BÀI TẬP BÌNH SAI ĐƯỜNG CHUYỀN KINH VĨ PHÙ HỢP

GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNGI.Bài toán thuận nghịch – bình saiBài tập 1:Cho đoạn thẳngcó độ nhiều năm 120,250Hãy khẳng định tọa độ điểm, góc định hướng= 140 17′, biết điểm= 500,00= 500,00tọa độ là:?Gợi ý:Ta có:∆∆Như vậy:= cos= sin= 120,250 × cos= 120,250 × sin==+∆+ ∆= −92,498= 76,839= 407,502= 576,839Bài tập 2:Cho 2 điểm,có tọa độ như sau:= 750,00= 500,00= 750,25= 600,00Hãy xác minh độ nhiều năm cạnh, cùng tìm quý giá góc định hướng nghịch của cạnh này trường hợp biết góc định hướng thuận làGợi ý:Đầu tiên tính :∆∆==Để tính góc định hướng, để ý xem xét vệt của ∆,∆= #∆$− = 0,25− = 100 ,00+∆= %&" chảy *∆∆$= 100,00.

Bạn vẫn xem: bài xích tập trắc địa đại cương có hướng dẫn giải

trong trường đúng theo này thuộc là dương yêu cầu :* = 89 51′ 24,34′′?Do đề hỏi góc triết lý nghịch nên:+ 180=Bài tập 3:Biết độ lâu năm cạnhlà:, + là 200,00Hãy tính tọa độ các điểm :Gợi ý:Tìm tọa độNhớ là::269 51′ 24,34′′.

Bạn đang xem: Bài tập bình sai đường chuyền kinh vĩ phù hợp

Góc triết lý ,-./00 . Góc700,00500,00,+?∆∆180Cuối thuộc :mà nó âm thì đem nó thêm vào đó 360 nhằm thỏa"∆" ∆∆∆Vì góc 1 đo nằm sát trái con đường theo hương thơm chuyền từ89 30′ . Tọa độ điểmcossinMà góc lý thuyết thì nằm trong tầm 0 3 360 nên sau khoản thời gian cóđiều kiện vừa nêu.Tìm tọa độ :có quý giá là 144cos4 sin4đến + nên:44180 " 14Tương tự tính được :"∆" ∆44Bài tập 4:Cho :Gợi ý:,4500,00500,00,∆100 27′185,004và tọa độ điểm + ?Hướng giải là: trước tiên tính ∆→Để tínhthì nhớ phải xét lốt của ∆45 .→4∆∆,∆→∆4, ∆4→ +.200,00200,00để ra quyết định chọn hàm tínhVì góc đo nằm cạnh sát trái nên:180 " 14Vì góc triết lý không âm nên thêm vào đó 360 vàoVà sau cùng :4300,00300,001Hãy tính :4∆∆444nên444cossin34 33′44325 27′phù hợp.

