, tính trạng hoa phấn đỏ trội đối với hoa phấn trắng.


1/ Giải thích điểm lưu ý di truyền tính trạng màu sắc phấn hoa với lập sơ đồ các phép lai.

2/ nếu như muốn ngay (F_1) dồng tính, hình dáng gen với kiểu hình của P rất có thể như thể nào?

3/ nếu còn muốn (F_1) phân li giao diện hình tỉ lệ 1 : 1, hình dáng gen của P rất có thể như núm nào?

HƯỚNG DẪN

1/ a) Đặc điểm di truyền cùng sơ đồ vật lai.

+ Xét kết vượt phép lai 3: (F_1 – 3) xuất hiện tỉ lệ kiểu hình: Hoa đỏ : hoa hồng : Hoa white = 152 : 297 : 149 ≈1:2:1. Đây là tỉ trọng của ngôi trường hợp di truyền tính trạng trội lặn không hoàn toàn.

+ Quy ước: AA: Hoa phấn đỏ; Aa: Hoa phân hồng; aa: Hoa phấn trắng,

b) các sơ đồ vật lai:

+ Sơ vật phép lai 1: (P_1): aa (trắng) × aa (trắng)

(Lập sơ trang bị lai)

+ Sơ thiết bị phép lai 2: (P_2): ; Aa (hồng) × aa (trắng)

(Lập sơ thiết bị lai)

+ Sơ vật dụng phép lai 3: (P_3): Aa (hồng) × Aa (hồng)

(Lập sơ trang bị lai)

2/ mong muốn ngay (F_1) đồng tính, phong cách gen và kiều hình của phường có thể:

P: AA (đỏ)× AA (đỏ)

Hoặc: P: aa (trắng) × aa (trắng)

Hoặc: P: A A (đỏ) × aa (trắng)

(Lập các sơ đồ lai)

3/ (F_1) phân li thứ hạng hình tỉ lệ 1 : 1 → hình trạng gen cùng kiểu hình của p. Có thể:


P: Aa (hồng) × aa (trắng) hoặc P: Aa (hồng) × AA (đỏ)

(Lập những sơ đồ dùng lai) 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - coi ngay