Bài Kiểm Tra Toán Lớp 3

Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I môn: Toán – Lớp 3 thời hạn : 40 phút", để mua tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên

KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 3Thời gian : 40 phútI.

Bạn đang xem: Bài kiểm tra toán lớp 3

Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:Câu 1: Số to nhất trong các số 375, 735, 537, 753 là:A. 375 B. 753 C. 735 D. 537Câu 2: công dụng của phép tính 24 : 3 là:A. 24B. 3C. 8D. 4Câu 3: của 48m là:A. 6mB. 8mC. 4mD. 5mCâu 4: 6m3cm = ........cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:A. 63B. 630 C. 603 D. 36Câu 5: 7 vội vàng 8 lần là: A. 13B. 49 C. 56 D. 36Câu 6: vào hình bên có ....... Hình vuông vắn II. Phần trường đoản cú luận: bài bác 1: Đặt tính rồi tính:415 + 514433 – 25 38 x 393 : 3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2: tìm x:x + 45 = 76 45 : x = 5.Bài 3: Tính: a) 6 x 7 +214 b) 7 x 8 – 29Bài 4: nhà em nuôi 48 con gà. Sau khi đem chào bán thì số gà giảm đi 4 lần. Hỏi công ty em còn sót lại bao nhiêu con gà?KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 3Thời gian : 40 phútI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng: 1. 1 m = .. Dm A. 10 B. 100 C. 101 D. 111 2. Của 36 m là: A. 6 m B. 7 m C. 8 m D. 9 m 3. 42 : 6 = ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 4. 4 vội lên 7 lần là: A. 11 B. 28 C. 47 D. 745. Số thích hợp điền vào nơi chấm là: 12, 16 , 20, , 28 A. 14 B. 18 C. 22 D. 24 6. Mỗi tuần lễ tất cả 7 ngày. Vậy 2 tuần lễ bao gồm bao nhiêu ngày? A. 12 ngày B. 13 ngày C. 14 ngày D. 15 ngày II. PHẦN TỰ LUẬN: 1. Đặt tính rồi tính a) 37 x 2 b) 15 x 6 c) 84 : 4 d) 66 : 3 2. Tính: a) 7cm + 6 centimet = . B) 63 m - 45 m = c) 6 x 5 + 24 = . D) 36 : 4 + 10 = = . = 3. Tìm kiếm y a) y : 6 = 5 b) 4 x y = 284. Một siêu thị có 36 lít nước mắm và đã bán được số nước mắm đó. Hỏi cửa hàng đã buôn bán bao nhiêu lít nước mắm? bài xích giảiKIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 3Thời gian : 40 phútI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng a) Số đã cho là 6, nhiều hơn số đã cho 3 đơn vị chức năng là số: A. 3B. 9C. 18D.2b) Số đã cho rằng 3. Cấp 6 lần số đã cho là số: A. 9B. 2C. 3D. 182. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống 7x5+15=50; 6 x 6+21= 47 ; 1hm = 10m ; 1dm = 100mm 3. Viết số phù hợp vào chỗ chấm: 3 km =......... ..m; 7 m = ...........dm; 3dam =............m; 4dm =...........mmII. PHẦN TỰ LUẬN:1. Tính nhẩm: 24 : 4 =....... 3 x 5 =.........0 : 7 = ........24 : 6 =............2. Tính: 36 1466 660 2 x 3 x 6 ....... .......... 3. Search y: y - 18 = 15y - 35 = 46y x 3 = 2432 : y =.4............................................................................................................................................................................................4. Bài bác giải: Cô giáo phân chia 36 học viên thành những nhóm, mỗi nhóm gồm 4 học tập sinh. Hỏi phân tách được từng nào nhóm ?Bài giải:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 3Thời gian : 40 phútPhần I: Trắc nghiệm Em hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng nhất:1. 6 x 7 = ... Số cần điền vào dấu bố chấm là:A. 13B. 42C. 32 D. 412. Của 36 cm là:A. 8 cmB. 7 cmC. 6 cmD. 9 cm3. 4 cấp 8 lần là:A. 32B. 34C. 36 D. 384. Trong phép chia có dư, với số chia là 4 thì số dư lớn nhất trong phép chia đó là:A. 2B. 1C. 3D. 55. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác: A. 1 hình tam giác B. 2 hình tam giác C.