Xem thêm: Tổng Hợp 5 Bài Văn Tả Một Loại Cây Ăn Quả Mà Em Biết Lớp 4 Hay Nhất

Trong trường vừa lòng này"∆" ∆44Bài tập 5:44Hãy bình sai cùng tính tọa độ các điểm trong mặt đường chuyền kinh vĩ sau:7Biết :618,20592,486500,00500,00150 34′ 00′′1464 50′ 00′′1Và góc nối 7Gợi ý:223 58′. Hướng đo từ→→ +.Đầu tiên ta yêu cầu tính góc triết lý cạnh 6 . CóKhi xét lốt ∆8,∆8∆ 8∆ 88464 35′ 00′′487,2574,5087,10, ta sẽ chuyền góc triết lý vào những cạnh còn lại.88118,2092,48ta thấy cả 2 thành phần đông đảo âm, tức trực thuộc phần tư thứ III, buộc phải công thức vận dụng là:8180 + %&" tung *∆∆88* = 218 2′23′′ta thấy góc đo nối 7 đang nằm sát trái tuyến đường nên:Để tính góc định hướng=8− 180 + 7 = 262 0′23′′Nguyên tắc bình không nên ở đây luôn là bình không nên góc trước, rồi tiến tới bình không nên tọa độ.Tính các bước bình sai:9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=>? 1đ; = 179 59′0′′Đối cùng với lưới khép kín: ∑ 1=> = (A − 2) × 180 , với A là số góc .Như vậy:9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=> = 179 59′ 0′′ − 180 = −0 1′Khi so sánh với sai số khép góc 9: CD;D EFG = ±60′′√A thì 9: đ; ≤ 9: CD;D EFG thì góc đo mới đạt.Tính các số hiệu chỉnh mang lại góc (lấy không đúng số khép bày bán đều cho các góc, với dấu ngược lại):L: = −Số hiệu chỉnh L: N 20’’ĐiểmKCGóc O đPO sẽ chỉnh50 34′ 00′′+ 20’’64 35′ 00′′+ 20’’64 50′ 00′′+ 20’’50 34′20′′MABCA9S = 0,0264 35′20′′64 50′20′′9: đ;AĐộ dài Số gia tọa độGóc địnhcạnh Shướng ,∆′Q (m) ∆′R (m)(m)218 2′23′′262 0′23′′87,25132 34′43′′87,1017 25′30′′74,50−12,13 −86,40-0,01-0,0171,0822,30-0,01−58,93 64,13-0,01-0,01∆Q (m)∆R(m)−12,14−86,41−58,9464,1271,0822,29Tọa độX (m)Y (m)500,00500,00618,20487,86558,94500,00592,48413,59435,88500,009T = 0,039U = #9S$ " 9T$ = 0,04∑ =248,85>^_∑` thì ta tất cả công thức sau:? 1=> =mFn−on;D+ (A + 1)180Công thức trên dành riêng cho các góc đo nằm cạnh sát phải tuyến. Còn trong trường hợp bài bác này, các góc đo nằm bên cạnh trái tuyếnnên:? 1=>on;D−mFn+ (A + 1)180Trong kia quy ước (A + 1) là số góc trong mặt đường chuyền (kể cả các góc nối).Cụ thể như sau:? 1=> =Chú ý là giá chỉ trịmFnon;D−? 1m; = 612 00′00′′mFnchình là+ (A + 1)180 = 247 28 00\ − 355 27 00\ + 4 × 180 = 612 01′00chứ ko phải. Nên= 355 27 00\Như vậy :9:pq = ? 1m; − ? 1=> = −60′′So sánh cùng với 9:rs N t 60′′u(A + 1) , tóm lại các trị đo góc là đạt, trường hợp đạt thì liên tục bình sai.Và số hiệu chỉnh góc là:L: = −Bảng bình sai:ĐiểmGóc O đPKCBA12CDO đã chỉnh9: đ;−60′′=−= +15′′A4Độ lâu năm Số gia tọa độGócđịnhcạnh Shướng ,∆′Q (m) ∆′R (m)(m)355 27 00\74 10 15′′74 10 30′′+15′′249 37 30\\92 46 30′′92 46 45′′+15′′162 24 15\177 02 30′′ 177 02 45′′+15′′159 27′00′′268 00 45′′ 268 01 00′′+15′′247 28′00′′129,9754,5778,54Ở đây, công thức tổng thể tính những sai số khép tọa độ là:−45,25+0,03−52,02+0,01−73,54+0,02−121,84−0,0716,49−0,0327,57−0,04∆Q (m)∆R(m)−45,22−121,91−73,5227,53−52,0116,46Tọa độX (m)Y (m)4180,09 764,784134,87 642,874082,86 659,334009,34 686,86v9S9T? ∆?∆? ∆?∆Trong đó:?∆?∆on;Don;DmFn170,754mFn77,924Nếu để ý thấy rõ ràng trong trường đúng theo vòng khép thì điểm đầu cùng cuối trùng nhau buộc phải ∑ ∆ với ∑ ∆ đề bởi 0 .Như vậy:vTính 9U9S9T? ∆? ∆?∆?∆170,8177,78