Xem thêm: Đại Học Quốc Gia Hà Nội Điểm Chuẩn 2015, Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Gia Hà Nội Năm 2015

3 hình tam giác D. 4 hình tam giác6. Con 5 tuổi, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Vậy bà mẹ mấy tuổi?A.11 tuổi B. 28 tuổi C. 30 tuổi D. 35 tuổiPhần II: từ luận 1. Đặt tính rồi tính:a) 352 + 95b) 417 - 98c) 26 x 4 d) 86 : 2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Search x: a) x : 4 = 17 b) 56 : x = 7 .....3. Tính: a) 4 x 8 + 26 b) 6 x 6 – 253. Vào vườn bao gồm 35 cây nạp năng lượng quả, số cây sẽ là cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 3Thời gian : 40 phútI. Phần trắc nghiệm: Đánh X vào ô đúng 1. 1 hm = .......... M ?£a. 1 £b. 10 £ c. 100 £ d. 1000 2. Tìm Y biết :36 : Y = 4£ a. 4£ b. 9£ c. 36£ d. 403. 48 sụt giảm 6 lần :£ a. 6£ b. 8£ c. 12£ d. 484. 52 : 6 đợc thơng là 8 cùng số d là :£ a. 4£. 3£ c. 2£ d. 15. Của 54 phút là .... Phút ?£a. 6 phút£ b. 9 phút£ c. 12 phút £ d. 54 phút6. Năm nay con 7 tuổi. Tuổi cha gấp 6 lần tuổi con. Vậy tuổi cha là :£ a. 7 tuổi£ b. 13 tuổi£ c. 24 tuổi £ d. 42 tuổiII. Phần tự luận:1. Đặt tính rồi tính:263 + 582 851 - 30736 x 6 69 : 3 2. Tính a) 6 x 7 + 64 =.. B) 49 : 7 + 13 = =. =.3. Tìm kiếm a) 3 x = 39 b) : 4 = 23Một siêu thị buổi sáng cung cấp đợc 69 lít. Số lít dầu bán đợc trong buổi chiều giảm xuống 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán đợc từng nào lít dầu ?KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 3Thời gian : 40 phút I. Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng: 1. Kết quả của phép cùng 645 + 302 là: A. 847 B. 957 C. 947 D. 907 2. Hiệu quả của phép trừ 671 - 424 là: A. 147 B. 246 C. 247 D. 347 3. Hiệu quả của phép nhân 6 × 7 là: A. 45 B. 35 C. 32 D. 42 4. Tác dụng của phép nhân 7 × 8 là: A. 49 B. 72 C. 65 D. 56 5. Tác dụng của phép phân tách 54 : 6 là: A. 6 B. 7 C. 9 D. 8 6. Hình tam giác bao gồm độ dài các cạnh là: 15cm, 12cm, 18cm, thì chu vi hình tam giác kia là: A. 48cm B. 55cm C. 45cm D. 54cmII. Phần trường đoản cú luận:1. Triển khai các phép tính: 30 83 88 4 69 3 × 7 × 6 ................ ............... ................ ............... 2. Tính a) 5 x 7 + 14 =.. B) 48 : 6 + 13 = =. =3. Tra cứu a) 3 x = 93 b) : 5 = 25Mẹ nuôi được 24 nhỏ gà, số vịt chị em nuôi những gấp 4 lần số gà. Hỏi mẹ đã nuôi được từng nào con vịt? KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 3Thời gian : 40 phútI. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: trong những số 375, 421, 753, 735 số lớn số 1 là : A.375 B. 421 C.753 D.7352. Của 24 lít là .. Lít A. 5 B. 7 C. 6 D. 83. 42 : 7 = ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 4. 6 gấp lên 7 lần là: A. 36 B. 42 C. 48 D. 545. Điền lốt >, ,